YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 510. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

MÜBAREK RECEB AYI

Receb’in manası ve önemi
"Receb" kelimesi; herhangi bir şeyden korkmak, utanmak veya bir kimseyi ululamak manalarına gelir. (M.Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, III, 18-19).
İslamî-Kamerî takvim aylarının yedincisi olan Receb, "üç aylar"ın ilki; haram aylardan (diğerleri zilhıcce, zil-kade ve muharrem)  ama sıralamada ayrı düştüğü için "Recebül-ferd" adı da verilmiştir. Cahiliye devrinde Araplar, putları için bu ayda kurban keserlerdi.
Onlar arasında mukaddes bilinen Haram aylarda harb etmek yasak kabul edilmişti, hatta bu uygulama İslâm'ın başlangıcında da yürürlükteydi. Buna sebep, Mekkelilerin bu aylarda geçimlerini temin etmeleri, Kâbe ziyaretçilerinin emniyetinin sağlanması idi.

Recep ayının fazileti
Reğaib Kandili
Receb ay'ı, içinde iki kandil gecesi bulunması açısından da faziletli bir aydır. Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib kandilidir. İslâm âlimleri, Hz. Peygamber (s.a.s)'in bu gecede Yüce Allah'ın manevi ikramlarına eriştiğini, bu sebeple şükür ve haced için namaz kıldığını bildirmektedirler. Bu gece hakkında halk arasında bilinen şekliyle, Regaib gecesi Hz. Peygamber (s.a.s)'in anne rahmine düştüğü gecedir, tarzındaki ifade yanlış bir iddiadır.
Miraç Kandili
Yine Receb ayının yirmi yedinci gecesi İslâm dünyasında Mirâc gecesi olarak kutlanır. Olay hakkında Kur'an-ı Kerim'de başlı başına "İsrâ" suresi indirilmiştir. Beş vakit namaz bu gecede farz kılınmış, bu gece nâzil olan Bakara suresinin son ayetleri ile müslümanların sıkıntılarının sona ereceği ve Muhammed ümmetine Allah'a ortak koşmadıkları, tevhidden ayrılmadıkları takdirde Cennete girecekleri müjdelenmiştir. Ayrıca İsrâ suresinin bir bölümünde İslâm'ın bir özeti, on iki esas halinde bu gecede bildirilmiştir:
İslam’ın özü olan emirleri ihtiva eden ayetler bu gece nazil olmuştur.
1)- Allah ile beraber başka bir tanrı edinme; yoksa yerilmiş, tek başına kalmış olursun.
2)- Rabbin, yalnız kendisine tapmanızı
3)-ve ana babaya iyilik etmeyi buyurmuştur. Eğer ikisinden biri veya her ikisi, senin yanında iken ihtiyarlayacak olursa, onlara karşı "öf" bile demeyesin, onları azarlamayasın! İkisine de hep tatlı söz söyleyesin! Onlara acıyarak alçak gönüllülük kanatlarını ger ve; Rabbim! Küçükken beni yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et!" de. İçinizde olanı en iyi Rabbiniz bilir. İyi kimselerseniz bilin ki O şüphesiz, kendine başvuranları bağışlar.
4)-) Yakınına, düşküne, yolcuya hakkını ver;
5)- elindekilerini saçıp savurma. Saçıp savuranlar, şüphesiz şeytanlarla kardeş olmuş olurlar, şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür.
6)-) Rabbinden umduğun rahmeti elde etmek için, hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse tatlı bir söz söyle.
7)- Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme; büsbütün de açıp tutumsuz olma; yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.
8)- Doğrusu senin Rabbin dilediği kimsenin rızkını genişletir ve bir ölçüye göre verir. O kullarını gören ve haberdar olandır.
9-) Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin. Biz onlara da size de rızık veririz. Onları öldürmek, şüphesiz büyük bir günahtır.
10)- Sakın zinaya yaklaşmayın; doğrusu bu çirkindir, kötü bir yoldur.
11)-  Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Haksız yere öldürülenin velisine bir yetki tanımışızdır. Artık o da öldürmekte aşırı gitmesin. Zira kendisi ne de olsa yardım görmüştür.
12)-Yetimin malına -ergin çağa ulaşana kadar- en güzel şeklin dışında yaklaşmayın.
13)-  Ahdi de yerine getirin, doğrusu verilen ahidde sorumluluk vardır.
14)-Bir şeyi ölçtüğünüz zaman, ölçüyü tam tutun, doğru terazi ile tartın. Böyle yapmak, sonuç itibariyle daha güzel ve daha iyidir.
15)-  Bilmediğin şeyin ardına düşme; doğrusu kulak, göz ve kalp, bunların hepsi o şeyden sorumlu olur.
16)- Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, çünkü sen ne yeri delebilir ve ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. Rabbinin katında bunların hepsi beğenilmeyen kötü şeylerdir. Bunlar Rabbinin sana bildirdiği hikmetlerdir.
17)-  Sakın Allah ile beraber başka tanrı edinme. Yoksa yerilmiş ve kovulmuş olarak Cehenneme atılırsın"(İsra, 22-39).
Bu ayet ve mesajların indiği Mirac gecesi, Receb ayının yirmi yedinci gecesi olduğundan, Receb ayının önemli bir kudsiyeti vardır.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...