YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 54. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

SORU-CEVAPLARLA ASRI-SAADET (II )

Soru 23: İslam tarihinde Hattabın oğlu olarak bilinen, cennetle müjdelenenlerden ikincisi olduğu gibi İslam’ında ikinci halifesidir. 40.cı müslüman olarak İslam’ı kabul etmiş, cahiliyye döneminde kızını diri olarak toprağa gömmüş ama İslam’ı kabulünden sonra ise ruhu karıncayı dahi incitmeyecek kadar incelmiş, halifelik döneminde dünyada bir daha benzeri çok zor yaşanacak adaleti gerçekleştirmiş ve sonunda 63 yaşında iken Mecusi ve İranlı bir köle tarafından hançerlenerek şehit edildi. Yüzüğünde “Nasihat isteyene ölüm yeter”yazılı olan adaletin sahibi İslam’ın ikinci halifesi bu sahabe kimdir?
Cevap  : Hz. Ömer-ül Faruk (Ömer Bin Hattab) (r.a.)

Soru 24: İslamiyet’i kabul ederken “Allah (c.c.) beni yaratırken babam Ebu Talib’e mi sordu ki, ben iman edeceğim zaman ona sorayım” diyen ve kabul eden, Peygamberimiz (s.a.v.)’in amcasının oğlu, İslam’a ilk giren çocuk, cennetle müjdelenenlerden, dört halifenin dördüncüsü, Hz. Fatıma (r.anha) validemizin kocası,
Hasan ile Hüseyin (r.a.)’in babası, Allah (c.c.) aslanı lakaplı bu yiğit sahabe kimdir?
Cevap  : Hz. Ali (r.a.)

Soru 25: Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabe kimdir?
Cevap  : Ebu Zer Gifari (r.a.)

Soru 26: Dünyanın hiç bir yerinde hiç bir zaman mevcut olmamış olan müesseseyi Hz. Ömer (r.a.) kurmuştu. Halk tarafından sorulan meselelerin cevabını ücretsiz olarak veren bir devlet kuruluşu idi. Bir nevi avukatlık olan bu müessesenin konusuhalka hizmet, fetvaların sıhhatli olarak insana devlet eli ile (İslam hukukunu) insanın tabii hakkı olanı bildirmekti. Bu müesseselere ne ad verilir?
Cevap  : İfta Mahkemeleri.

Soru 27: Cömertliği ile tanınan, elindeki tüm hurma bahçesini vakfeden ve bir daha oraya girmeyen hatta hanımını dahi bahçe kapısının dışından çağıran, Uhut savaşında iken Efendimiz (s.a.v.)’e fırlatılan oka kolunu siper ederek çolak kalan sahabe kimdir?
Cevap: Talha Bin Ubeydullah (r.a.)

Soru 28: Erkam (r.a.)’ın evinde müslüman oldu. Medinelileri eğitmesi için Rasulüllah (s.a.v.) tarafından Medine’ye yollandı. Medine’de Müslümanlara ilk defa cemaatla namazı o kıldırdı. Uhut’ta müslümanların sancağını taşırken şehit oldu. Önceden zengin bir ailenin çocuğu iken, müslüman olup şehit edildiğinde vücudunu tam olarak örtecek kadar bir örtüsü dahi olmayan bu sahabe kimdir?
Cevap  : Musab Bin Umeyr (r.a.)

Soru 29: İslam’ın ilk müslümanları hep onun evinde dinle tanıştılar. Daha müslümanlar 40 olmadan gizli toplantı ve ibadetlerini onun evinde yaptılar. İslam onun evinde anlatılmaya, tebliğ edilmeye başlandı. Müslümanlar ve İslam tarihi için istisna bir yere sahip olan eviyle anılan bu misafirperver sahabe kimdir?
Cevap  : Erkam Bin Erkam (r.a.)

Soru 30: İslam’a ilk giren sekiz kişiden biri, cennetle müjdelenen on kişiden biri,  Hz.Ömer (r.a.)’dan sonraki halife seçimindeki Şura heyetindeki altı kişiden biri  cennetle müjdelendiğini duyduğu zaman buğday, un ve yiyecek yüklü 700 deveden oluşan kervanını Allah yolunda hibe eden bu zengin sahabe kimdir?
Cevap  : Abdurrahman Bin Avf (r.a.)

Soru 31: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicretinde Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile Sevr mağarasında gizlendiklerinde üç gün müddetince onlara yemek taşıyan ve o civarda koyun otlatan bir insandı. Bu sahabe kimdi?
Cevap  : Amir Bin Füheyre (r.a.)

Soru 32: Aslen İranlı ve çileyi tatmış olan sahabedir. Mecusi (ateşe tapan) bir ailenin çocuğu olup ailesinin inancı kendisini tatmin etmedi, Hıristiyan olup yıllarca bir papaza hizmet etti. O din de ona  yetmedi. Allah Resulü (s.a.v.)’i duydu. İslam’ı kabul etmek için Mekke’ye doğru gelirken yol arkadaşları köle diye bir Medineli Yahudi’ye sattılar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Medine’ye hicret ettiğini hurma dalında iken duyunca heyecandan düştü. İyileşince gidip müslüman oldu ve onu müslümanlar kölelikten kurtarmak için aralarında 300 hurma ağacı yetiştirip yahudiye
vermek için anlaştılar. Yahudi bu hali görünce müslüman oldu. Böylece o kölelikten, Yahudi dininden, hurmalık da Yahudi’nin olmaktan kurtuldu. Hendek savaşı öncesinde istişare yapılırken Hendek kazılması fikrini ortaya atan ve fikri kabul edilmiş olan büyük sahabe kimdir?
Cevap  : Hz. Selman-ı Farisi (r.a.)

Soru 33: Ensar’dan olup küçükken Kur’an’ı Kerim’i ezberledi. Vahiy kâtipliği yaptı. Rasulüllah (s.a.v.)’in emri ile Süryani ve İbrani dillerini öğrendi. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mektuplarını yazdı ve tercümanlığını yaptı. Hz. Ebu Bekir döneminde Kur’an ayetlerini “Mushaf” haline getiren heyetin başkanı olan bu meşhur sahabe kimdir?
Cevap  : Zeyd Bin Sabit (r.a.)

Soru 34: İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe kimdir?
Cevap  : Abdullah Bin Cübeyr (r.a.)

Soru 35: Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerin de bulunduğu, Bizanslılara karşı savaşacak İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından  komutan olarak tayin edilen  sahabe kimdir?
Cevap   : Üsame Bin Zeyd (r.a.)

Soru 36: Uhut savaşında vücudu kanlar içinde kaldığı halde Peygamberimiz (s.a.v.)’i  korumak için çarpışıp kahramanlık gösteren kadın sahabe kimdir?
Cevap  : Hz. Nesibe, lakabı; Ümmü Ümera (r.anha)

Soru 37: Hicretin 49. Senesinde, içlerinde İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Zübeyr ve Ebu Eyyub El Ensari (r.a.)’nin de bulunduğu İslam ordusu İstanbul’u kuşatmıştı. Bu güzide ordunun komutanlığını yapan sahabe kimdir?
Cevap  : Süfyan İbni Avf  (r.a.)

Soru 38: Savaşa katılmadıkları için haklarında ayet inen üç sahabe vardı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı konuşmamış, selam-alıp vermemişlerdi. Pişmanlıklarını tövbe ile Allah (c.c.)’a kabul ettirmişler ve o zaman Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı Allah (c.c.)’ın izni ile konuşmuşlardı.Haklarında ayet inen bu üç sahabe hangileridir??
Cevap  : Kab Bin Malik, Murare Bin Nebi, Hilal Bin Ümeyye (r.anhüm)

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...