YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 71. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

İSLAM DİNİNE GÖRE CİN VE CİNLER ÂLEMİ  (VI)

Peygamberimizin Cinleri Görmesi
Hadis râvileri Rasûlullah (s.a.s.)'ın, cin'i görüp görmediği konusunda farklı görüştedirler. Müslim'de, Abdullah İbn Mes'ud (r.a.)'dan rivayete göre, Peygamber Efendimiz cinni'lerin davetine icabet buyurmuş, onları görmüş ve irşad etmiştir.
Buhârî ve Müslim'in, İbn Abbas'tan rivayetlerine göre ise, Hz. Peygamber ashabıyla "Ukaz" panayırına giderken "Nahle"de sabah namazını kıldırmış, bir grup cin gelip Kur'an dinlemiş ve müslüman olmuştur. Bu durumu Cenâb-ı Hak, Hz. Peygamberimize Cin sûresinin ilk ayetlerinde haber vermiştir.(Cin,1-3).

Müfessir İmam Kurtubî, bu iki rivayeti şu şekilde te’lif eder: İbn Abbas'ın rivayetine göre, Hz. Peygamber o olayda, cinni görmemiş; onların Kur'an dinleyip müslüman olduklarını, Cenâb-ı Hakk daha sonra haber vermiştir. Fakat bu olayla İbn Mes'ud'un rivayet ettiği olay farklıdır. Nitekim İbn Mes'ud (r.a.) şöyle demiştir: "Bir gece Hz. Peygamber (s.a.s.) ile beraberdik, biden aramızdan kayboldu. Vadilerde, dağlarda aradık bulamadık. Geceyi hep endişe içinde geçirdik. Nihayet sabah olunca bir baktık ki Hîra tarafından geliyor. "Ya Rasûlallah dedik, sizi kaybettik. Aradık bulamadık. Bu yüzden bütün gecemiz endişe içinde geçti." şöyle buyurdu: "Bana cin(ler)den bir davetçi geldi. Onunla beraber gittim. Onlara Kur'an okudum"

"İbn İshak'ın rivayetine göre, hadise, Rasûlullah (s.a.s.)'ın Sakif ileri gelenlerinin üzerine musallat ettiği ayak takımından gördüğü eziyetlerle, gönlü kırık olarak Taif'den dönüşünden sonra olmuştur. Onun Rabbi'ne karşı yapmış olduğu bu hüzünlü ve sevgi dolu duadan sonra cinlerle karşılaşması hakikaten düşündürücü ve ibret vericidir. Allah'ın cinlerden bir bölüğünü onunla karşılaştırmasında ondan işittiklerini kavimlerine bildirmelerinde son derece hikmetler vardır. Zamanı ve alâkası ne olursa olsun, bu büyük bir hadisedir. Muhtevası ve işaretleri bakımından da büyüktür. Müteakiben cinlerin Kur'an'dan ve dinden bahsedişleri de dikkati çekmektedir. Biz bütün bunlara Kur'an'ı Kerîm'in bildirdiği gibi iman etmekteyiz

İnsan Cinleri Görebilir mi?
Hz. Allah, Rabbül-âlemindir = On sekiz bin âlemin sahibidir. Onların nev’i şahıslarına münhasır gıda-rızık ve neşvü-nemalarını sağladığı gibi, aynı zamanda da tasnif, tanzim, tedbir ve tedvir ediyor demektir. Başka bir ifade ile her bir âleme ait “Sünnetullah” dediğimiz behe mahal hüküm-ferma olan kanunlar vardır ki bunlar ihlal ve tağyir edilemez.
İş buna göre cinler insanlara iki sebepten ötürü görülemez.
1)- Onların cisimlerinin, kesif değil de, latif ve rakik olmaları. Yani, elle tutulur ve gözle görülür bir fıtrat üzere yaratılmamaları. Zira onlar şeffaf ve nüfuz özelliğine sahiptirler.
2)- Bizim gözlerimizin de görme alanının fizikle hatta daha aşağı bir kapasite ile sınırlı olmasıdır.
Eğer Rabbimiz Teâlâ, onları bizim görmemizi, isteseydi ya bizim gözümüzün ferini yükseltir veya cinlerin cismini katı yaratırdı. Çünkü O, Layüs’el amma yef’aldir. ( Hz. Allah, kimseye hesap vermez.)
Ancak Peygamberlerle veli kullarının görme ve idrak sınırını üst seviyeye çıkardığı için, onlar, latif varlıkları gerçek mahiyetleriyle görebilirler. Bazen de o varlıklar, kendi âlemlerinden fiziki âleme geçerek insan veya herhangi bir hayvan suretinde görünürler. Ama o takdirde, girdikleri o suretin fıtrat kanunlarına tabi olurlar. Dolayısıyle onlara tahakküm etmek mümkün bir hal alır. Bundan kaçmak artık onların boylarını aşar. Yani gelmek irade ile ama çıkmak müsaade ile olur. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyuruyor: Cinlerden bir ifrit ( üst düzey birisi ) dün akşam, Namazımı bozdurmak için üzerime atladı. Ben de boğazından yakaladım, Onu mescidin direklerine bağlayayım da sabah olunca Medineli çocuklara göstereyim istedim. Ancak kardeşim Süleyman’ın şu duası hatırıma geldi: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ       قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
                           هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ   وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ  وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ
Manası: Rabbim, dedi, beni affet, bana, benden sonra hiç kimseye nasib olmayan bir mülk (hükümdarlık) ver. Çünkü Sensin o çok lutfeden, Sen!" Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik.Onun emriyle istediği yere yumuşacık akardı. Bütün bina yapan, dalgıçlık yapan şeytanları da. ..Ve zincirlerle birbirine bağlanmış başka (şeytân)ları. İşte bu bizim ihsanımızdır. Artık dilersen başkasına ver, dilersen verme. Hesabı yok. dedik. (Sad,35-39)
İnsan suretindeki mel’unu salıverdim. Allah hor-hakir olarak onu asli suretine çevirdi. (K. Sitte, XV,470)
İşte Cinlerle uğraşanların çok ( ama çok) azının hükmü altına alıp onlara biraz tuhaf işler yaptırması onların bu mahkûmiyetlerinden ileri gelmektedir. (Cinler Âlemi, s. 22-23)

Şu halde: “Ruhani varlık” oldukları için gerçek hüviyet ve asıl mahiyetleriyle Cinleri görmek, fizik kanunlarına aykırı olduğundan, asla mümkün değildir. Nitekim İmamı Şafii r.a. der ki: “Kim, cinleri gördüğünü iddia ederse onun şahitliğini derhal ibtal ederiz”. Yani onu, akıllı birisi olarak kabul etmeyiz diyor. Akıl, şahitlik yapacak olanlarda zorunlu şarttır.
İbni Hacer El-Askalani burada şöyle hakemlik yapar: İmamı Şafii, Cinlerin hakiki veçheleriyle alakalı hususta haklı. Ancak Onların, insan, kuş, yılan veya dört ayaklı bir hayvan suretinde görülmesi muhal değildir. Çünkü bu suretlere girmeleri Ehli Sünnetin ekseriyetine göre mümkündür. (K. Sitte, XV, 471)

Hayvanların Cinleri Görmesi
Ehli Sünnet Âlimlerin çoğunun görüşü, bazı hayvanatın cinleri görebileceği şeklindedir. Çünkü Cenabı Hak, bazı cinslerin koku almak veya duyma ve iletişim kurma kapasitelerini; bir kısmının da görme hassasını çok üstün bir şekilde yaratmıştır. Mesela arılar mor ötesi ışınları ve simsiyah bulutun içindeki güneşi görebildikleri gibi 20 km. mesafeden haberleşebilirler.  Yine baykuşlar çok karanlık bir gecede fareyi rahat görüp yakalayabilirler.

Bir hadisi şerifte : “Horozun meleği görünce öttüğü haber verilmektedir. Başka bir Hadisi Şerifte ise: Gece köpek havlar ve Eşek anırırsa Allaha sığının zira onlar sizin görmediğiniz bir takım varlıkları (Cin ve Şeytanları) görürler.” buyurulmuştur. ( Ebu Davut ve Müsnet)
Balkıca

Döviz

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...