YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 648. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

ALLAH C.C.
(IV)

TEVHİT ANLAYIŞI
Zati sıfatlarından birisi de vahdaniyet yani Allah’ın bir olmasıdır. Hiç şüphe yok ki Allah vardır ve birdir. Allah’ın varlığına inanan Mümin kişi birliğini de mutlak (kayıtsız-şartsız) kabul eder.  Fakat bunu nasıl anlayıp ifade etmelidir?                                                                                                                                          
 Tevhid’in Anlamı
Birlik veya birlemek demektir: Allah'ın varlığını, birliğini, tüm kemal sıfatları kendisinde toplandığını, eşi ve benzeri bulunmadığına inanmaktır. Bu: "Lâ İlâhe İllallah' (Allah'tan başka ilah yoktur) cümlesiyle ifade edilir ki bu cümleye “kelime-i tevhid” denir. Tevhid kelimesini canı gönülden söyleyen ve buna inanan kişi de mümin ve muvahhid adını alır.

Tevhit inancı
Zati Cihetten
Allah birdir, O'ndan başka ilâh yoktur. O, hiçbir şeye muhtaç değil; her şey O'na muhtaçtır. O'na benzer bir şey yoktur. O, bir ortağı olmaktan münezzehtir. O birdir, ama Hıristiyanların sandığı gibi üç içinde bir değildir. O'na oğul-kız  isnad ederek Hz. İsa (a.s)'i, O'nun oğlu olduğunu söyleyenler Allah'a iftira etmiş olurlar. O'nun ne oğulları, ne de kızları vardır. O, doğmamıştır ve doğurmamıştır.
Sıfatları Cihetinden
Allah, mutlak güç sahibidir. Her şeyin dönüşü, O'nadır. O, yaratıcıdır, yaratma sürecini başlatan ve dilediği gibi yaratandır. Başlangıçta gökleri ve yeri yarattı, onları duman ya da nebülöz halindeki bir cevher gibi bir araya getirdi ve daha sonra birbirinden ayırdı. Gökler ve yerde, üzerindeki tüm varlıklarla birlikte, O'nun emri kesindir, kimse onu değiştiremez. Yarattığı güneş, ay ve yıldızların tümü O'nun kanunlarıyla ve O'nun buyruğuyla hareket ederler. Yerde ve gökte bulunan her yaratık O'nun emirlerine gönüllü olarak boyun eğer. O, her şeyi yaratan, yoktan var eden ve onlara şekil verendir.
  Evren ile ilişkisi cihetinden
Allah âlemlerin rabbi, gizlilerin de rabbidir. O'nun gücü her şeye yeter; göklerin ve yerin tüm güçleri O'na aittir. O, kerim olan yüce Arş'ın da rabbidir. Tüm yükselme derecelerinin sahibidir. Bir beşik gibi arzı uzatır, gökten uygun ölçülerde su indirir. O, bütün varlıkları çiftler halinde yarattı. Gök kubbeye düzen ve mükemmellik verdi. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hâkimiyeti Allah'ındır. Doğu ve batı O'nundur. Ne yana dönerseniz dönün, O oradadır. Çünkü her şeyi kuşatmıştır. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplar. Yarattıklarını koruyup gözetir ve bunda hiçbir güçlükle karşılaşmaz. O, azizdir, hikmet sahibidir. Allah dünyayı oyun ve eğlence olsun diye yaratmamıştır. Dünya, belirlenmiş bir süreye göre, bir amaçla ve bir plan doğrultusunda yaratılmıştır. O kanunlar çıkarır, rehberlik eder, her şeyi bir ölçü ve takdire göre düzenler, yaratır, yol gösterir. O, her şeyi bilen ve görendir.

İnsanla Münasebeti bakımından
Allah, insanın ruhunu, hiçbir şey değilken var etti, bu tek nefisten tüm insanlığı yarattı. İlk insanla eşini yaratıp ikisinden birçok erkek ve kadınlar üremesini sağladı. İnsana kulak, göz akıl ve duygu verdi; yeryüzünde Allah'ın halifesi olmasını takdir etti; bir gün ölmesini kararlaştırdı; sonra, kıyamet günü dirileceği kaderine yazıldı. Bütün insanlık tek bir tek bir ana-babadan gelirler. İnsan, yaratılmışların en üstünüdür. Çünkü Allah onu en yüce bir suretle yaratmıştır. O, Allah'ın ruhundan üflenen soluğu içine çekerek doğar. Bu nedenle insanın mükemmelliği Allah'ın ahlakı ile ahlaklanarak onun boyasına boyanmakla gerçekleşir. Allah da insanlarda bu sıfatların mükemmelleşmesinden başka bir şey istemez. Allah, insanı kuşatmış ve daima onun yanındadır, ona şahdamarından bile daha yakındır.
Allah, hüküm verenlerin en iyisidir. Hiç kimseye asla zulmetmez. Hüküm gününde adalet tartıları kurulacak, en küçük bir amel bile hesaplanacaktır. O çabuk ceza verendir ve acı azapla cezalandırır. İnsanlara adil olmalarını buyurur ve adil olanları sever. Günahtan sakınıp sevap işleyenlere büyük ödüller verir. İnsanların iyi amelleri, en güzel şekilde ödüllendirilmek için yazılır. Allah, tüm iyilikleri kendisinde toplamıştır, tüm iyiliklerin kaynağıdır. Her türlü kötülükten de uzaktır.                                                                         

Allah'ın birliğine delil olan ayetlerden bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:
a) "De ki: O Allah birdir. Allah Sameddir. (Her şey varlığını ve varlığının devamını O'na borçludur. Her şey O'na muhtaçtır. O, hiç bir şeye muhtaç değildir. Her şeyin başvuracağı, yardım dileyeceği tek varlık O'dur). Kendisi doğurmamıştır ve (başkası tarafından)doğurulmamıştır. Hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır."(İhlâs,1-4)
b) "De ki: Ey kâfirler! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz. Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır." (Kâfirûn, 1-6).
c) "Allah'tan başka bir yaratıcı var mıdır?" (Fâtır, 35/3).
d) "O'nunla birlikte hiçbir ilâh yoktur. (Eğer olsaydı) muhakkak ki her tanrı kendi yarattığını kabullenir (ve korur) ve mutlaka kimisi de diğerine galebe ederdi." (Mü'minun, 91)
e) "Eğer her ikisinde (yer ve gökte) Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, her ikisi de harap olurdu." (Enbiyâ, 22).

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 20!
Derneğimizin 2018-2019 Eğitim yılında lisans öğrencilerine sağlayacağı burs başvuruları 15 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 15 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir. Burs başvuru formuna derneğimizin sitesinden ulaşabilirsiniz. Formu doldurup Dernek merkezine veya kargo posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Başvurulardan sonra değerlendirme yapılıp burs almaya hak kazananlara bilgi verilecektir. Başvuru Formu için tıklayınız.