YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 642. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAM VE SAĞLIK AÇISINDAN DOMUZ VE DOMUZ ETİ
(I)

GİRİŞ

Hz.Allah, insanlara rızıkların güzel ve temiz olanlarından yemeyi ve buna karşılık da şükretmeyi emretmiştir. Helâl yemek duânın ve ibadetin kabulüne sebeptir. Haram ise bunların reddine sebep olur. Nitekim Allah Rasûlü buyurmuştur ki: "Ey insanlar, şüphesiz Allah temizdir, ancak temiz olanı kabul eder. Şüphesiz Allah, müminlere, peygamberlere emrettiği şeyleri emretmiştir:
*Ey peygamberler, güzel rızıklardan yiyin, sâlih amel işleyin, ben sizin yaptıklarınızı bilirim" (Mü'minûn, 51). * Ey iman edenler, size rızık olarak verilenlerin temiz olanlarından yiyiniz." (Tâhâ,81).
Sonra Efendimiz: “Uzun yolculuğa çıkan, saçı başı karışmış, toza batmış, ellerini kaldırmış, “ey Rabbim, ey Rabbim” diye dua eden bir adamı zıkretti: "Bu kimsenin yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, haramla beslenmiş, duası nasıl kabul olunsun?"
Başka bir ayette ise: "O, pis olan bütün şeyleri insanlara haram kılar" (Â'râf,157) buyurulur.
O itibarla İslâm, insan sağlığı için yararlı hayvanların etini helal, zararlı olanları ise yasaklamıştır. İşte domuz da beslenme tarzı, görünüşü, insanı tiksindiren tabiatı ve bünyesinde, etini yiyenlere geçebilen trişin vb. zararlı unsurlar taşıması nedeniyle yasaklanmıştır.

KUR’AN VE SÜNNETTE
Kur'ân'ı Kerîm'de domuzu haram kılan Âyetler şöyledir:
*Allah sizlere yalnız leşi, kanı, domuz etini, bir de Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı" (Bakara,173; Nahl, 115)
* Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, (taş, ağaç vb. ile) vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp veya boynuzlanıp ölmüş (hayvanlar ile) canavarların yedikleri -ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna- dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanmış hayvanlar size haram kılındı. Bunlar (ı yemek) yoldan çıkmaktır.”(Maide, 3)
*Ey Muhammed, de ki: Bana vahyolunanlar arasında, yiyen bir kişinin yediği herhangi bir şeyin haram olduğuna dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki bunlar pistir, yahut doğru yoldan çıkarak, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanların yenmesi haramdır." (En'âm, 145)
Câbir b. Abdillah'tan, Allah Rasûlünün Mekke'nin fethi yılında şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Şüphesiz Allah ve Rasûlü şarabın, ölü hayvan etinin, domuzun ve putların alım-satımını haram kılmıştır" (Buhârî, Büyü', 112; Tecrîd-i Sarih Tercümesi VI, 537, 538)
Diğer Dinlerde Domuz Eti
Meselâ Yahudilerin kitabı Tevrat'ta yenilmesi yasak olan hayvanlar sıralanırken "... ve domuz da… O geviş getirmez, size murdardır. Bunların etinden yemeyeceksiniz ve leşlerine dokunmayacaksınız" (Tevrat, Tesniye, bab, 14/8) denilmektedir. Domuz eti yiyenler beni öfkelendirirler.
O yüzden Türkiyedeki Yahudiler, hayvanı Hahambaşının nezaretinde keserek “kahser” yani yenilebilir damgası vururlar. Yahudiler ithal ve bilinmeyen et yemez. Yahudi topraklarında domuz çiftliği kurulamaz.
Domuz, Hıristiyanlıkta da yasaktır. Nitekim İncilde şöyle geçer: Mukaddes olanı köpeklerinize vermeyin ve incilerinizi domuzların önüne atmayın.(Matta, 7/6+8/31-32-33) Mundar ruhlar çıkıp domuzlara girdiler. Markos 5/13.

Tıbbi ve ilmi verilere göre Domuz
Obur, hantal, ağır, gayretsiz ve pis görünüşlü bir hayvandır. Yapılan araştırmalara göre domuz: saatte bir buçuk kilometre yürür; hâlbuki deve: Yirmi kilometre, fil: otuz dokuz kilometre, yarış atı: altmış sekiz kilometre, Aslan: seksen beş kilometre yol alabilir.
*Domuz, hayvanlar aleminde en pis, en kötü bir hayvandır. Her türlü pisliği, fare ve hayvan leşlerini hatta kendi ölü eniğini bile yer. 
*Domuz; Dünyada mikroplu artıklarla beslenir; bunun için hiç bir hayvanın beslenmesi domuzun ki kadar mîde bulandırıcı değildir. Alman Dr. RECKEWEG: Türkçesi (İnsan sağlığı) mânâsına gelen kitabında şöyle diyor: “Almanya'da domuzlar hastahâne artıklarıyle beslenir ve hastalara âid cerahatli sargı bezleri, yakılmak yerine domuzlara atılır. Böylece domuzla insan arasında zehir ve mikrop dolaşımı sağlanmış olur. Aslında bu artıklar domuza verilmese bile domuz, tabiatının gereği olarak her türlü pisliği yer ve mikrop tedavülünü devam ettirir. Aynı kitapta şöyle bir olay anlatılır: Almanya'da Kara ormanlar Bölgesinde çeşitli hastalıklara tutulmuş bir çiftçi ailesinde:
• Baba: Eklem kireçlenmesi, kalça veremi;
• Anne: Bacaklarda ekzama ve çıbanlar,
• Kızları: Bademcik iltihabı ve kalb yetmezliği,
• Oğulları: Ayni hastalık ve kan çıbanı,
• Diğer oğullarında: Akciğerde su toplanması, vardı..
Kendilerine, bu hastalıklarının sebebinin çiftliklerinde besledikleri domuzlar olduğunu bildirerek uyardım.
Bu aile, domuzlarını sattılar, o çiftlikte koyun sürüleri otlamaya başladı. Onlar da tamâmen hastalıklarından kurtulmuş oldular.
*Domuz dışındaki hayvanlar, vücüd bakımı ve temizliği yaparlar: Misal: Kürklü olanlar; postlarını, Kuşlar tüylerini; Kedi, köpek, tilki, kurt gibi hayvanlar pirelerini temizler hattâ fareler bile temizlenirler. Filler çamura batar, sonra hortumlarıyla duş yapar fakat domuzlar ise pisliğe batar.
*Domuz,  diğer hayvanlara göre hızlı ve en zayıf sindirim sistemine sahip bir hayvandır. Sindirimi sadece 4 saat sürmektedir. Diğer hayvanlarda ise 12 saat... Yani domuz, yediği besinlerdeki toksinleri tam olarak zehirsiz hale getirememektedir. Burada ki sorun, toksinlerin tamamen temizlenmemiş olmasıdır. Diğer taraftan Allah’ın bizlere helal kıldığı hayvanlardan inek, koyun ve benzerleri, bu hayvanların hepsi temiz beslenen vejetaryenlerdir. Onların sindirim sistemleri, domuza göre, çok daha ileri seviyede. Mesela ineklerde 3 mide vardır, taze ve temiz sebzeler yer. Bunların sindirimi 12 saat sürer.
Kıyasladığımızda: Pislik-çöp yiyen ve sindirimi sadece dört saat süren bir hayvanı mı tercih edersiniz? Yoksa taze-temiz beslenip sindirimi on iki saat süren bir hayvanımı tercih edersiniz?
*Yine domuzun bir başka özelliği ise eşini kıskanmayan bir hayvan olmasıdır.

 

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...