YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 640. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

HZ. ALİ K.V.
(II)

Peygamberimizin ona verdiği özel Görevler

Resulu Ekrem hicretin 9. yılında Tebük seferine çıkarken Hz. Ali'yi ehl-i beytin muhafazası için Medine'de bıraktı, ancak bu sefere katılamadığı için müteessir oldu. Bunun üzerine Resulullah: "Musa'ya göre Harun ne ise, sen bana karşı o olmak istemez misin?" dedi. Ali, bu iltifattan çok memnun oldu.Tevbe suresinin ayetleri nazil olunca, Resulullah Hz. Ali'yi Mekke'ye gönderdi. Hiçbir müşrikin artık Kâbe-i Şerîfi bundan böyle haccedemeyeceğini bildirdi.
Yemen bölgesinin İslâm'a girmesi zordu. Görev yine Ali b. EbiTalib'e verildi. Hz. Ali "Bu çok güç bir iş" dedi. Resulullah da "Ya Rabb, Ali'nin dili tercümanı, kalbi hidayet nurunun membağı olsun" diye dua edince, Ali k.v, siyah bir bayrak alarak Yemen'e gitti, kısa süren irşadları sayesinde Yemen'inHemedan kabilesi müslüman oldu.

Peygamberimizden sonra Hz. Ali K.v.

Hz. Ömer devrinde devletin bütün hukuk işleriyle ilgilenip İslâm devletinin baş kadısı olarak görev yaptı. Hz. Ömer'in şehâdeti üzerine yeni devlet başkanını seçmekle görevlendirilen altı kişilik şûra heyetinde yer alıp, bu altı kişiden en sona kalan iki adaydan biri oldu.
Hz. Osman'ın hilâfeti döneminde İslâm devletinin muhtelif vilâyetlerinden gelen şikâyetleri hep Hz. Osman'a bildirmiş ve ona hâl çareleri teklif etmişti. Hz. Osman'ı muhasara edenleri uzlaştırmak için elinden gelen gayreti sarfetti.
Hz. Osman'ın şehadetinden sonra İslâm'ın ileri gelen şahsiyetleri ona bey'at ettiler. Ancak onun hılafeti Allah'ın takdiri olarak son derece karışık bir dönem oldu. Hilâfete geçtiğinde birçok problemle karşı karşıya kaldı. Bu karışıklıklar Cemel ve Sıffın gibi iç savaşlara müncer oldu. Bu ihtilâfları gidermek için büyük fedakârlık ve gayretler gösterdi.

Hz. Ali’nin İlmi Dehası

Hz. Ali devamlı olarak Hz. Peygamber (s.a.v)'in yanında bulunduğu için Tefsir, Hadîs ve Fıkıhta sahabenin en ileri gelenlerindendir. Hatta Resulullah'ın tabiri ile "ilim beldesinin kapısı" olarak ümmetin en alimi idi. İslamın miras hukuku hususunda mahracı mesailin bazılarını o, ortaya koymuştur. Hatta bir gün hutbe irad ederken :” Vallahi bugün bana her şeyi sorabilirsiniz,Kur’anın hiçbir ayeti yoktur ki nerede, ne zaman ve niçin indiğini bilmiş olmayayım” demiştir.
Nitekim Hz. Ömer r.a, Hz. Alinin bu dehasından dolayı onun bulunmadığı bir mecliste asla bağlayıcı bir karar almadığı gibi şöyle derdi: “Hz. Allah, beni böyle bir duruma düşmekten muhafaza buyursun.”

Hz. Ali’nin İslami İlimlere olan Hizmeti

Hz. Ali k.v. duruma hakim olup yönetimi tam olarak eline aldıktan sonra talim-terbiye için Medine'de bir müessese kurdu. Burada Arapça gramerin öğretilmesini Ebu Esveded-Düeli'ye, Kur'an okutma ve öğretme işini Abdurrahman es-Sülemi'ye, tabiî ilimleri öğretmek görevini Kümeylb. Ziyâd'a verdi. Arapça belağatı öğretme konusunda Ubade b. Samit ve Ömer b. Seleme'yi görevlendirdi.
Hz. Ali. insanlara hakkı öğretmek için büyük gayretler sarf etmiş; Hilâfet dönemi iç çalkantılarla dolu olmasına rağmen İslâm'ın talim ve terbiyesi hususunda en küçük bir zafiyet göstermemiştir.
Hz. Ali İslâm'ın bütün güzelliklerine vakıftı. Çünkü o, Resulullah'ın daima yanında bulunmuştu. Vahiy kâtibiydi, hâfız, müfessir ve muhaddisti. Hz. Peygamber'den beş yüzden fazla hadis rivayet etti. Ahkâmın nazariyatından çok amelî keyfiyetine bakardı: "Halka anladıkları hadisleri söyleyiniz. Allah ile Peygamber'in tekzip edilmesini ister misiniz?" der idi.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...