YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 500. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

ŞEHİD VE İLGİLİ HÜKÜMLER (IV)

Şehit ahkâmına dair bazı Meseleler
Savaş Alanında Yaralandıktan Bir Müddet Sonra Ölenler
*Yaralanmayı müteakip bir şey yiyip veya içtikten veya başka bir yere nakledildikten veya tedavi gördükten sonra veya bulunduğu yerde üzerinden namaz vakti geçinceye kadar aklı başında olup diri kaldıktan sonra ölürse, yıkanır, kefenlenir, öylece namazı kılınıp defnedilir.
*Bunun gibi savaş meydanında yara aldıktan sonra alım-satımda bulunur veya çokça konuşur öylece ölürse, yine de yıkanıp namazı kılındıktan sonra defnedilir.
Bütün bu belirttiğimiz hususlar savaş bitip iki taraf meydandan çekildiği takdirdedir. Savaş devam ediyorsa, o takdirce yaralanıp bir süre sonra ölenler bu arada konuşsalar veya bir şey yiyip içseler bile yine kâmil şehit sayılarak yıkanmazlar.
* Belirtilen sebeplerden biriyle hayatını kaybeden bir müslüman kardeşimiz yıkanmaz, sadece namazı kılınarak üzerindeki elbisesi kefen sayılıp öylece defnedilir.
*Şehidin elbisesinde necaset bulunursa yıkanır, o vaziyette defnedilmesi saygısızlık sayılır. Ancak savaşlarda veya deprem ve benzeri felâketlerde fazla ölü bulunduğu takdirde, terki saygısızlık sayılmaz.
*Üzerindeki elbise yetmediği takdirde ilâve yapılır, üzerindeki elbise sünnet kefen miktarını aşınca fazlası alınır.
*Cünüp Olarak Şehîd Edilen Müslüman İmam Ebû Hanîfeye göre, yıkanır. Bunun gibi aklî dengesi yerinde olmayan çocuk da yıkanır.

İhtilaflı Meseleler
*Üzerinde kimse olmadığı halde düşman tarafından kaçıp gelen at bir müslümanı çiğneyip öldürür veya bir müslüman düşmana atarken kurşun bir müslümana isabet edip öldürür veya müslümanlar düşman önünden kaçarken bir hendeğe yuvarlanarak ya da köprüden aşağı düşerek ölürse, İmam Ebû Hanîfe ile İmam Muham med'e göre, yıkanıp öylece defnedilir. İmam Ebû Yusuf'a göre, böyle de olsa, yıkanmaz. Ebû Yusuf'un bu tesbit ve içtihadında kolaylık vardır. Sıkışık zamanlarda ona göre fetva vermek uygun olur.
*Bunun gibi, savaşta at, üzerindeki müslümanı atıp ölümüne sebep olursa, yine iki imâma göre yıkanır. Ebû Yusuf'a göre yıkanmaz.
*Düşman bayrağını görüp ürken atlardan düşüp ölen müslümanların durumu da böyledir.
*Düşman kale içine sığınır da Müslüman askerler kaleyi kuşatıp içeri girmek için tırmanırken ayakları kayarak düşüp ölecek olurlarsa, hüküm yukarıda belirtilen gibidir. Yani iki imama göre yıkanır, İmam Ebû Yusuf'a göre yıkanmaz.
*İslâm ordusu bozulup geriye ric'at ederken süvariler heyecan ve korkudan piyadeleri çiğneyip öldürürse, bu durumda da iki imama göre, ölenler yıkanır. Yine Ebû Yusuf'un görüş ve içtihadında bu hususta da kolaylık var.
*Düşmana hücum ederken hayvanından düşüp ölen müslümanın durumu da bu hükme girer.
*İki ordu karşı karşıya gelir, fakat savaşmadan bazı kişiler ölür de vücudunda keskin bir âlet yarasına rastlanmazsa, yine aynı hükme göre amel edilir.
*Savaş meydanında rastlanan ölü bir müslümanın vücudunda ölüme sebebiyet verecek hiçbir iz bulunmazsa, o takdirde şehîd sayılmaz. Bununla beraber ona şehid sevabı vardır. Kıyamet günü va’d edilen mükâfatlara inşallah nail olacaktır.

HULASA
Şehid olan insanların kul hakkı dışındaki bütün günahları affedilir. Şehid olmak, herkese nasib olmayan büyük bir şereftir ve mü'minler için mükemmel bir nimettir. Güzel bir şekilde yaşamak, ondan sonra Allah yolunda O'nun rızası için şehid olmak, her mü'minin hayal ettiği bir mutluluktur. İmân sahibi olan insanın böyle bir şuur ve düşünce ile yaşaması, Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından ne kadar güzel bir şekilde övülmüştür!..: "Şehid olmayı Yüce Allah'tan samimi olarak dileyen kimseyi, Allah, rahat yatağında vefat etse bile, şehidlerin derecesine eriştirir" (Müslim, İmâre, 156, 157; Ebû Davud, İstigfâr, 26; Neseî, Cihâd, 36; ibn Mâce, Cihâd, 15).

Bu şehidlik kervanı, herhangi bir yer veya zamanda noktalanmadı ve noktalanmayacak, kıyâmete karar devam edecektir

 

15

saniye icerisinde siteye yonlendirileceksiniz. Kapatmak icin Tiklayin

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...