YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 643. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAM VE SAĞLIK AÇISINDAN DOMUZ VE DOMUZ ETİ
(II)

Tıbbi ve ilmi verilere göre Domuz Eti
Doktor Glen Shepherd, Washington Post gazetesinin 31 Mayıs 1952 tarihli nüshasında bu konuda özetle şunları yazmıştır: "ABD ve Kanada'da yaşayan insanların 1/6'nin adalelerinde, trişinli domuz eti yedikleri için, trişin kurtları vardır. Bunların çoğunda hastalık arazı görülmez ama bazıları ölür. Bir kısmının sol tarafı felç olur. Hepsi de dikkatsizce domuz eti yemişlerdir. Bu hastalığın bağışıklık ve tedavisi yoktur. Ne antibiyotikler, ne de diğer ilaç ve aşılar bu küçük ve öldürücü kurda tesir etmez. Tek çare bu mikrobun bulaşmasını önlemektir... Trişinlerin sebep olduğu hastalığın belirtileri elliden fazla hastalığın belirtilerine benzer. Etleri tuzlama ve tütsüleme gibi metotlar trişinleri asla öldürmez. Mezbaha kontrolleri de trişinli etleri teşhis için yeterli değildir."
Yine Alman Dr. Hans Heinrich RECKE-VVEG, domuz eti hakkındaki araştırmalarını şu dokuz mad­dede toplamıştır:
1.  Domuz eti anormal derecede yağlıdır ve bu yağ, hücrelerinin içinde bulunur. Bundan dolayı «yağsız» gibi görüneni bile çok yağlıdır. O kadar ki, kendi yağıyla kızartılabilir.
2.  Yağ daima kolesterinle birlikte bulunur. Kolesterin ise, arteroskleroz ve hipertansiyonu meydana getiren faktörlerden biridir.
3.  Domuz etinin asıl tehlikesi,  kükürt bakımından zengin sümüksü karakterli bağ dokusu maddelerinden ve  mikropolisenik asitlerden  ileri gelmektedir. Bunların sinirlere, kaslara ve kıkırdaklara oturması romatiz­ma, artrit, artroz, intervertebal disk hernisi (fıtığı) gibi hastalıklara sebep olmaktadır. Çünkü kükürt bu doku ve organların dayanıklılığını azaltır.
Vücuda transplante edilen doku ve organların yakılma ürünleri, orada biyolojik bakımdan ait oldukları yerlere göç eder ve toplanırlar. Buna isti­naden bol miktarda domuz sütü, yağı yemiş olanlarda tipik boyun yağlan­ması ve deride buna bağlı lekeler; domuz karın yağı yiyenlerde ise göbeklenme tespit edilmiştir.
4. Domuz eti, iltihaplanmaların ve do­ku şişmelerinin de sebebi olan büyüme hormonu bakımından fevkalâde zengindir. Bu hormonun fazlalığı insanlarda aşırı şişmanlığa yol açar. Bilhassa kansere isti'datlı olma hali de bu­radan kaynaklanır.
5.  Domuz etinde bulunan HİSTAMİN maddesi ve İMİDAZOL cisim­cikleri kaşıntı hissini uyandırır, iltihaplanmaları artırır. Böylece ürtiker gibi döküntülü, egzama, dermatu, nörodermit gibi iltihabî deri hastalıklarına ve diğer dermatozlara zemin hazırlar. Ayrıca kan çibanı, şirpençe, apandisit, safrayolları hastalıkları, flebit; kadınların beyaz akıntısını, abse veglegmenlerin meydana gelmesini kolaylaştırır.
6.  Domuz etinde kanser yapıcı canlı unsurlar da vardır. Aynı zamanda domuz eti bunların çoğalmasını sağlayan maddeler bakımından da fevkalâde zengindir. Ayrıca domuz eti­nin damarında önemli bir kanserojen madde olan «BENZPİREN»in bulun­duğu bilinmektedir.
7.  Domuz etinde bulunan çok önemli bir toksik faktör de grip virüsü­dür. Londra Virüs Araştırmaları Enstitüsünden Prof. Shope'a göre, bu vi­rüs domuzun akciğerinde bulunur. Dolayısiyle insanlara da geçerek ak­ciğerin bağ dokularına yerleşir. Burada latent (inaktif) safhayı geçirmek, vücutta vitaminin az, güneşin az ve üşütmelerin çok olduğu ilkbahar mev­simini beklemek ve üretmek için müsait ortamı bulmak üzere kalır. Bunu, salgınların alevlenmesi takip eder. Bu alevlenme, grip virüsünün damlacık infeksiyonu yoluyla değil, doğrudan doğruya domuz eti ve mamullerinin yenilmesi suretiyle alınmasından olur.
8. Domuz Hastalığı: Bunlar arasında  bilhassa  çocuklarda   görülen  ve   kronik   iltihabî gudde şişmeleriyle karekteristik olan, neticede guddelerin çürümesine ve fistül teşekkülüne yol açan skrofuloz kayda şayandır. Bu hastalığın seyri esnasında, bilhassa boğaz nahiyesinde «gudde paketleri» meydana gelir. Bu yüzden hasta çocuk âdeta domuza benzer.
9.  Ulcus cruris (Bacak Ülseri): Domuz paçası yiyenlerde ayağa yakın ülserler halinde ve sık gö­rülür. II. Dünya Harbi esnasında Mareşal ROMMEL komutasında Kuzey Afrika harekâtına katılan Alman askerleri arasında gittikçe sık görülen bu hastalık, hiç bir tedavi usulü ve tedbirle önlenemeyince askerlerin bes­lenme tarzından ileri gelebileceği düşünülmüş, Müslüman yerli halkın bun­dan muztarip olmadığı da dikkate alınarak ordunun iaşesi domuzsuz ola­rak yeniden tanzim edilmiş. Bunun üzerine Ulcus Cruris derdi kısa zaman­da azalmış ve yok olmuştur.
İslâm 1400 yıl önce kesinlikle domuz etini haram kılmış ve onun mur­dar olduğunu açıklamıştır.  Bugüne  kadar ilmî araştırmalar adım  adım Kur'ân'ın bu kesin emrini doğrulamaya yönelik mesafe kat'ederek yuka­rıda belirttiğimiz önemli buluşunu ortaya koymuştur. O halde ilim ilerle­dikçe ve gerçekleri bulup çıkardıkça Kur'ân'la birleşir ve ancak onu tasdîk edebilir. (İlmin Işığında asrın Kur’an Tefsiri)
Bu konuda birçok araştırıcılar domuz eti yemeğe devam etmenin insandaki kıskançlık duygusunu zayıflattığını söylerler. Çünkü hayvanlar içinde dişisini kıskanmayan tek hayvan domuzdur. Diğer yandan beslendiği yerde her türlü pisliği yediği için, çevreye hoş olmayan bir koku yayar ve eti, proteindeki kimyevî maddeler bakımından düşük değerdedir. Domuz etinin trişin kurdundan temizlenmesi fennî bakımdan imkansız görülmüştür. Yeryüzünün hıfzısıhha otoritelerinden Prof. Hirş bunu açıkça belirtmiştir.
İşte tıbbın bir kısım zararlarını ortaya koyduğu domuz etini yemek önceki dinlerde yasaklandığı gibi İslâm'da da Domuz etinin yenip içilmesi ve alıp satmak haramdır. (Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, VII, 537; Yusuf el-Kardâvî, İslâm'da Helal ve Haram, Terc. Mustafa Varlı, Ankara 1970, 50-53)
 Domuz etinin insan sağlığına zararlı olması
Sığır ve koyun etine nisbetle çok miktarda yağ ihtiva eder. Yağsız olan domuz etinin hücrelerinde bile öyle yüksek oranda yağ vardır ki tavada kendi yağı ile kızartılabilir. Bunun neticesinde;
*Yağ zerrecikleri kanda birikerek atardamarlardaki sertleşmenin ilerlemesine, yüksek tansiyona, kanın artmasına ve genellikle bağ dokusundaki dolaşım ve önemli bezlerin kanlanma bozukluğuna, kalp koroner damarlarının kireçlenmesine ve daralmasına sebeb olur. İlim adamları çok yağlı gıda maddelerinin, Özellikle domuz yağının olumsuz yönde etkili hatta öldürücü olduğunu ispat etmişlerdir. 
*Domuz etinde bulunan çok önemli bir toksik faktör de, grip virüsüdür. Yapılan araştırmalarda virüsler domuzun akciğerinde yaşar ve bu yolla etinden yapılan mamullere geçer. Bu virüsler, daha uygun buldukları akciğer bağ dokularına yerleşirler. Burada vücudun dirençsiz, üşütmelerin çok, güneşin az olduğu ilkbahar mevsimini bekler. Sonra aniden grip (Domuz gribi) salgınları alevlenir. Buna sebep daha önce domuz mamulleriyle alınan grip virüsüdür. I. Dünya Harbinden sonra halk arasında harpte ölenlerden daha fazla tahribata sebeb olan grip salgını bu cins bir salgındır. 
*Erkek domuzların, kesiminden önce, husyeleri çıkartılır. Bu şekilde yapılmayınca eti, pis kokusundan dolayı, yemek mümkün değildir.
*Domuzların altı seneden fazla yaşamalarına müsaade edilmez, yoksa domuz muhakkak kansere yakalanır. 
*Domuz, az adaleli, az kemikli buna karşı çok sümüksü ve çok yağlı bağ dokularının zararlı tesiri altında, kalp ve karaciğer yağlanması sebebiyle ağır hasta bir hayvan olup, çok su içme ihtiyacı duyar. İnsan vücudu, domuz etindeki çok miktarda yağı, kolesterini, büyüme hormonunu, sümüksü maddeleri ve toksik faktörleri, alışık bir düzende işleyip her zamanki gibi yakamayacağı ve fizyolojik yolla dışarı atamayacağından dolayı her zaman çok büyük potansiyel bir tehlikeyle karşı karşıyadır.
*Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı araştırmacılar, domuzlarda görülen bir virüsün AiDS’e benzer bir hastalık yaptığını, bazıları da domuz etinde “toxoplasma gondii” adında bir parazit bulunduğunu, domuz etinin bilhassa bebeklerde kanser, körlük ve zekâ geriliği gibi çok ehlikeli ve kötü  hastalıklara sebep olduğunu ortaya koymuşlardır.

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...