YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 569. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA VAKIF VE HÜKÜMLERİ (XIX)

3)- Sultan 2.Bayezid'in 1 Şubat 1495 tarihli vakfiyesindeki Duası
Her kim vakfın baki kalmasına çaba gösterirse, dünyada iyilerden sayılıp, ahrette güzel ecir ve bolca sevaba layık olur. Bu itibarla ebedi devlet ve sonsuz mutluluk o kişinindir ki, Müslüman'ın vakfının yıkılmasına gücü yettiği kadar engel olsun ve haklarından gelsin; arzu ve isteği devamlı olarak vakfın baki kalması ve sebatı ile, ihtiyaç halinde onarımına ve gelirinin artırılmasına yönelik olsun..."( 23 Mart 1708)
 Bedduası
Sultan, emir veya herhangi bir kimseye bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, başka hâle getirmek, iptal etmek, işlemez hâle getirmek, ihmal etmek helal olmaz. Kim onun şartlarını değiştirir veya iptal ederse haramı üstlenerek günaha girmiş olur. Günahkârların alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün, Allah onların hesabını görsün. Cehennemde zebaniler onları denetlesin. Allah'ın hesabı hızlıdır. Kim bunları işittikten sonra, vakfı değiştirirse, onun günahı, değiştirenler üzerinedir. Kuşkusuz Allah, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez."
 4)- Hazine Vekili Hafız İsa Ağa'nın 1818 tarihli vakfiyesinde: "Vakıf gelirini haksız olarak yiyenler, dünya ve âhirette mutluluk yüzü görmesinler."
5)-  Pertevniyal Valide Sultan'ın 1872 tarihli vakfiyesi
"Şâyet bir nice zaman sonra vakfı değiştirmeye, bozmaya temayül eden olursa veya vakfın bozulmasına sebep olursa, yerleri ve gökleri yaratan ve bize bunca nimetleri veren Allah'ın kahır ve gazabına uğrasın. Dünyada ve ahirette rahat yüzü görmesin ve iki cihanda rezaletten kurtulmasın." denilmektedir.
6)- Padişah II. Selim bedduasında
" Hazret-i Allah'a inanan, kıyamet gününde sual, cevap, sırat, mizan, haşır ve hisaba iman eden her kimse,  tahrif edilmesine, başka bir hale dönüştürülmesine yardımcı olan Allah’ın gazabına uğrasın. Yeri cehennem olsun ki, orası ne kötü bir dönüş yeridir. Allahın rahmetinden uzak olsun ve mağfiretinden kovulsun.
Kim onu işittikten sonra değiştirirse, onun günahı değiştirenler üzerindedir. Allah'ın Meleklerin ve bütün insanların lanetleri onu değiştirenin üzerine olsun." demektedir. (28 Nisan 1579) 
                                                                                                                                                                                                   7)- Sultan II. Mahmut’un vakıf duası
Yüz binlerce Cemşid ve Feridun hazinesi, sade bir parçasına feda edilmeye layık olan binlerce hamdü sena incisi, Kibriya tahtının Padişahı, bakası sonsuz, ebedi mülk sahibi, insan ve cinlerin sırlarına vakıf olan Allah Teala Hazretleri'ne olsun ..."   (7 Ekim 1814)
8)- Kara Ahmet Paşa vakfındaki vakıfnamesinde ise şu dörtlük yazılıdır:
"Hayatın re'simalindir (sermayendir) bunu bil,
Bunun da kaarı malındır ey akıl!
 Bunu sen sağ iken hayrata sarfet,
Zaman yer re'simalin, olma gafil!

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...