YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 639. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

HZ. ALİ K.V.
(I)

H. 40. Senesi Rebiül-Evvel ayının 26. Günü Hz. Alinin Küfede İbnMülcem tarafından şehit edilmesi dolayısıyla bu haftaki yazılarımız o, Allah’ın arslanı hakkında olacaktır.

Kimliği ve Künyesi

Peygamberimizin damadı ve amcası Ebu Talip’in oğlu olup IV. halifedir. Annesi Kureyş'ten Fâtıma bintiEseddir. Künyesi: Ebu'l Hasan veyaEbûTûrab (toprağın babası), lâkabı Haydar; ünvanı:  Emîru'l-Mü'minin”; Ayrıca: “Esedullah =Allah'ın arslan’ı” diye de anılır.

Peygamberimize olan yardımları

Hz. Ali, Resulullah'ın yanında büyüdü. On yaşında İslâm'ı kendiliğinden kabul etti. Hz. Hatice'den sonra ilk Müslüman odur. Mekke döneminde her zaman Resulullah'ınhemen yanı başında olurdu.
Resul-u Ekrem, en yakın hısımlarını uyarmak için Hz. Ali (k.v)'ye davet etmesinisöyledi.O da bir ziyafet hazırlayarak Hâşim oğullarını davet etti. Resulullah yemekten sonra:
-Ey akrabalarım! Ben bütün insanlara “Peygamber” gönderilmiş bulunuyorum. İçinizden hanginiz bana bey'at edecek? dedi. Yalnız Ali (k.v) kalktı,Resulullah'abey'at etti. Bunun üzerine Resul-u Ekrem:
-Ya Ali! Sen, benim Kardeşim ve vezirimsin " diyerek onu taltif etti.
Hz. Peygamber, hicretten önce elinde bulunan emanetleri, sahiplerine verilmek üzere Ali'ye bıraktı ve o gece Hz. Ali, Resulullah'ın yatağın da yatarak müşrikleri şaşırttı. Böylece Hz. Ali, Hz. Peygamber'i öldürmeye gelen müşrikleri oyalayarak bu suretle Peygamber'e hicreti sırasında zaman kazandırdı. Peygamberimiz'inbıraktığı emanetleri sahiplerine verdikten sonra o da Medine'ye hicret etti.

Peygamberimizin Savaşlarında Hz. Ali

Medine'de de Hz. Peygamber'in devamlı yanında bulundu, bütün cihatlarına katıldı, Uhud'dagâzî oldu. Bedir'de sancaktardı. Aynı zamanda keşif kolunun başındaydı; hâkim noktaları tespit ederek Hz. Peygamber'e bildirdi. Bu mevkiler işgal edilerek, Bedir'de önemli bir savaş harekâtını başarıya ulaştırdı. Bedir gazasının başlamasından önce, Kureyşliler'le teke tek dövüşen üç kişiden biriydi. Bu döğüşte, hasmı Velid b. Muğire'yi kılıcı ile öldürdüğü gibi, Hz. Ebû Ubeyd’e zor durumdayken yardımına koştu ve onun hasmını da öldürdü. Kendisine "Allah'ın Arslanı" lâkabı ve Bedir ganimetlerinden bir kılıç, bir kalkan ve bir de deve verildi.
Hicret'in üçüncü yılında Uhud savaşında, müslüman okçuların hatası yüzünden müşrikler müslümanların üzerine saldırmışlar ve Hz. Peygamber de yaralanarak bir hendeğe düşmüş ve müşrikler onun öldüğünü yaymışlardı. Hâlbuki o sırada çarpışarak gerileyen Hz. Ali, Hz. Peygamber'in içine düştüğü hendeğe ulaşarak, onu korumaya almıştı. İki tarafın da kazanamadığı bu savaşta Hz. Ali birçok yerinden yaralanarak gazi oldu.
Uhud savaşından sonra Hz. Ali "BeniNadr" Yahudilerinin hainlikleri üzerine bu kabile ile yapılan savaşı bizzat idare etti. Bütün çarpışmalarda Hz. Ali kahramanca savaşmış ve müşriklerin en meşhur savaşçılarını öldürmüştür.
Huneyn gazasında müslümanlar bir ara bozulup dağıldılar. Sayıları binleri bulduğu halde içlerinden ancak birkaç kişi sabredip dayanabildi. Hz. Ali bu savaşta gösterdiği yiğitlik ve üstün kumandanlıkla İslâm ordusunun kendi safında toparlanmasını sağladı.

Kâbe’deki Putları Kırması

Hz. Ali Mekke'nin fethi sırasında yine sancaktardı. "Keda" mevkiinden Mekke'ye girdi. Mekke kan dökülmeden fethedildi. Hz. Peygamber ile birlikte Kâbe'deki bütün putları kırdılar. Kâbe'deki putları kırmasını şöyle anlatır: "Bir gün Resul-u Ekrem ile Kâbe'ye gittik. Resul-u Ekrem omuzuma çıkmak istedi. Kalkmak istediğim zaman kalkamıyacağımı anladı, omuzumdan indi, beni omuzuna çıkardı ve ayağa kalktı. Kendimi istesem ufukları tutacak sanıyordum. Kâbe'nin üzerinde bir put vardı, onu sağdan soldan ittim. Put düştü, parça parça oldu. Resulullah'ın omuzlarından indim. İkimiz geri döndük." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 384).

 

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...