YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 58. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

TARİHTE BUNLARI BİLMEK LAZIM   (VII)

65- Batının Pis Parmağı
"Arap Birliği " düşüncesinin, İngilizlerin, Osmanlı Devleti'ni parçalamak için kullandığı bir vasıta olduğunu ve böylece İngilizlerin Arapları, İslam ümmetinden ayırmayı hedeflediklerini...
Nitekim "Baas Arap Milliyetçiliği" fikrinin de bir Hristiyan olan Mişel Eflak tarafından ortaya atıldığını...
Yine Osmanlı'yı İslam aleminden koparmak için ortaya atılan "Pantürkizm" düşüncesinin fikir babasının da “Vambery” isimli bir Avrupalı olduğunu...
-(R. Garaudy; Feyz dergisi, Mart/1993, s. 7)

66- Onların Herşeyini Berbad Ettik"  
Haçlı seferlerinin başarısızlıkla neticelenmesinden sonra batı sömürgeciliğini İslam ülkelerine yerleştirmenin başka yollarını arayan kilisenin, geliştirdikleri Oryantalizm metodlarıyla yıllarca çalışarak İslam âlemini ne hale getirdiklerini, yine bir batılı olan Louis Massignon'un:"Onların -dinleri dahil- her şeyini berbat ettik. Şahsiyetlerinde büyük bir boşluk meydana getirdik. Artık anarşiye ve intihara hazır haldedirler. Ruhlarını kaybettiler" sözleriyle ifade ettiğini...
-(Kafkas, Mehmet; Milli Mücadele'de Öncüler, cilt 1. Nil Yay., İzmir/1991, s.8)

67-Kitaplardan Baraj
Büyük İslam seyyahı İbn-i Batuta'nın yazdığına göre: 1258'de Moğolların Bağdat'da katliam yaparak 24.000 ilim adamını öldürdüğünü… Şehirdeki kütüphanelerdeki yüzbinlerce kitabı çıkartıp Dicle nehrine attığını ve bunların çokluğundan dolayı adeta nehrin önünde bir baraj oluştuğunu…
Bunun üzerine Moğolların, ırmağın taşmasından korkup geri kalan kitapları yaktıklarını…
-(Ortaçağda Müslümanlar, s. 185)

68- Çin İşkencesi
Çin idaresinde bulunan Doğu Türkistan'da Müslümanlara istediği gibi evlat edinme hakkının verilmediğini...
Kırk haneli bir köy halkını, bir yıl içinde sadece üç çocuk doğurma izninin verilip bunların da kimler olacağının daha önceden isim alınarak tesbit edildiğini...
Bunlar haricinde birinin hamile kalması halinde zorla kürtaj yaptırıldığını veya bir insanın dört yıllık kazancına tekabül eden ağır bir cezaya razı olmak zorunda kalındığını. . .
-( Zaman gazetesi, 25 Nisan 1992)

69- Batıda Kelp Kültürünün Hükümranlığı
Sadakat, vefa ve sevgi hissinin yok denecek kadar azaldığı batıda yapılan bir araştırmaya göre, ortalama yüz aileden altmışının, beslediği hayvanını karısından veya kocasından daha çok sevdiğini ortaya koyduğunu...
Bugün batıda, köpekler için özel mezarlıkların, özel şampuan ve kremlerin, özel sağlık sigortalarının ve üye kartlı öze kulüplerin bulunduğunu. . .
-( Zaman gazetesi, 20 Ekim 1989)

70- Sebil Gibi Türk Kanı
5 Mayıs l9l9'da İzmir'i işgal etmek için çıkartma yapan Yunan askerlerini karşılayan metropolit(papaz) Chysosto mos'un askerlere hitaben: “Asker evlatlarım, Elen çocukları! Bugün ecdad topraklarını yeniden fethetmekle İsa'nın en büyük mucizesini göstermiş oluyorsunuz. Bu uğurda ne kadar Türk kanı döküp içseniz, o kadar sevaba girmiş olacaksınız. Ben de bir bardak Türk kanı içmekle onlara karşı olan kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım" diye tam bir barbara yaraşır şekilde konuşarak binlerce masumun kanının dökülmesine öncülük ettiğini. . .
-( Vakkasoğlu, Vehbi; Mukaddes Kurşunlar, s. 57)

71- Gâvur musun be herif!"
İstiklal Mahkemesi'nin astığı insanlarla ilgili davaları yakından takip eden bir gazetecinin, başına giymiş olduğu şapkasından dolayı, mahkeme reisi Kel Ali (Ali Çetinkaya) tarafından: Anandan şapkalı mı doğdun? Gâvur musun be herif!" diyerek tekme tokat gazeteciyi merdivenlerden yuvarladığını...
Aynı şahsın, Atatürk'ün ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi üzerine hemen bir şapka bularak protokoldeki yerini aldığını. . .
-( Kaplan, Mustafa; Kemalizm ve İslamiyet, İttihat Yay., İst?1993, s.135)

72- Zulüm Zulüm Üstüne
Yine aynı şahsın, İskilipli Atıf Hoca'yı, hükümetten izin alarak yazmış olduğu Frenk Mukallitliği kitabından dolayı, savcının üç sene ceza istemiş olmasına rağmen idama mahkûm ettiğini ve asılırken de Sehpanın yanına gelip mazlum Hoca'nın kafasına şapkayı geçirerek Giy domuz!" diye insanlık dışı muamelede bulunduğunu. ..
-(Osmanlı Ansiklopedisi, Cilt 5, Ağaç Yay., İst?1993, s.53)

73- Nasreddin Hoca' nın Merkebine Ters Binmesinin Hikmeti
Türk halkının, nüktedan, hazır cevap ve zeki bir fıkra kahramanı olarak tanıdığı Nasreddin Hoca'nın(1208-1284 ), aslında medresede ders veren büyük bir müderris ve ayrıca da kadı olduğunu. . .
Talebeleri arasında oldukça sevilen Nasreddin Hocanın, ders verdiği medreseden merkebine binip evine giderken dahi talebeleri tarafından yalnız bırakılmayıp yolda kendisine sualler sorulduğunu,..
Hem yol alıp hem de talebelerin sorularına cevap veren Nasreddin Hoca'nın, sual soran talebelerine arkası dönük olarak cevap vermenin İslami edebe aykırı olacağından dolayı, merkebine ters binip, talebeleri ile yüz yüze gelerek ders verdiğini. . .
-( Mevlana Güldestesi (718. Yıldönümü Bildirileri); Konya Belediyesi Yay.. Konya/1993,s.1)

74- Tokat
Bursa'yı Yunanlılar işgal ettiğinde Pir Emir türbesine bakan türbedarın, mezarı bastonla dürtüp.
"Ya Pir! Bursa'yı Yunanlılar işgal etti, kalk kurtar dediğini ve türbedarın gece rüyasında Pir Emir Hazretlerini görüp, Emir’in kendisine : "Behey ahmak, vatanı düşmandan kurtarmak ölülerin değil dirilerin vazifesidir!" diyerek hışımla bir tokat aşk ettiğini , .
Ve türbedarın korku içinde uyandığında çenesini yamulmuş olarak gördüğünü… Ölünceye kadar çenesinin düzelmediğini. . .
-( İsmail, Hekimoğlu; Bir millet Uyanıyor, Timaş Yay., İst?1989, s.10)

 

BİLMEK , MUTLAKA BİLMEK LAZIM!!!

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...