YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 57. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

SORU-CEVAPLARLA ASRI-SAADET (V)

Soru 84: İlk müslümanlardan olup, Hz. Ali (r.a.)’ın abisidir. Kendisinin tanındığı meşhur ismi vefatı esnasında, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği bir söz üzerine söylene gelmiş ve o isimle meşhur olmuştur. Habeşistan’a hicret eden müslümanların içinde bulunmuş ve Habeş kralı Necaşi’ye müslümanların sözcülüğünü yapmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.)’in: Zeyd şehit olursa o, o şehit düşerse Abdullah Bin Revaha, O da şehit düşerse asker kimi isterse onu komutan yapsın” dediği savaşta şehit düşen ikinci sıradaki komutandır. İsmini de bu savaşta şehit oluş şekliyle almıştır. Bu komutanın ve savaşın adı ndir?
Cevap  : Caferi Tayyar (r.a.) - Mute savaşı

Soru 85: Şerefli tarihimiz nice kahramanlıklara sahne oldu. Nice çileler çekildi, nice şehitler verildi. İşte İslam’ın ilk yıllarında bir sahabe bu çile ve işkenceye  maruz kaldı. Dövüldü, sövüldü, fakat asla dininden dönmedi. Kızgın korlara yatırıldı. O korları çiçeğe çevirmedi Allah, kuluma cennette çok nimetler vereyim diye, örnek olsun ondan sonra gelecek rahatını seven müslümanlara diye. İşte o mübarek insanın kemikleri görünecek şekilde sırtı yanıktı. Yanık sırtını Hz. Ömer (r.a.)’a göstererek “Ya Ömer neydi o ilk günlerde çektiğimiz çileler” diyordu. Bu çilekeş sahabe kimdir?
Cevap  : Habbab Bin Ered (r.a.)

Soru 86: Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 571 yılında dünyaya geldi. İnsanları kölelikten, putlara kulluktan kurtarmak ve temizlemek için gelmiştir. Uzak-yakın demeden bütün insanlara vahiy kültürünü sunmuştur. Kimileri inkar etti. İnkar edenler, müslümanları ümitsizliğe düşürmedi. Kimileri iman etti, grup grup Allah’ın dinine girdi. Onlar da müslümanları şımartmadı, şükrünü artırdı. Bunlar Mekkeli, Medineli, Taifli, Faslı olup İslam’a gönül vermişlerdi. Bunlardan biri de Rum diyarlarından gelen ve sapsarı rengiyle bu hayır ummanına bir çeşni katan sahabe kimdir?
Cevap  : Suhybi Rumi (r.a.)

Soru 87: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sır katibinin ismi nedir?
Cevap  : Hz. Huzeyfe (r.a.)

Soru 88: Hilafetin hakemler vasıtası ile tespit edilmesine karar verilen sıffın hadisesinden sonra (Hüküm ancak Allah (c.c.)’a aittir) ayetini delil göstererek hakem olayını küfür addedenlere ne ad verilir?
Cevap  : Harici

Soru 89: Ashabtan ve İslam’ı ilk kabul edenlerdendir. En çok hadis rivayet edendir. Hz. Ömer (r.a.)’ın hilafeti döneminde Bahreyn ve Medine’de valilik yapmıştır. Kedileri çok sevdiğinden dolayı Peygamberimiz (s.a.v.) kedilerin babası anlamına gelen Ebu Hureyre lakabını vermiştir. Kendisi de bu isimden hoşlandığından İslam
tarihinde bu isimle anılmaktadır. Ebu Hureyre (r.a.)’ın asıl ismi nedir?
Cevap  : Abdullah

Soru 90: Hendek gazvesinden sonraki zaman içerisinde müşrikler, daha önce savaşlarda ölen Kureyş büyüklerinin yerini dolduramıyor ve halka fazla tesir edemiyorlardı. Her ne kadar büyüklerinin yolundan gitmiş olsalar da Hicretin 6.yılında Peygamberimiz (s.a.v.) görmüş olduğu bir rüya üzerine umre yapmaya hazırlandı. Etrafındaki müslüman kabilelere haber gönderdi. Fakat bunlar “Muhammed can düşmanlarının içine giderek kendini tehlikeye atıyor” düşüncesiyle birer bahane uydurarak Mekke’ye gitmekten çekindiler. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) Medineli müslümanlardan meydana gelen 1400 kişilik bir toplulukla yola çıktı. Fakat kafile Hudeybiye mevkiine yaklaştığında, müşrikler müslümanların Mekke’ye girmelerine izin vermeyeceklerini söylediler. Ve sadece müslümanları vekaleten bir kişinin Mekke’yi ziyaretine izin verdiler. Ve bu iş için nihayet Hz. Osman (r.a.) seçildi ve gönderildi. Fakat Hz. Osman müşrikler tarafından göz hapsine alındı. Kureyşin bu hareketi müslümanlar arasında Osman öldürüldü diye haber yayılmasına sebep oldu. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) artık muharebe etmedikçe dönmeyiz dedi ve orada bulunan müslümanlardan bir tanesi hariç “ölmek var dönmek yok” diyerek Semure adı verilen ağacın altında tek tek biat aldı. Bu biatin adı nedir?
Cevap  : Rıdvan biati - Kırmızı renkli devesini aramayı biate tercih ettiği için

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...