YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 545. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

HIDRELLEZ

Hızır ve İlyas (a.s)ların her bahar başlangıcında buluştuklarına inanılan miladi 6 Mayıs, Rumî 23 Nisan'a rastlayan güne verilen isimdir. Bugünde Hz. Hızır ve İlyas buluşarak sohbet ederler ve vakitlerini Allah yolunda olmanın ve birlikteliklerinin verdiği sevinçle kuvvet bulurlardı.
Hızır a.s
Hz. Mûsâ döneminde yaşamış ve peygamber olduğu ihtilaflı ancak hikmet ve ilim sahibi bir şahsiyet olduğu kesindir. Kur'ân-ı Kerîm'de, Hızır (a.s.)'ın ismi açıkça zikredilmez. Fakat Kehf Sûresi'nin 60-82. âyetlerinde yer alan Hz. Mûsâ ile ilgili kıssadan "Katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul..." (Kehf,65) diye bahsedilen zatın Hızır (a.s.) olduğu anlaşılmaktadır. Varlığın dört hayat tabakasından "İkincisinde olup bu mertebede aynı anda çok yerde bulunmak mümkündür."
İlyas a.s
İlyas (a.s) Hz. Harun’un soyundan ve Yahudilere gönderilen Peygamberlerden olup Kur'ân-ı Kerîm’de  (Sâffât,130, Enbiya, 85) ismi geçer ve Tevrat'ta "Elia" diye zikrolunur. M.Ö. IX. asırda yaşadığı ve zamanın hükümdarları ile mücadele ettiği, yedi sene mağaralarda yaşadığı kaydedilmektedir.
İlyasîn" diye de zikredilerek:"Hiç Şüphe yok ki İlyas gönderilen Peygamberlerdendir" (Sâffât, 123), şeklinde hitab edilen İlyas (a.s.), İsrail oğullarına Allah'ın elçisi olarak gittiğinde onlar "Ba'l" adında put'a tapıyorlardı. Hz. İlyas'ın bütün gayretlerine rağmen İsrail oğulları bu puta tapınmaktan vazgeçmedikleri gibi Peygamberliğini yalanlayarak (Saffât, 124) Onu ülkeleri olan (Şam civarında)  Ba'lbek'ten çıkarmışlardı.
Fakat Allah'ın gazabı bunların üzerine geldiğinde pişman olmuşlar ve İlyas (a.s)'ı geri çağırmışlardı.

HIZIR – İLYAS BULUŞMASI
Ancak tekrar nankörlük etmişler, bunun üzerine o, oradan uzaklaşmıştır. İlyas (a.s)'ın İsrail oğullarından ayrılmasının sonucunda Hızır (a.s) ile buluşması gerçekleşti. Bu buluşma "Hızır İlyas" iken sonradan Hıdrellez şeklinde değiştirilmiştir.
Hızır (a.s)'ın Allah'ın lütfu ile dolaştığı yerde yeşillikler çıkar ve çorak yerler çiçeklere bürünür, bu olaya dayanarak halk, bu günlerde buluşup Hızır ve İlyas (a.s) ın geleneğini sürdürmek amacıyla özel anma ve dua günleri tertip eder olmuşlar. Hızır'da darda kalanlara yardımcı olma, bereket getirme ve gelecekte dilekleri gerçekleştirme vasıflarını görmek mümkündür.

Halk inançlarında Hıdrellez
Ancak bu, zamanla aslî hüviyetinden çıkarılarak Hıdrellez adını almış ve mit haline getirilmiştir. Geceden gül dallarına çeyrekler, kırmızı bezler bağlanır, gül dibine genç kızlar yüzük atar, mani söyler, içki sofraları hazırlanır, davullar eşliğinde oyunlar oynanır, su kenarlarında, yeşilliklerde eğlenilir, ateşten atlanılırsa ev sahibi olacağına inanılır; öküzü arabaya koşmama gibi İslâm'la çelişen ve din ile hiç ilgisi olmayan inançlar tezahür etmeye başlanmıştır.
Aynı şekilde Hıristiyan inancına göre Saint Georges yortusu da bizim halk geleneklerimizle paralellik arz eder ve Hıdrellezle aynı günde kutlanmaktadır.

Günümüzde Hıdrellez
İnsanların kıştan kurtuluşlarının bir işareti ve bahar güneşinden faydalanma, piknik yapma, stres atma, eğlenme, nişan, düğün, sünnet törenleri tertip etme, uğursuzlukları giderme, adak adama, dilekte bulunma gibi düşünceleri gerçekleştirme amacıyla gelenekselleşen "bahar bayramı" inancıdır ki tam bir bid'at olarak ortaya çıkmıştır.

Değerli okurlar!

Görüldüğü üzere İslâm'ın Tevhit anlayışından uzak, mitolojik dürtülerin ve Şamanist kalıntıların uzantılarını yansıtan günümüz Hıdrellez anlayışıyla, Hıristiyan Saint Georges Yortusunun paralelliği de görülmektedir.  Allah’a emanet olun, sağlıcakla kalın!
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...