YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 526. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

EF'ÂL-İ MÜKELLEFİN (V)

Diğer Mezheplerde Vacip
Vacip hükmü yalnız Hanefi mezhebinde vardır. Diğer mezheplere göre farzla vacip eşanlamlıdır. Yani farz ile sünnet arasında hususi ve müstakıl vacip diye bir hüküm yoktur.  İkisi de aynı hükümlere tabidir.
İşbuna göre:
*Şafiilerde Vaciplerin çoğu Sünnettir: Vitir Namazı ve Kurban kesmek, zammı sure okumak gibi. Bir kısmı da farzdır: Namazda Fatiha okumak gibi. Şâfiîlere göre namazda Fatiha'nın okunması farz anlamında vâciptir. Onlar "O halde Kur'ân'dan kolayınıza geleni okuyun" (Müzemmil, 20) âyetini, Fâtiha sûresini okuyun, diye tefsir ederler. Çünkü Hz. Peygamber "Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de o şekilde kılınız" (Buhârî, Ezân,18; Edeb, 27; Âhâd 1) buyurmuştur.
*Malikilere göre çoğu farz, bazısı sünnettir. Hanbeliler ise Kur’anda emredilenlere farz, Sünnet ile hükmedilenlere Vacip demişlerdir. (Tehânevî, Keşşâf, II, 1126; Meydânî, el-Lübâb, I, 6; İst. Fıkh. Kâmusu, I, 33; Hak Dini Kur'ân Dili,VIII, 6200; Z. Şa'bân, Usûlü'l-Fıkh, terc. İ. Kâfi Dönmez. 207; Ebû Zehra, U. Fıkh, 29.; Delilleriyle İs. İlm, 50, 51).

Vacibin Hükmü
*Farzla sünnet arasında kalan ve amel bakımından farz gibi yapılan emirlerdir. Bunları işleyene sevap, özürsüz terk edene ceza gerekir.
*İtikadi açıdan farzın hükmü gibi değildir. Yani vâcibi inkâr eden dinden çıkmaz. Fakat dalalet ve bid’at ehli olur. Zira delil, kat’i değil, bir yönüyle şüphe vardır. Şüphe ile kesin hüküm ikame edilemeyeceği için kimse tekfir olunmaz.                                                                                                                                                            *Bir ibadetin vaciplerinden birisini kasden terk etmek tahrimen mekruhtur. Namazda vacibi sehven (yanlışlıkla) terk etme hâlinde ise sehiv secdesi gerekir. Farzın terkinde ise namaz bozulur. Namazda rükûu terk etmek gibi.
Vacibin Kısımları

Vâcibin de kifâye olânı vardır. Şâban ve Ramazan ayı sonlarında hilâli gözetlemek vacibtir. Fakat herkese vâcib değildir. Diğer vâcib amellere örnek: Kurban kesmek, vitir ve bayram namazı kılmak, yakın hısımlardan ihtiyaç içinde olanlara yardım etmek gibi.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...