YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 52. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

İSLAM’A GÖRE AKRABA VE AKRABALIK İLİŞKİLERİ
( V )


Sıla-i Rahim Yapmanın Faydaları
*Dinimizin emir ve tavsiye ettiği bu akrabalık görevlerini yerine getiren kimseyi de Peygamberimiz(s.a.s.) şöyle müjdelemektedir: "Kim rızkının bol ve ömrünün uzun olmasını isterse sıla-ı rahim yapsın."(Buhârî, Edeb, 12)
*"Ey insanlar, birbirinize selâm verin, akrabanızı gözetin, yemek yedirin! Geceleyin insanlar uyurken namaz kılın ki selâmetle Cennete giresiniz" (Tirmizî, Et'ime, 45).
*"Yoksula yapılan sadaka bir sadakadır. Bu, akrabaya yapılmışsa iki sadaka demektir. Biri sadaka, diğeri sıla-i rahimdir ki bu da sadaka sayılır" (Tirmizi, Zekât, 26).
*Ziyaretler, akrabalar arasındaki, sevgi bağlarını güçlendirir, dargınlıkları sona erdirir. Sevinç ve üzüntülerin karşılıklı paylaşılmasına, sıkıntılara birlikte çareler aranmasına vesîle olur.
*Özellikle yaşlılar toplumda yalnız kalmadıkları, çevrelerinde kendilerini seven, arayıp soran insanların bulunduğu inancı ile son yıllarını huzur ve mutluluk içinde geçirirler.

Çocuklara Hısım-Akrabayı Öğretmek ve Sevdirmek

 Müslüman evladı olarak herkesin üzerine bu hususta bazı vazifeler tahakkuk etmektedir.
*Müslüman bir anne-babanın, evlatlarına karşı borçlarından birisi dost-düşman ve hısım-akrabayı tanıtmak olduğu gibi hemen akabinde de onlara nasıl davranılacağını fiilen göstermektir.
* İnsanın mükerrem bir varlık olması sevilip sayılmasını icap ettirir. Aksi bir hareket onun haysiyet ve şerefine halel getirir. Onun için Hz. Peygamber (s.a.s.); mutluluğun kaynağı olan sevginin, verâset yoluyla (yani yakın ve uzak akrabalar kanalıyla) kazanılacağını belirtmiştir. (Buhârî, el-Edeb, 22).
*Burası etme-bulma dünyasıdır. Kim ne ekerse onu biçer. Ayeti kerimede: “ Herkes yaptıklarına karşılık rehin alınır.” buyuruluyor. Biz de yaptığımız aynı muameleye sonunda maruz kalırız.
*Yine bir hadisi şerifte: “Hayırlı evlat baba dostuna sahip çıkar” diye ifade edilmektedir. Ama unutmayalım ki
Salih ve hayırlı evlad da ailede yetişmektedir. Onun için ailenin,  çocuğuna hısımla hasımı iyi belletmesi diye bir vecibesi vardır. Çünkü kuş gördüğü yuvayı yapacaktır.
.* Olur-olmaz şeylerden dolayı çocukların yanında hiçbir akrabanın aleyhinde bir söz veya fiili durumu gündeme getirmemelidir. Zira bilmelidir ki çocuk yaşta duyulan veya görülen şeyler ölene dek kalıcıdır.
* Bu nefret de olabilir muhabbette… Ama bilmeliyiz ki ikisinin de tohumları aile içinde atılmakta ve fideleri dikilmektedir.

SONUÇ

Toplumun çekirdeğini oluşturan aile ve onun etrafını sıkıca saran akrabalık bağları ne kadar muntazam ve mükemmel olursa, toplum da o kadar sağlam ve güçlü olur. İlâhî kanun gereği insanoğlu, bazı kişilerle hısımlık bağları kurulmuş olarak dünyaya gelir. Bu bağın kuvvetli olması, insana yüksek bir moral ve destek gücü kazandırır. İşte bu moral gücü, kişiye, hayatın zorluklarına karşı dayanma ve mücadele motivasyonu sağlar.
Birbiriyle sıkı ve sıcak ilişkiler içinde olan akrabalardan meydana gelen cemiyetler de güçlü olur. Hatta devlet de bundan güç alır. İslâm'ın hedeflerinden biri de, sağlam bir müslüman toplum oluşturmaktır. İşte bunda, sıla-ı rahmi (akrabalık ilişkilerini) devamlı ve canlı tutmanın, büyük bir önemi ve etkisi vardır.

Ez-cümle, bir mantık silsilesi kuracak olursak şöyle bir neticeye varmış oluruz : “Hısım ve akrabalar arasındaki düzenli-pozitif ilişki iyi bir aile müessesesi; Temelleri çok sağlam olan aile yapısı da mükemmel bir devlet çatısı meydana getirir.”

Vazifesini yapmak şöyle dursun! Akrabayı unutan, düşman gözüyle gören, onlara kin güdüp her türlü aleni ve gizli kötülük yapmak için fırsat kollayan; Akrabanın akrabaya yaptığını akrep yapmazmış dedirtenler! Bu yazıları bir daha, ama bir daha okuyun!  Ayeti Celile ve Hadisi Şerifleri anlamaya çalışın ve üzerinde biraz düşünün, kafa yorun!  Siz, siz olun, geri dönülmez yola sakın girmeyin! O bataklığa düşenler ve orada çırpınanlar, çıkmak için azmedin, cezmedin! Allah’tan umut kesilmez, çıkmaya mutlaka kast edin!
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...