YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 514. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

DARGINLIK (III)

f)- Affedici ve müsamahakâr olmak
. İnsanoğlunun beşeri hislerden tecridi tamamen mümkün olmadığı için zaman zaman elinden bazı hatalar sadır olmakta ve daha sonra pişman olup incittiği kimseden af talep etmektedir. İman sahasında kemale ve fazilette yüksek bir seviyeye sahip bulunan Müslümanlar af yolunu tercih ederler.
Tarih tetkik edilecek olursa suçu affetmekle alakalı pek çok vâkıâya tesadüf edilir. Bilhassa Peygamberlerin nezih hayatları bu gibi fazilet numuneleri ile doludur. Allah’ı inkar eden ve insana acıması bulunmayan nice kimseler yine de O’ndan af ve müsâmaha ile muamele görmüşlerdir.
Velhasıl: Af Allah’ın güzel isimlerinden birisi olup manen büyüklük alametidir. Çünkü küçük insanlar af-fedemez. Onlar sadece kin-nefret ve intikam duygularının esaret kampında çile çeken zavallı mahkumlardır. O ise intikâmın zevki son bulur, fakat affın neşvesi nihayet bulmaz.
g)- Ucup ve kibirli olmamak
Ucup ve Kibir (Allah korusun!) sonu küfre dayanan bir hastalıktır. Dinimiz, her hayrın ve faziletin Hz. Allah’dan olduğunu öğretir. O halde kişinin sahip olduğu faziletlerden dolayı başkalarına karşı büyüklenmesi, bu nimetlere karşı nankörlük ve onu veren Cenabı Hak’tan gafil olması demektir.
Kibrin sebep olacağı hataların affı dahi zordur. Süfyanı Sevri: “Her bir mâsiyet ki, sebebi, kaynağı şehvet ise affı ümit olunur. Bir masiyet ki kaynağı kibir ise affı ümit olunmaz. Çünkü İblisin masiyetinin aslı kibirden, Adem (A.S)’ınki şehvettendi .”, buyurmuşlardır.
h)- Haset ve Fesattan Uzak Durmak
Hasud ( kıskançlığı huy haline getiren) insan takıntılı, hasta ve problemlidir. Allah’ın taksimine razı olmaz. O yüzden Yerde ve gökte Allah’a karşı ilk işlenilen isyanın sebebidir. Çünkü sırf kıskançlıklarından dolayı Şeytan Hz. Adem’e secde etmemiş; Kabil de öz be öz kardeşi Habil’i öldürmüştür. Kardeşleri Yusuf’u, hasetlerinden kuyuya atmış; Yahudiler de Peygamberimize aynı sebeple iman etmemişlerdir
Hasetlik hastalığı mayalanacak olursa çok kötü boyutlara ulaşır ki (Allah korusun) insan, başkasının elinden nimetin çıkması ile de kifayet etmez, onun başına felaketlerin gelmesin istemeye ve de bu tezgahı kurmaya cür’et eder ve bundan haz duyar, hatta beslenir. Sadist bir şahsiyet ve marazlı bir ruh portresi olan bu  durum, islahı ve iflahı gayri kabildir.
ı)- Takva sahibi olmak
*İmam-ı Rabbani hazretleri bir mektubunda vera’ ve takva hususunda şöyle buyurmaktadır:“Necâtın yolu ikidir. Emirlere imtisal ve nehîlerden kaçınmak. Bu iki yoldan en mühimi kendisine vera’ ve takva denilen ikinci yoldur. Haramlardan kaçınmak da iki türlüdür:
* Birinci kısmı, yalnız Allahü Teala’nın haklarına taalluk eder. Namaz, Oru, Hac gibi.
* İkinci kısmı insanların ve mahlukâtın haklarına taalluk eden günahlardan kaçınmaktır. İkinci kısmı daha mühimdir. Çünkü Hz. Allah hiç bir şeye muhtaç değildir ve çok merhametlidir. Kullar ise, pek çok şeye muhtaç oldukları gibi, hasistir” Af ve merhamet nedir bilmezler.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...