YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 613. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

KARUN VE HAZİNELERİ
(IV)

Karun’un Helak Sebepleri

1)-İşbirlikçi Olması
Firavun ve Haman'a gönderilen Hazreti Musa, onlarla birlikte Karun'a da gönderilmiş olduğuna göre, demek ki, bu üçü azgınlıkta ve bozgunculukta işbirliği içindedirler. Zaten hor ve hakir görülen, arada bir kıyıma uğratılan, tam bir baskı altında tutulan İsrail oğullarından birinin Firavun ve çevresiyle onların işine gelen bir işbirliği kurmamış olması durumunda böylesine bir zenginliğe kavuşması asla mümkün değildir. Nitekim bir ayette: "Gerçekten Karun, Mûsâ'nın kavmindendi. Ama onlara karşı azdı. Biz, ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarları, güçlü kuvvetli bir topluluğa ağır geliyordu. (Kasas, 76)
Sonuçta Her birinin farklı şekillerde cezalandırılmasına yol açmıştır: "Karun'u, Firavunu, Haman'ı da yok ettik. Andolsun ki, Musa, kendilerine apaçık belgeler getirmişti de, onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa azabımızdan kurtulamazlardı" (Ankebut, 39);

2)- Bilgiyi Tanrılaştırması
Yüce Allah’ın vergisi olan zenginliğini, kendindeki bilgiye bağlayarak bilgiyi tanrılaştırmıştır. Ayette: “O, bu servet bana, ancak, bende olan ilimle verilmiştir' diye cevap vermişti. Bilmez mi ki, Allah, önceleri, ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan nice nesilleri yok etmiştir. (Kasas, 78)

3)- Gururlu ve ihtişamlı dolaşması
Zenginliğiyle mağrur bir kişi olup gösterişi severek kavminin arasında ihtişamla dolaşması, Bir ayette: “Derken debdebe içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, 'No’lurdu, Karun'a verilen gibi bizim de olsaydı; doğrusu, bu, büyük bir hazdır' demişlerdi. (Kasas, 79). 

4)- Şımarık hareket etmesi
Çünkü Firavun ve Haman tarafından kavmine karşı devamlı pohpohlanmıştır. “Hani, kavmi ona 'Şımarma! Çünkü Allah şımaranları sevmez. “ (Kasas, 76)

5)- bozgunculuk yapması
Kavmi arasında devamlı surette bozgunculuk yapmıştır. İlgili ayette: “Yeryüzünde bozgunculuk isteme! Çünkü Allah, bozguncuları sevmez' demişti. (Kasas, 77)

6)-Kavminden diğer kimseleri de kendisi gibi azmağa, kendisine uymağa çağırması

7)- Nankörlük yapması
Hz. Mûsâ’dan simya ilmini öğrendiği halde ona karşı, insanı kendi silahı ile vurma tavrında hareket etmesi.
 
Hulasa ilim sahiplerinin;
*Şımarma! Çünkü Allah şımaranları sevmez,
*Allah'ın sana verdiği şeyde âhiret yurdunu gözet, dünyadan da payını unutma,
*Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun gibi öğütlerine kulak vermeyişi,
*Hz. Mûsâ’yı yalancı bir sihirbaz olarak nitelemesi,
*Yeryüzünde büyüklük taslaması,
Sonunda
Derken, kendisini de, konağını da yerin dibine geçirdik. Şimdi, Allah'tan başka kendisine yardım edebilecek kimse de yoktur. Kendini savunabilenlerden de olamamıştır.” (Kasas, 80-81)
 Onun durumuna imrenenler ise;
"Vay, demek ki, Allah, kullarından dilediğinin rızkını genişletiyor ve daraltıyor da. Eğer bize lütfetmemiş olsaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki, kâfirler gerçekten kurtuluşa erişmiyor' demeğe başladılar" (Kasas, 82).

Helak Zamanı
Bu hususta iki görüş ihtilaf etmektedir.

a)-Karun, Firavundan önce helak olmuştur diyenler
Bunun iki delili vardır demişlerdir:
1)-Samir’i kıssasında açıkça görüleceği gibi, İsrail oğulları, Mısır'dan çıkışlarından sonraki zamanlarda zenginlik, debdebe ve altına karşı pek ilgi duymamışlar, hatta Samir’inin çağrısı üzerine ellerinde bulunan ziynet eşyalarını onun yaktığı ateşe atmışlardır. Bu psikolojiyi yaşayan insanların bir başkasının zenginliği karşısında "bu büyük bir hazdır" imrenmesi içine girdiğini düşünmek mümkün değildir. Ayrıca, çıkış halinde habire konup göçen ve gerçekten de alabildiğine perişanlık içinde günler geçiren bir topluluk içinde ve toplulukla birlikte herhangi bir kimsenin anahtarlarını güçlü bir topluluğun taşıdığı hazinelerini götürmesini var saymak için de yeterli tutanak yoktur. Yere geçirilen konağa ilişkin ifadelerin bir çadırı anlatmada kullanılamayacağını da göz önünde tutarsak, bu durum daha belirginleşir.
2)-Maddenin başında ilk sıradaki âyette, "Firavun, Haman ve Karun" sıralaması varken, ikinci sıradaki ayette sıralama "Karun, Firavun ve Haman" şeklindedir. İlkinde peygamberin gönderildiği kimseler sıralanmakta; ikincisinde ise, helâk olanlar. İlkinde küçükten büyüğe bir sıralama varken, ikincisinde bu yoktur. Bu farklılık, Karun'un Firavun'dan önce helâk edildiğini belirleyebileceğimiz bir açıklık getirmektedir. Firavun, İsrail oğulları'nın Mısır çıkışı sırasında helâk olduğuna göre, Karun, demek ki, Mısır'daki dönemde helâk edilmiştir.

b)- Kızıldenizden sonra helak olmuştur fikrine zahip olanlar
Nitekim Tevrat, Karun diye kabul edilen Korah'ın helâkinin Mısır'dan çıktıktan sonra olduğunu anlatır. Korah ve avanesinin Hazreti Musa'ya kâhinlik için başkaldırısı biçiminde gelişir. Kavmin yanında daha iyi bir konum ve daha geniş yetkiler istenmesi için Korah ve kendisi ile birlikte bulunanlar Hazreti Musa'ya karşı çıkmışlar ve bunun sonucunda da o, onun adamları, evinin halkı ve çadırı yerin altına geçirilmiştir.

 İki olay arasında ortak nokta

Yalnız yerin altına geçirilme olmaktadır. Bu ise, diğer farklılıklar göz önünde tutulduğunda Karun ile Korah'ın aynı kişi olduğunu söylemek için yeterli olmayacaktır. Mümkündür ki, yere geçirme suretiyle helâk hem Karun için, hem de Korah için gerçekleşmiş olsun. Zenginliğiyle azan ve çevresini de azdırmak isteyen, bununla da kalmayıp, serveti kendi bilgisine bağlayarak Allah'ın vermiş olduğu gerçeğini dışlayan işbirlikçi Karun ile Hazreti Musa karşısında riyaset davasına kalkışan Korah, biri Mısır'dan çıkış öncesi, diğeri Mısır'dan çıkış sonrası, ayrı ayrı aynı azaba uğratılmış olabilirler.

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...