YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 492. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

ŞİRK VE MÜŞRİK (XI)

b)- Bazı felsefi akımlar
 1)- Düalizm
Çift başlılık demektir ki alemi iki gücün yaratıp idare ettiğine inanan (Manihaizm gibi) dini veya felsefi görüşlerin tamamı buraya girer. Mesela ilk çağ Yunan Filozofu Empedoklese göre: Kainatın meydana gelişi ile idare edilmesi ve hareketi iki eşit kuvvet olan sevgi ve nefret arasındaki savaş illetine bağlıdır.
Seneviye ve Mecusiler, Âlemi,  zulmet-kötülük ve iyilik-nur olmak üzere iki tane ayrı yaratan vardır. Derler.

2)- Pozitivizm
Latince menşeli bu kelime Felsefede: Tamamen fiziki sahada kalan ve elle tutulup gözle görülebilen anlamında kullanılır. Pozitif ilimlerden yola çıkarak metafiziğin inkârına yönelik bir görüş olarak ileri sürülmüştür. 19. y. yılın ilk yarısında Ogüst Comte tarafından ortaya atılmış münkir bir ideolojidir. Fikir sistemlerinin gayesi, âlemin gerçek kudreti fatıra ve müdebbiri olan Allah’ı tamamen inkar ederek maddeyi esas alan materyalist bir anlayışı hâkim kılmaktır.

3)- Hümanizm
Latince bir kelime olup güya insan merkezli bir idealin ifadesidir. İnsanı insanca yaşatmayı hedefleyen bu akım tamamen seküler bir anlayış üzerine bina edilmiştir. Çünkü ateist bir dünya kurmak isteyen materyalist düşünce,
Süfli ve Çıfıt gayesine erişmek için her türlü vasıtaya başvurmuş, inkâr ettiği değerlerden bile medet ummuştur.
Firavun kendini İlah yerine koydu, materyalistler ise insanı ve toplumu ilahlaştırarak güya hümanistlik yaptılar. İşte bir kaçının firavun ve nemruttan beter sözleri:
-Nietzche: Yalvarırım sizlere, bağlı kalın yeryüzüne, inanmayın dünya ötesi umutlardan bahsedenlere. Tanrı öldü, ben tanrıya haddini bildireni severim.
Jean Paul Satre: Allah yoksa insan istediğini yapmakta hürdür. Allahsızlık insanın hürriyetinin ve meziyetinin temelidir.
O güst Comte: İnsanlık dininin peygamberi benim, melekleri kadınlar,  Tanrısı da insanlıktır.
Comte’un çömezi Durkheim ise ferdi değil, cemiyeti Tanrı yerine koyarak sosyoloji ustalığını göstermeye çalışmıştır.
Feurbach: Aslında Tanrı diye bir mefhumun olmadığını, onu, insanın var ettiğini söylemiştir. Bu adamdan cesaret alan Marx, dini bir uyuşturucu malzemesi olarak görmüştür.
İnsandan, hümanizma adına insani her türlü ahlaki erdemler soyularak bireysellik hegemonyası ve fanteziler çirkefine batmış ucube bir yaratık profili ortaya koymuşlardır.

4)- Paganizm
İnsanları hak yoldan çeviren, şekilli-şekilsiz, soyut-somut, canlı-cansız putlara tapmak demektir.

5)- Sosyalizm
Sosyalizm hem dine, hem de dinî ahlâka ve manevî değerlere kökten karşıdır. Bunlar Allah'a, dine ve dinî değerlere hiç bir şekilde yer vermezler. Çünkü bu sistemin uygulanış biçimi olan Komünizmin kendisi bir din haline getirilmiştir.

Sosyalizm doktrini, büyük sanayi devriminin tahriki sonucu XVIII. yüzyılın sonunda ve XIX. yüzyılın başında bir takım izafî ve ahlâkî fikirlerin yayılmasıyla ferdiyetçilik ve Liberalizme karşı bir tavır olarak ortaya çıkmıştır. Bu ise Sosyalizmin milliyet düşmanı olduğunu göstermektedir. Sosyalizmin milliyet düşmanlığı yanında daha birçok çıkmazları vardır: Ferdi mülkiyet fikrini kaldırmıştır. Sosyal nizamın kendi cinsinden olan kanunlarını inkâr etmesidir. Sosyal sınıfları kaldırmak istemesidir.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...