YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 62. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

ETKİLİ VE HİKMETLİ SÖZLER (VII)

401- "Küçük şeylere gereğinden fazla önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir."

402- "Hakikâte yalnız bir yoldan gidilir; fakat ondan uzaklaştıran yol, binlercedir."

403- "Değerli olan hiçbir şey, hayatta mücadelesiz kazanılmaz."

404- "Gençlik deliliğin bir parçasıdır!"
.

405- "Anlamadan ibadet yapan bir abid, gece ev yapıp da gündüzün yıkan kişi gibidir."
.

406- "Dünyadakiler, uykuda yol alan kervan ehline benzerler."

407- "Hayatta neyin önemli olduğunu keşfetmek için, bir felaket beklememek gerekir."

408- "Tatlı suyun başı, kalabalık olur."

409- "Bir amacın başarı limitini, kendi inancımız belirler."

410- "Düşüncelerini yerinde ifade edemeyen, yanlış tartılarla tam iş görmeye çalışan satıcı gibidir."

411- "Beynin size yapacağı en büyük zulüm; kendisini aktif hale getirmemesidir. "

412- "Emeksiz yazılan yazı, keyifsiz okunur."

413- "Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkışların teşvikcisidir."

414-  Seferde Namazın kısaltılması, Allah'ın sizlere yaptığı bir ikramıdır.  Onu kabul edin."

415- Hareket etmek için bütün koşulların mükemmel olmasını beklersen, asla harekete geçemezsin."

416- "MÜ’ minin mü’ mine bakışı, İbadet; yüzüne gülmesi, kefarettir."
.

417- "Büyük ve üstün insan, daima memnun ve rahattır. Küçük insan ise,  üzüntü ve telaşlıdır."

418- "Allah'ın nimetleri kimde çoğalırsa, İnsanların ona yük olması da çoğalır."
.

419- "Hiçbir zafere çiçekli bahçelerden gidilmez."

420- "Menfaate dayalı dostluklar, ergeç yıkılmaya mahkûmdur."

421- "Fazilete yükselmek güç, rezalete alçalmak kolaydır."

422- "Hedefi olmayan gemiye hiç bir rüzgâr yardım edemez."

423- "Eğrinin gölgesi de eğridir."

424- "Kim Allah'tan korkarsa; Allah, onu bütün korktuklarından korur."
.

425- "Ecel, verileni almadan önce, verilmesi gereken her şeyi vermek gerekir."

426- "İnsan, ancak anladığı şeyleri duyar."

427- "Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir."

428- "İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler."

429- "Mü'min'i sevindirmiş olan, Allah'ı sevindirmiş olur."
.

430- "Hiç bir el, gönülden gizli bir iş yapamaz."

431- "Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir."

432- "İlkler son, sonlar ilk olacak."

433- "Menfaat kuşkuyu yok eder, menfaatsizlik kuşku yaratır."

434- "İlmi ile amel etmeyen âlim; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir."

435- "Bir neslin kaderini, bir evvelki nesil tayin eder."

436- "İnsanların solukları, ecellerine doğru attıkları adımlarıdır."

437- "Kalp ne ile doluysa, dudaklardan o dökülür gider."

438- "Bir mum, diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez."

439- "Din kardeşine gelen belâya sevinme; sonra Allah ona âfiyet, sana belâ verir."
.

440- "Görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye dünyaya geldim."

441- Dikkat ediniz! Size cennet ehlinin kimler olduğunu haber vereyim mi? Hor görülen her zayıf  (müslüman) dır ki, bu kimse Allah adına yemin etse Allah O’nun yeminini yerine getirir."

442- Dikkat ediniz! Size cehennem ehlinin kimler olduğunu haber vereyim mi? Her katı kalpli, zenginliğine rağmen cimri olan ve büyüklük taslayandır."

443- "Hürriyetle temas, dua ile elde edilen bir bahtiyarlıktır."

444- "Namaz, mekanik hayattan hürriyete kaçıştır."

445- "Dünya sevgisi bütün hataların başıdır."
.

446- "Kur'an'ın gayesi insanı zorunlu kulluktan serbest seçime dayalı kulluğa yükseltmektir."

447-"Savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil; ölümlerinin sebepleridir."

448- "İnsanın gözü, karanlıkta da iyi görmez, fazla ışıkta da..."

449- "İnsan, meyvanın çekirdeğini taşıması gibi, ölümü kendi içinde taşımaktadır."

450- "Cennete en yakın kılan şey Allah için tevazu’dur. Cennetten en çok uzaklaştıran mal ve benzeri şeylerle kibirlenmekdir."

451- "Affetmek ve unutmak, iyi insanların intikamıdır."

452- "Kâinatta tesadüfe tesadüf etmek imkansızdır."

453- "İmân etmek, gayba inanmaktır. Mükâfâtı, görülmeyeni görmektir."

454- "İnsan diliyle değil, yaptığı işlerle konuşmalıdır."

455- "Erbabı kemalin nutukları kısa, fakat veciz olur. Çoğalınca yavanlaşır."

 

Eflâtun

La Bruyere

J. Brown

Hz. Muhammed (S.A.V)

Hz. Muhammed (S.A.V)

Hz. Ali

J. Brown

Mevlâna

Conficius

Goethe

A.F.Y

Samuel Johnson

Shakespeare

H. Şerif.

J. Brown

Hz. Muhammed (S.A.V)

Conficius

Hz. Muhammed (S.A.V)

La Fontaine

A.F.Y

Hz. Ali

Moliere

Hz. Ali

Hz. Muhammed (S.A.V)

Mevlâna

Goethe

Mevlâna

Moliere

Hz. Muhammed (S.A.V)

Mevlâna

Moliere

Hz. İsa

A.F.Y

İmam-ı Gazâli

Conficius

Hz. Ali

Goethe

Mevlâna

Hz. Muhammed (S.A.V)

Hz. İsa

Hz. Muhammed (S.A.V)

Hz. Muhammed (S.A.V)

Jaspers

Muhammed İkbâl

Hz. Muhammed (S.A.V)

Şatibi

Napolyon

Montaigne

Rilke

Hz. Muhammed (S.A.V)

Schiller

Sokrates

Saint Augustine

Stehr

Mustafa Aziz Çınar

 

 

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...