YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 513. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

DARGINLIK (II)

İnsanlar arasında küslük gibi uzun süre kalınması uygun olmayan hadiselerin zuhur etmemesi için karşılıklı dikkat edilmesi icap eden bazı davranışlar şunlardır:

a)- Sinirli ve öfkeli olmamak
Öfke ile kalkan zarar ile oturur” sözünü atalarımız boşuna söylememişler. Öfkeli insanların etraflarına nasıl zarar verdikleri, insanların kalplerini nasıl kırdıkları ve cemiyet içerisinde telafisi imkânsız yaralar açtıkları müşahede edilmektedir. Unutma ki; nefret ve kinin arkası sadece nedamet ve hüsrandır.

b)- Alıngan olmamak
Söylenen sözü veya yapılan hareketi üzerine alıp, aleyhine zannederek müteessir olup içerlemek” diye tarif edebileceğimiz alınganlık, niyet ve ameldeki samimiyetsizliğin bir tezahürüdür.
Alınganlık arkadaşlar arasında olabileceği gibi çoğu kez büyüklere karşı gösterilen bir tavırdır ki bunda, kendini belli bir mevki ve derecede görmenin, yapılan muameleyi hak etmediğini düşünmenin büyük tesiri vardır.
Samimi insanlar birbirlerine alınmazlar. Hele hele büyüklerine samimiyetle bağlı olan kimseler azarlansa, hatta haksızlığa uğrasa bile yine de kırılmazlar. Hedefi ve gayesi büyük olanlar, basit kuruntuların peşine düşerek gurur ve şahsiyet davası gütmezler. Kendilerine karşı haksızlık bile yapılsa affedip ecrini Allah’tan beklerler.

c)-tevazu sahibi olmak
. Bir insan mütevazi olmakla başkalarının sevgisini, vakarlı olmakla da hürmet ve saygısını kazanır.
Onun içindir ki bu yüksek ahlak ve fazilet ile muttasıf olanlar –insanlar arasında- çok sevilir ve sayılırlar. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:  Rahmân'ın(has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) "Selam!" derler (geçerler) ( Furkan, 63)

d)- Konuşmada Ölçü 
Bir haberde “Az ye, az uyu ve az konuş. Hasta olmazsın.” buyuruluyor. Mevlana der ki:
* İnsanoğlu dünyayı zapt eder, ama dilini zapt edemez.
*Dost acı söyleyen değildir, acıyı tatlı söyleyebilendir.
*Gerek yok her sözü laf ile beyana; bir bakış bin söz eder anlayana.
*Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene; çünkü cahil ne gelirse söyler diline.
*Ne tükenmez bir hazinesin ey dil sen! Ne devasız bir dert, sen!
*Susmak mana eksikliğinden değil, belki mananın derinliğindendir

e)- Nezaketli olmak
Nezâket ve zarafet, insan ruhunda bulunan güzel hislerin hariçteki tezâhürü olup muhatapların kalbine (az-çok) mutlaka te’sir ve nüfûz eder. Nezâketsiz kimselerle konuşmak (ve hele düşüp-kalkmak ise) ise dayak yemek kadar ruha ıstırab verir.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...