YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 498. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

ŞEHİD VE İLGİLİ HÜKÜMLER (II)

Şehitler üç kısma ayrılır
1. Hakiki şehit
Buna hem dünya hem âhiret şehidi denir. Bunlar üç sınıfa ayrılır:
1. Canıyla malıyla Allah yolunda savaşa çıkıp ne savaşmayı, ne de öldürmeyi arzu etmeyen, sadece Müslümanların sayısını çok göstermeyi isteyen kimse. O bu yolda öldürülür veya ölürse (kul hakkı hariç)  bütün günahları bağışlanır, kabir azabından kurtulup güvene erişir, kıyametin dehşetinden emniyet içinde olur, hurilerle evlendirilir, kendisine keramet elbisesi giydirilir ve basma vakar ve ebediyet tacı konulur.
2. Karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek canıyla malıyla Allah yolunda savaşa çıkan, fakat öldürmeyi arzu edip öldürülmek istemeyen kimse. Bu ölür veya öldürülürse, Allah'ın huzurunda dizi, İbrahim Peygamberin diziyle beraber olduğu halde mak'ad-i sıdk'da melik-î muktedir katında yerini alır.
3. Karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek hem öldürmeyi, hem öldürülmeyi dileyip savaşa çıkan kimse. Bu ya ölür ya da öldürülürse, kıyamet günü kılıcını kınından çekip omuzu üzerine koymuş bir vaziyette gelir ki, insanlar bu sırada diz üzeri çökmüş vaziyette bekleşirler. Sözü edilen şehitler onlara seslenerek: «Açılıp bize yol vermez misiniz? Çünkü biz kanlarımızı bolca akıttık, mallarımızı bu uğurda harcadık, her şeyimizi Allah için sarf ettik...» derler.» Resülüllah (A.S.) Efendimiz devamla buyurdu ki : --Canımı kudret elinde tutan Allah'a and olsun ki, eğer şehidler söyledikleri sözü İbrahim Peygambere veya herhangi bir peygambere söyleyecek olsalar, onların vâcib olan hakkını dikkate alarak açılıp yol verirler. Böylece şehitler Arş'ın altındaki nurdan bir minbere kadar gelirler de orada oturup insanlar arasında nasıl hükmedilecek ona bakmaya hazırlanırlar. Bu şehitler ne ölüm şiddetini hisseder, ne de Berzah'ta üzülürler. Kıyametin sayha (sûr sesi) ve dehşeti onları korkutmaz. Hesap ta onları ilgilendirmez. Mizan ve Sırat ta bövle... Ne isterlerse kendilerine verilir, ne hakkında şefaat etseler, şefaatleri kabul olunur. Cennetten hoşlarına giden her şey onlara verilir. Cennette istedikleri gibi gezip dolaşırlar.»[6]
Bir müslümanın bu anlamda şehîd sayılabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:
a) Âkil olmak,
b) Ergen olmak,
c) Müslüman bulunmak,
d) Büyük hades (cünüplük) ten temizlenmiş olmak,
e) Ay hali ve lohusalıktan temizlenmiş bulunmak,
f) îsâbet aldıktan sonra konuşmadan, bir şey yemeden, içmeden, uyumadan,    tedavi görmeden,    başka bir yere nakledilmeden, üzerinden bir namaz vakti geçmeden ve katlinden dolayı kısas gerekirken ölmüş olmak.
Öldürülmesinden dolayı kısas değil de diyet (mal) almak gerekenler kâmil anlamda şehîd sayılmaz. Örneğin, hatâ yollu öldürülen kimse bu cümledendir.
Ayrıca canını veya malını veya müslüman kardeşlerini ya da gayrimüslim vatandaşları müdafaa ederken öldürülen kimse de kâmil şehid grubuna girer. Ne var ki bu durumda keskin bir âletle Öldürülmesi şarttır.
Bu kısma giren şehîdler, üzerlerinde necaset yoksa yıkanmadan kanlarıyla ve elbiseleriyle birlikte defnedilirler. Üzerlerindeki' elbiselerden kefen sayılmayacak olanlar alınır. Meselâ, silah, şapka, külah, sarık, eldiven, kuşak, kemer, zırh, kalkan, matara ve benzeri şeyler kefen kısmına girmeyen malzemelerdir. Ayrıca saat, yüzük, para ve benzeri kıymetli eşyada alındıktan sonra defnedilir. Tabii her şehidin namazı kılınır.

2. Ahiret şehidi
Yukarıda belirtilen şartların dşında zulmen öldürülen, kişiler şehid sayılsa da kâmil anlamda değildir. Böylelerine sadece  ahiret şehidi denir. Yani Kıyamet günü şehîdlere va'dedilen ecir ve makamlara bunlar da nail olur. Bu  şehîdlerin birinci kısma girenlerden farkı, yıkanır, kefenlenir, namazları kılınıp öylece defnedilir.
Ahiret şehidi olanlar:
*İlim tahsil ederken veya cuma gecesi vefat edenler,
*Yol kesiciler tarafından öldürülenler,
* Nefsini veya malını ya da müslüman kardeşlerini müdafaa ederken öldürülenler,
*Denizde gemiyle seyrederken boğulanlar,
*Âkil ve baliğ olmayan yahut hayızlı, nifaslı veya cünüp iken şehîd olanlar,
*Bir de, yanarak ölen, suda boğulan, göçük, çığ, toprak veya bina altında kalan, vebâ gibi salgın hastalıklardan vefât eden,
* veya akrep sokmasından ölen, gurbette veya ilim yolunda ya da cuma gecesinde vefât eden müslümanlar da bu hükümdedir.

*Doğumdan vefat eden kadın da böyledir. Hz. Muhammed (s.a.s)'in bu kısma giren, savaş dışındaki şehîdler hakkında söylemiş olduğu hadisler vardır (Buhârî, Ezan, 32, Cihâd, 30; Müslim, İmâre, 164; Tirmizî, Cenâiz, 65, Fedâilu'l-Cihâd, 14; Ahmed b. Hanbel, I, 22, 23, II, 323, 325).
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...