YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 523. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

EF'ÂL-İ MÜKELLEFİN (II)

Mükellefin mes’üliyeti bakımından Farz ikiye ayrılır
a) Farz-ı Ayın
Her mükellef Müslümanın bizzat kendisinin yerine getirmesi lazım gelen farzlardır. Abdest, beş vakit namaz, Ramazan orucu, mükellef olana hac ve zekât ile İslâm toprakları saldırıya uğradığında cihad gibi.
Farz-ı ayın, kifâye olan farzdan sevab bakımından daha üstündür. Çünkü bir şey genelleşirse yükü ve meşâkkati azalır. Hususi iken daha meşakkatli olur. (İbn Âbidîn, Reddu'l-Muhtâr, I, 42).
b) Farz-ı Kifâye
Yükümlü Müslümanların, her birine ayrı ayrı değil de, hepsine birden emredilen hükümlerdir. Bir kısmı bunu yerine getirince diğerleri sorumluluktan kurtulur. Mutlak cihad etmek, Kur'ân-ı Kerîm ezberlemek, selâm almak, cenaze namazı kılmak, emri bil-maruf ve nehyi anil-münker, ilim, İslâm devlet başkanını seçmek, meşru meslek ve san’atları öğrenmek gibi. ( Istılahatı Fıkhıyye Kâmusu, 1, 33).
 Farz-ı kifâyenin sevabı onu işleyenlere âit olur. Yapmayanlar ise sadece mesuliyetten kurtulur. Bu farzı hiçbir kimse yerine getirmezse bütün toplum günahkâr olur.

 Farz-ı Kifâye Ne zaman Farz-ı ayın olur?
*Hiç kimsecikler yapmayacak olursa bu, farz-ı ayna dönüşür. Şahitlik yapmak, hasta ve yaralıyı tedavi etmek ve ettirmek gibi.
*Yine bazı insanların ifasıyla maksat hasıl olmuyor, bil-mecbur herkesin yapması icap ederse yine farzı ayna inkılap eder.. İslam memleketlerinin her taraftan düşman işgaline uğraması halinde seferberlik ilan edilmesi gibi.

*Farzı kifaye, esasen toplumda bir çeşit görev taksimatının şemasını ifade eder.  Çünkü dinimizde farzı ayın olan ilmihal bilgilerinin dışındaki bütün ilimler erkek ve kadın her müslümana bir farzı kifayedir. Yani Müslümanlar sadece belli ilimlerde temerküz etmeyecekler, herkes kendi kabiliyetine mütenasip ilim, teknik ve sanata yönelecektir. Aksi halde toplum bundan zarar görür ve sorumlu olur.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 20!
Derneğimizin 2018-2019 Eğitim yılında lisans öğrencilerine sağlayacağı burs başvuruları 15 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 15 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir. Burs başvuru formuna derneğimizin sitesinden ulaşabilirsiniz. Formu doldurup Dernek merkezine veya kargo posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Başvurulardan sonra değerlendirme yapılıp burs almaya hak kazananlara bilgi verilecektir. Başvuru Formu için tıklayınız.