YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 612. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

KARUN VE HAZİNELERİ
(III)

Karun'un sapıtmasının temel nedeni = Kibir

Kendisinde bir bilgi bulunduğuna" inanması, yani kendisinin diğer insanlardan üstün olduğunu düşünerek kibirlenmesidir: Dedi ki: "Bu, bende olan bir bilgi dolayısıyla bana verilmiştir." Bilmez mi ki gerçekten Allah, kendisinden önceki nesillerden kuvvet bakımından kendisinden daha güçlü ve insan sayısı bakımından daha çok olan kimseleri yıkıma uğratmıştır. Suçlulardan kendi günahları sorulmaz. (Kasas, 78)
Karun'un büyüklenmesi kendisine yarar değil zarar getirmiştir. Akılsızca Allah'a başkaldırıp nankörlük ettiği, sahip olduklarını kendinden bilerek büyük bir kibir içinde azgınlık yaptığı için kendi kendini azaba sürüklemiş, Allah'ın karşısında yapayalnız ve aciz bir kul olduğunu anlamamıştır. Çünkü Karun'un kibirlenmesine ve cahillerin de ona özenmesine neden olan malı ve mülkü, Allah helak etmiştir: “Sonunda onu da, konağını da yerin dibine geçirdik. Böylece Allah'a karşı ona yardım edecek bir topluluğu olmadı. Ve o, kendi kendine yardım edebileceklerden de değildi. (Kasas, 81)

Karun'un Kibirlenme sebebi

Karun'un, Firavun yanında edindiği konum ve zenginlik, onu kendi kavmine karşı azgın ve küstah yapmıştır. Hz. Musa (as) 'ı inkâr ettiği gibi, İsrail oğullarına gösteriş yaparak onları dünyanın aldatıcı hayatına özendirmeye çalışmıştır. Hz. Allah Karun'un kibrini ve İsrail Oğulları içindeki imanı zayıf kimselerin ona özenişini şöyle anlatır: “Böylelikle kendi ihtişamlı-süsü içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını istemekte olanlar: "Ah! Keşke, Karun'a verilenin bir benzeri bizim de olsaydı, gerçekten o, büyük pay sahibidir" dediler. (Kasas, 79)

Zenginliği ile böbürlenen Karun'a, kavmi:
-Allah'ın sana verdiği şeyde ahiret yurdunu ara" uyarısında bulunur. Karun ise,
-Bu servet, ancak, bende olan bir ilimle verilmiştir " der. Kıssanın son ayetinde ise;
-Yüce Allah'ın dilediğinin rızkını genişleteceği, dilediğinin rızkını ise daraltacağı vurgulanır.

Bu üç noktayı bir arada düşündüğümüzde şunlar ortaya çıkmaktadır:

a)Kavmi, Karun'un servetinin Allah vergisi olduğunu hatırlatınca, Karun, bu sözlere karşılık, servetinin kendisinde bulunan bir bilgiden ötürü olduğunu öne sürerek hem Allah vergisini dışlamağa kalkışmış, hem de "servet ve bilgi" arasında bir bağlantı kurmuştur. Bu ifade, bugünkü ekonomizm hastalığına yakalanmış olanların, 'ekonomi dinine inananların büyük bir hazla tekrarlayıp durdukları cümlelerin aynısıdır.
b)Yüce Allah, serveti ve imkânı kendisinden bilmeyip de, bilgisinin gereği sayan Karun'u, ondan önce de daha güçlü ve daha çok toplamış olan kimseleri yok ettiğini belirterek, kendi gücünü hatırlatmaktadır.
c)Burada, belirtildiği gibi o çağın, bu çağın hastalığının aynısı olduğu gözlenebileceği gibi, 'serveti kendi bilgi ve becerilerinin sonucu sayanlar için bir de azab ve felâket uyarısı bulunmaktadır.

Karun’un Kibrine Karşı Mü’minlerin tavrı

İsrail oğulları içindeki müminler Karun'a hiçbir şekilde özenmedikleri gibi, gerçekte onun acınacak bir cehalet içinde olduğunu anlamış ve ona şöyle öğüt vermişlerdir: Hani kavmi ona (Karun'a) demişti ki:
-Şımararak sevinme, çünkü Allah, şımaranları sevmez."
-Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma.
-Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun
-Yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk yapanları sevmez." (Kasas, 76-77)
Aynı mümin kişiler: “Karun'a özenen bazı Yahudilere de öğüt vermiş ve onları mümin şerefiyle düşünmeleri ve hareket etmeleri, dünyanın geçici süsüne değil, Allah'ın rızasına talip olmaları için uyarmışlardır.”
Dünya hayatını istemekte olanlar ise:
"Ah keşke, Karun'a verilenin bir benzeri bizim de olsaydı. Gerçekten o, büyük bir pay sahibidir" dediler. Kendilerine ilim verilenler ise: "Yazıklar olsun size, Allah'ın sevabı, iman eden ve salih amellerde bulunan kimse için daha hayırlıdır; buna da sabredenlerden başkası kavuşturulmaz" dediler. (Kasas, 79-80)

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...