YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 497. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

ŞEHİD VE İLGİLİ HÜKÜMLER (I)

Şehit kime denir?
Sırf Allah rızası için, O'nun yolunda canını fedâ eden müslümana verilen isimdir. Şehitlikte üç şey olmazsa olmazdır: “Allah rızası, feda-i can etme ve Müslüman olmak esastır. Bunlardan bir tanesinin eksik olması gerçek şehadeti ihlal etmiş olur.
İşbuna göre Şehit olma ölçüsü
Şehit olmada ölçü, Allah'ın rızasıdır. Allah rızası için mücadele eden, O'nun adını yüceltmek için çaba sarf eden, cihâd içinde bulunuş ve bu yolda canını veren de şehit olmuş olur.
Bir a'râbî Hz. Muhammed (s.a.s)'in huzuruna gelerek: "Ya Resûlullah! Bir adam ganimet için, diğeri şöhret için, öbürü riya ve gösteriş için savaşır. Hangisi Allah yolundadır?" diye sorunca, Hz. Peygamber (s.a.s) şu cevabı vermiştir: “Kim Allah'ın adını, hükmünü yüceltmek, her şeyin üstüne çıkarmak için savaşırsa, o Allah yolundadır" (Buhârî, İlim, 45; Cihâd,15; Müslim, İmre,150,151; İbn Mace, Cihad,13).

Şehit denilme sebebi
*Cennetlik olduğuna şahitlik edilmiş olması;
*Onun, Yüce Allah'ın huzurunda yaşıyor bulunması;
*Ölümü sırasında meleklerin hazır bulunması;
*Ruhunun doğrudan doğruya Cennet'e uçması;
* Allah tarafından çeşitli mükâfatlarla hemen mükâfatlandırılmasıdır.
Kur'an'da daha çok "ka-te-le" fiilinin mechûlü ile, Allah yolunda öldürülme anlamında kullanılmaktadır.

Şehitlik Mertebesi
Şehitlik büyük bir derecedir. Şehitler hem Allah'ın övgüsünü ve hem de Hz. Muhammed (s.a.s)'in sevgisini kazanan bahtiyar insanlardır. Yüce Allah, şehitlerin manen ölmediklerini, onlara ölüler denilmemesinin gerektiğini, Kur'an'ın değişik yerlerinde dile getirmiştir:                                                                                          *'Allah yolunda öldürülenleri, ölü sanma. Hayır, onlar diridirler. Rabb'leri katında rızıklanmaktadırlar. Allah'ın keremiyle kendilerine verdiklerinden sevinçli olarak, arkalarında henüz (şehid olup) kendilerine yetişemeyenlere de korku olmadığı, onların da üzüntüye uğramayacakları müjdesiyle sevinmektedirler. Allah'ın nimeti-keremiyle ve Allah'ın, mü'minlerin ecrini zayi etmeyeceği, müjdesiyle sevinirler"(Âli İmran, 169, 170, 171).
* Dünya hayatını âhiret hayatı karşılığında satarlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona yakında büyük bir mükâfat vereceğiz" (Nisa,74).
İslâm'da peygamberlik mertebesinden sonra insan için ulaşılması matlup olan en yüksek mertebe, Şehitlik mertebesidir. Sevgili Peygamberimiz de bu makam ve mertebeyi her vesileyle temenni etmiş,                              *Şehidlik mertebesi, şefaat makamına da geniş kapı açar. Allah Resulü buyurdu : «Şehid, kendi hane halkından yetmiş kişi hakkında şefaat eder.
* "Şehidlerin ruhları yeşil kuşların karnındadır. Onların arşa asılı kandilleri vardır. Diledikleri gibi cennette serbestçe dolaşır, sonra o kandillere geri dönerler" (Müslim, İmâre, 121; Ebû Davûd, Cihâd 25).
*Cennete giren hiç bir kimse, dünya üzerindeki her şey kendisine verilse bile, dünyaya dönmek istemez. Ancak şehid müstesnadır. O, göreceği ikramdan dolayı tekrar dünyaya dönüp on defa daha öldürülmeyi (şehid olmayı) temenni eder" (Buhârî, Cihâd 6; Müslim, İmâre,108,109; Neseî, Cihâd 33).
*Muhammed'in nefsi, elinin kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşmak ve öldürülmek, sonra savaşmak ve yine öldürülmek, sonra yine savaşmak ve öldürülmek isterdim" (Buhâri, İman, 26; Müslim, İmâre,103,107; Neseî, Cihad, 37).

Şehidin Günahları affedilir (Kul hakkı Hariç)
Şehidlerin günahlarının af olunacağı da, Kur'an'da müjdelenmiştir: “Rabb'leri onlara karşılık verdi: Ben, sizden erkek, kadın, hiç bir çalışanın işini zâyi etmeyeceğim. Hep birbirinizdensiniz. Göç edenler yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkence edilenler... Elbette onların kötülüklerini örteceğim ve onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. (Yaptıklarına), Allah katında bir karşılık olarak (bu nimetleri vereceğim). Şüphesiz karşılıkların en güzeli Allah katındadır" (Âlı İmrân, 195).
*Şehidlik makam ve mertebesi kulun bütün günahlarını affettiriyor, ancak borç ( kul hakkı) değil. Bu da islâm'ın insan haklarını nasıl koruduğunu, insan haklarının diğer bütün hakların üstünde bir anlam taşıdığını gösterir. «Borçtan başka şehidin bütün günahları bağışlanır.»  Ebû Katade R.A.)   anlatıyor:
*Bir gün Resülüllah (A.S.) Efendimiz Ashabın arasında bulunuyordu. Ayağa kalktı ve Allah yolunda cihad ile Allah'a dosdoğru imânın en üstün amel olduğunu söyledi. Bunun üzerine bir adam kalkıp dedi ki:
---Ey Allah'ın Peygamberi! Allah yolunda öldürülecek olursam günah ve hatalarım bağışlanır mı?» Efendi­miz (A.S.) ona şu cevabı verdi:
---Evet, eğer sabrettiğin halde Allah yolunda öldürülecek olursan hata ve günahların bağışlanır. Tabii savaşırken yalnız Allah'ın hoşnutluğunu dilemen, düşmana karşı çıkman, arka çevirmemen şartiyle...
Az sonra Resûlülalh (A.S.) Efendimiz o adama dönerek:
—  Ne dedin sen? Diye sorma ihtiyacını duydu. O da:
—  Allah yolunda öldürülecek olursam günahlarım bağışlanır mı? diye sormuştum. Resülüllah bu kez,

—  «Evet, sabrettiğin, sevabını yalnız Allah’tan beklediğin ve düşmana yüz çevirip savaştığın arka çevirmediğin halde öldürülecek olursan, borç hâriç diğer günah ve hataların bağışlanır... dedi...

 

Balkıca

Döviz

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...