YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 559. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA VAKIF VE HÜKÜMLERİ (IX)

Osmanlıda Prototip bir Vaakıf: Fatih Sultan Mehmed Ve  Onun bir vakfı
Fatih Sultan Mehmed vakıfnamesinde hasta, şehit, fukara insanların ihtiyacının karşılanmasını istemiştir.
"Ben ki İstanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmet, bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul'un Taşlık mevkiinde kain (bulunan) ve malumu'l hudut olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim.
Bu gayrı menkulatımdan elde edilecek nema'larla İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlar ki ellerindeki bir kap içinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin, tükürükleri üzerine bu tozu dökeler ki, yevmiye 20 şer akçe alsınlar, ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasp eyledim.
Bunlar ki ayın belirli günlerinde İstanbul'a çıkalar, bilaistisna her kapuyu vuralar ve o evde hasta olup olmadığını soralar. Var ise şifası ya da mümkün ise şifayap olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darülaceze'ye kaldırılarak orada salah bulalar. Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah, ehli erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar.
Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit ve şühedanın akraba ve Medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek almaya bizatihi kendülerü gelmeyüp yemeklerini günün loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle.
                                                                                                                                     (Fatih Sultan Mehmet")
Osmanlıda sosyal hayatın birçok ihtiyaçlarını sağlayan vakıflardan bir kısmı şunlardır:
1)- İstanbul Rumeli Hisarı semtinde kurulmuş Seyit Hacı Mustafa Vakıfnamesinde:"... her gün taze ekmek alınacak ve sokak hayvanlarına yedirilecek" denilmektedir. Kuruluş hicri 1238, miladi 1778
2)-Siirtli Hacı Hüseyin adlı bir hayırsever vatandaş vakıfnamesinde: "âmâlara eğitim, mümkün olanlarının tedavisini, onlara her yönüyle hizmet etmek için" bu vakfın kurulduğunu belirtmiştir. H. 1321, M. 1903 
3)- İstanbul Bezmi Alem Valide Sultan Vakfı vakıfnamesinde: "eğer garip ve hasta ise derhal gereken hizmet verile, bu vakıf hastanesinin çalışma sistemi böyledir" denilmektedir. H. 1263, M. 1847
Başka çok ilginç vakıflar da kurulmuş olup bunlar ise;
4)- Yetim öğrencileri giydiren,
5)- Dara düşenlerin vergisini ödeyen,
 6)- Kızlara çeyiz hazırlayan,
7)- İsrafı önleyen,
 8)- Tohum saklayan,
9)- Fakirlere yakacak temin eden,
10)- Fakir ve kimsesizlerin cenazelerini kaldıran,
 11)- Güvercin hane yaptıran,
12)- Leyleklere yiyecek veren,
13)- Ağaç dikimi sağlayan,
14)- Yoksul mahkûmlara harçlık veren,
 15)- Tarihi eserleri koruyan,
16)- Kaldırımları tamir eden,
17)- Köprüleri tamir ettiren,
18)-  Hıristiyan esirleri kurtarma vakfı gibi.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...