YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 544. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

EF'ÂL-İ MÜKELLEFİN (XXIII)

Fâsit sayılan evlilikler şunlardır
1) Şahitsiz olarak akdedilen evlenme akdi;
2) Evli bir kadınla, bilmeksizin yapılan evlenme akdi fasittir.
3) Karının kız kardeşini, hala ve teyzesini bir nikâh altında toplamak caiz değildir. Yani iki kız kardeşle birlikte evlenme akdi yapılsa, önceki evlilik ve nikah geçerli, sonraki fasit olur.
4) Üç defa boşanmış olan kadınla, hulle'den önce, bu erkeğin yeniden evlenmesi Ebû Hanîfe'ye göre fâsittir.
5) Evlenmeleri yasak olan kan, sıhrî veya süt hısımlarının birisiyle evlenmek, Ebû Hanife'ye göre fâsittir (el-Kâsânî, a.g.e.; II, 272-274; el-İhtiyâr, III, 86, 87; Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm Hukuku, s. 251, 252).

Fasit evliliğin hükümleri
1) Fasit evlenmelerde eşlerin evliliğe devam etmeleri caiz değildir; derhal ayrılmaları gerekir. Kendiliğinden ayrılmazlarsa hâkim tarafından zorla ayırılırlar. Hâkim ayırdıktan sonra cinsel birleşme olursa zina cezası uygulanır ( Kâsânî, a.g.e., II, 335; Fetâvâ'l-Hindiyye, I, 330-331; Mevsilî, a.g.e., III, 84 vd.;1917 Türk Hukuk-ı Aile Kararnamesi, Madde: 77).
2) Fâsit evlilik, zifaftan önce hiç bir hukûkî sonuç doğurmaz (H.A.K. mad. 75).
3) Cinsel birleşme olmuşsa şu sonuçlar doğar: Kadın mehre hak kazanır; bu birleşmeden doğacak çocuğun nesebi sâbit olur; sihrî hısımlık doğar; nafaka ve miras cereyan etmez; evliliğin sona ermesi boşama niteliğinde olmadığı için, boşanma sayısında bir eksilme meydana gelmez (Kâsânî, a.g.e., II, 335; el-Fetâvâ'l-Hindiyye, I, 330; Bilmen, a.g.e., II, 22-36; Döndüren, a.g.e., s. 252, 253).

SONUÇ

Sonuç olarak akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olan her mü'minin günlük hayatta yapmış olduğu fiiller yukarıda açıkladığımız sekiz maddeden birisine girer. Meselâ;
*Meşru yoldan kazanç elde etmek helâl;
*Rüşvet almak haram,
*Hın-i hacette karz-ı hasen (borç) almak mübah-câiz;
*Muhtâca ödünç para vermek mendub;
*Borç ödemek farz;
*Sıkıntıda olan borçluya genişlik zamanına kadar mühlet vermek vâcib;
*Dinin emir ve yasaklarını öğrenmek her müslüman kadın ve erkeğe farz-ı ayn;
*Başkalarına fayda verecek derecede ilim öğrenmek farz-ı kifâye;
*Şer'î ilimlerde ihtisas sahibi olmak müstehap;
*övünmek için öğrenmek tahrimen mekruhtur.
*Satım akdinin gerektirmediği ve taraflardan yalnız birisinin yararına olân bir şârt müfsid;
*Böyle bir akid ise fâsittir.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...