YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 78. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

ETKİLİ VE HİKMETLİ SÖZLER (IX)

511- "Tabiat kanunları birine başka,  diğerine başka davranmaz."

512- "Kendini kendine bırakırsan, sonunda kendinle baş başa kalırsın."

513- "Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir."

514- "Dünyalık yönünden üstünüzde bulunanlara değil, sizden daha aşağıda   bulunan kimselere bakınız. Bu hareket, elinizdeki Allah’ın nimetini hor görmemeniz için en uygun yoldur."

515- "Tatlı şeyler, sonu iyi biten acılardır."

516- "Velilerde Allah'tan gelen bir kudret vardır ki, onunla yayından fırlamış oku, yolundan geri çevirirler."

517- "Kanaat eden muhtaç olmaz."

518- "Zahitler ahiretin padişahıdır. Arifler de zahitlerin."

519- "Allah, ancak ilim ve edepten mahrum olan kişiyi rezil kılar."
.

520- "Ömrünü koyduğun oyunda, yanlış ata oynamanın pahası, ebedi hüsrandır!"

521- "Tesadüf, inançsızların kadere taktıkları isimdir."

522- "İstediğin kimseye iyilik et, onun emiri olursun. Dilediğin kimseden iste onun esiri olursun. İstediğin kimseden müstağni kal, eşiti olursun.

523- "Günah, yasak olduğu için acı vermez. Acı verici olduğu için yasaktır."

524- "Bütün devir; günler, aylar, yıllar tek bir noktanın içinde toplanmış bir "an"ın içine sığmıştır şu an..."

525- "Sabır, bela ile karşılaşıldığında, ilk anda gereklidir".
.

526- "Çok kere, en güçlü tenkit ses çıkarmamaktır."

527- "Dostun evine giden yol hiç uzun gelmez."

528- "Gökten iner mi tembel için arza maide, Öyle küllük gibi yaşamaktan ne faide. "

529- "Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür."

530- "Âlim, ölse de yaşar, cahil ise yaşarken ölüdür."

531- "Allah’ın davetinden uzak ve nasipsiz kalan kimse, sultan da olsa dilenci gözlüdür."

532- "Sözün, gözsüzlere göz olsun."

533- "Çok işte çırak olacağına, bir işte usta ol."

534-  "Mal cimrilerde, silah korkaklarda, yönetim akılsızlarda olursa iş bozulur."
.

535- "Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir."

536-  Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu işleri kaçırır.

537-" Tefekkür sahibi olanın nazarı da güzel olur."

538- "İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hayır yoktur."

539- "Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz."

540- "İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma!"
.

541- "İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir."
.

542- "Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir."

543- "Allahın kitâbından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra, islâm kitâblarının en üstünü, en fâidelisi İmâm-ı Rabbânînin Mektûbât kitâbıdır. Mektûbâtda bildirilen tesavvufdan, tarîkatden ve hakîkî mürşidlerden şimdi hiç kalmadı. Bizler, Mektûbâtdaki ince bilgileri, ma’rifetleri anlayamayız."

544- "İslamiyet'in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet'in dışında da hiç bir iyilik yoktur."

545- "Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek."

546- "Dünya üç gündür; dün, bugün, yarın. Dün geçti. Yarının belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil!"

547- "Dertsiz Adam derssiz adamdır."

548- "İnsandaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir."

549- "Her gördüğünü Hızır bil her geceyi kadir bil."

550- "Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayâtın kıymetini ölüler bilir."

551- "Define ile Yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır."

552)- Ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark gözettikçe, sende Tevhid tamam değil demektir.

553- "Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kotu alışkanlıklar, Yoksulluk."

554- "Güneşin yüzey ısısı 6000 kelvin derecedir. Bu sıcaklıktaki bir toplu iğne başı, insanı 150 kilometreden öldürebilir."

555- "Zindana atılan biçarelere muhafızlarını seçme hakkı verilse bu onların hürriyetini temin eder mi?"

556- "Tarih bilmeyen diplomat pusuladan anlamayan kaptana benzer."

557- "Sadece başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır."

558- "Bir hayat, tümüyle kişisel arzuları tatmine yönelmişse  - er ya da geç- acı bir düş kırıklığına yol açar."

559- "Bütün Rock grupları ve sadık hayranları hassas ve tüm olup bitenleri sorgulayan hisli bir yapıya sahip oldukları için çabuk kafayı sıyırırlar."

560- "Ağlayayım ki göz yaşlarım kalbimi yumuşatsın."

561- "Bazı insanlar köpekten beterdir; bazılarının ise köpeği olmaya değer."

562- "Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım."

563- "İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler."

564- "Üç şey münâfığın alâmetidir: Yalan söyler, sözünde durmaz, emânete hıyânet eder."

565- "Atalarınıza hürmet ediniz ki, çocuklarınız size hürmet etsin! İffetli olunuz ki, aileleriniz iffetli olsun!"

567- "Musîbetlerin en büyüğü, vakti faydasız şeylerle geçirmektir."

568- "Din, güzel ahlâktır."

569- "İnsanlara teşekkür etmeyen, Allahü teâlâya şükretmemiş olur."

570- "Allahü teâlânın, bir kulunu sevmemesi, onun faydasız şeylerle uğraşmasından anlaşılır."

Tao Öğretisi

A.F.Y

Sadi

Hz. Muhammed (S.A.V)

Aiskhylos

Mevlâna
.

Hasan-ı Basri

Zünnun-u Mısri

Hz. Muhammed (S.A.V)

Ahmed Hulûsi

Andre Suares

Hz. Ali (R.A.)
.

Goethe

Şebüsteri
.

Hz. Muhammed (S.A.V)

Charles Buxton

Garry Eınsenberg

İsmail Safa

Aristotales

Hz. Ali (R.A.)

Mevlâna

Yusuf Has Hacip

İmâm-ı Gazâli

Hz.Ebu Bekr  (R.A.)

Hz. Osman (R.A.)

Hz. Ali (R.A.)

Hz. Ali (R.A.)

Hz. Ali (R.A.)

Sa'dî Şirâzî

Hüsameddin Mankburi

Abdülvehhâb-ı Müttekî

Ahmed Yesevî

Abdülhakîm Efendi
.

Ebu-l Vefâ

Fudayl bin İyad

Hasan-ı Basrî
.

Recep Hocamız

İmamı Gazali

Türk Şeyhleri

Hâtem-i Esam
.

Şeyh Sâdi Şirazi

Mevlâna
.

Voltaire

Bilgi
.

Tolstoy
.

Cevdet Paşa

Albert Einstein

Albert Einstein
.

Ronnie James Dio
.

Kemter

Kemter

Diderot

Montaigne

H.Şerif

H.Şerif
.

H.Şerif

H.Şerif

H.Şerif

H.Şerif

 

 

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...