YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 56. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

SORU-CEVAPLARLA ASRI-SAADET (IV )

Soru 64: Kudüs hangi halife zamanında fethedildi?
Cevap  : Hz. Ömer (r.a.) zamanında

Soru 65: Uhut savaşında Rasulüllah (s.a.v.)’in miğferinin demir halkalarının mübarek yüzüne
batması üzerine, dişleriyle halkaları çıkartan, bunu yaparken iki dişi kırılan sahabe kimdir?
Cevap  : Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.)

Soru 66: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den “Genişliği, gökler ve yer kadar olan cennet” sözünü duyunca bir anda ruhunda fırtınalar koptu. “Gökler ve yer kadar”diyerek hayal etmeye çalıştı onu. Bedir, çölde bir kum tanesi kadar küçüktü şimdi. Sevinçle ürperdi. Mademki bunu O müjdeledi, bir an önce oraya kavuşmalıyım, dedi. Eline bir kaç hurma aldı ve yemeye başladı. Fakat ne garip, yediği her hurma,  öncekinden daha lezzetsizdi. Yiyecek zamanı varmıydı? Hayır, bu çok uzun bir süre, dedi. Elindeki hurmaları fırlattı. Atını savaş alanına sürdü. Dövüşüyor ve şu beyitleri söylüyordu: “Cihatta sabırla, Allah’a takva ve salih amel azığıyla koşmak. Her azık tükenmeye mahkum. İyilik ve takvada yalnız hakikat.” Yolunuz Bedir’e düşerse Orada yatan 14 kişiden biridir. Kimdir bu sahabe?
Cevap  : Umeyr Bin El Humam (r.a.)

Soru 67: Peygamberimiz, davet için gittiği Taif’den Mekke’ye döndüğünde onu kim himayesine almıştı?
Cevap  : Mutim Bin Adiyy

Soru 68: Henüz müslüman olmamış Ebu Talha’nın  evlenme teklifini “Eğer müslüman olursan, işte o benim mehrim olsun, evlenelim, başka bir şey istemem” sözleriyle cevap veren hanım sahabe kimdir?
Cevap  : Rümeysa (r.anha)

Soru 69: Müşrikler her vücudunu parçalayışta ona soruyorlardı: “Muhammed senin yerinde olsun istermisin?” O da her defasında şu cevabı veriyordu: “Vallahi Muhammed (s.a.v.)’e bir diken batmaması için kendimi ve çoluk-çocuğumu feda ederim karşılığını verdi. Kimdir bu yüce sahabe?
Cevap  : Hubeyb Bin Adiyy (r.a.)

Soru 70: İlk Müslümanların 14.cüsüdür. Önce Habeşistan’a sonra Medine’ye hicret etti. Bedir savaşına katıldı. Hicretin 2.ci yılında vefat ettiğinde,  Peygamberimiz, cenazesi üzerine kapanıp onu öpmüş, ağlamış ve tabuta konulduğu sırada: “Ey Osman, ne mutlu sana! Şimdi saadet senin içindir. Ne dünya sana bir hülle (elbise) giydirdi, ne de sen dünyaya bir kıymet verdin. ” Buyurmuştur. Eskimiş ehramıyla kefenlenen ve aynı zamanda Efendimizn süt kardeşi olan bu sahabe kimdir?
Cevap  : Osman İbni Mazun (r.a.)

Soru 71: Beni İsrail ve Hz.Yusuf ‘un soyundandır. Kur’an ve Tevratdaki benzerliğe dikkat çekip kavmine: “Musa’ya nazil olan Tevrat’ı Allah kelamı kabul edip de Muhammed (s.a.v.)’e nazil olan Kur’an’ı inkar etmek zulümdür” deyip  müslüman oldu. Ahkaf suresinin 10 ayeti kendisi için nazil olan bu sahabe kimdir?
Cevap  : Abdullah İbni Selam (r.a.)

Soru 72:  Mekke’den Medine’ye hicreti başlangıç olarak alan hicri takvimi kim başlatmıştır?
Cevap  : Hz. Ömer (r.a.)

Soru 73: Mekke fethedildiğinde Kabe’nin anahtarını Rasulüllah (s.a.v.) kime vermiştir?
Cevap  : Osman Bin Talha (r.a.)’a

Soru 74: Hz. Hatice annemizden sonra müslüman olan kadın kimdir?
Cevap  : Hz. Abbas’ın hanımı Ümmül Fadl (r.anha)

Soru 75: Ölümünde Rahmanı arşı titreyen sahabe kimdir?
Cevap  : Sa’d Bin Muaz (r.a.)

Soru 76: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in seni seviyorum dediği sahabe kimdir?
Cevap  : Muaz Bin Cebel (r.a.)

Soru 77: İslam aleyhine şiirler yazarak fitne çıkaran ve sahabe tarafından öldürülen şahıs kimdir?
Cevap  : Ka’b Bin Eşref

Soru 78: Allah Resulü (s.a.v.)’in hendek savaşında düşmanı gözetlemek için görevlendirdiği sahabe kimdir?
Cevap  : Huzeyfe (r.a.)

Soru 79: “Bana uyarıcı ihtarlar yapmadıkça, sizde hayır yoktur. Sizlerden gelen bu uyarıları güzel karşılamadıkça bizde hayır yoktur” diyen Halife kimdir?
Cevap  : Hz. Ömer (r.a.)

Soru 80: “Ömrüm boyunca oruç tutsam, geceyi ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem ve bu hal üzere ölsem, fakat gönlümde Allah’a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı da bir nefret duygusu taşımazsam, bütün bu yaptıklarımdan fayda göremem” diyen sahabe kimdir?
Cevap  : Abdullah Bin Ömer (r.a.)

Soru 81: Hz. Osman (r.a.)’ı halife ilan eden sahabe kimdir?
Cevap  : Abdurrahman Bin Avf (r.a.)

Soru 82: Kadisiye savaşında Rüstem’e gidip “Biz dileyenleri kula kulluktan kurtarıp yalnız Allah (c.c.)’a kul yapmaya, insanları batıl düzenlerin zulmünden kurtarıp İslam’ın adaletine koymak için gönderildik” diyen elçinin adı nedir?
Cevap  : Rabi Bin Amr

Soru 83: 8-10 yaşlarında esir edilerek köle pazarında satıldı. İlk müslüman olanlardan olan sahabeler arasında yer alır. Çocuk yaşta babasıyla, Allah Resulü (s.a.v.) arasında “Kimi tercih ediyorsun” sorusuna “Ya Rasulüllah sizin üzerinize hiç bir kimseyi tercih edemem, benim annem de, babam da sensin” diyerek peygamber sevgisinin anne ve baba sevgisinin üstünde olduğunu belirtmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) Taif’te müşrikler tarafından taşlandığında taşlara karşı durarak Onu korumaya çalışmıştır. Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen yegane sahabe olup, “Allah Resulünün sevgilisi” lakabıyla şereflenmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Bir çok defa gazvelere çıktığında yerine onu vekil bırakdı. Bedirden itibaren, şehit düştüğü Mute savaşına kadar yapılan bütün gazvelere katılmıştır. Savaş meydanlarında ok atmada pek maharetliydi. Onun Mute’de şehit olduğunu duyunca gözleri yaşaran Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Bu gözyaşları sevgilinin sevgiliye olan iştiyakı” dediği sahabe kimdir?
Cevap  : Zeyd İbni Harise (r.a.)

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...