YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 487. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

ŞİRK VE MÜŞRİK (VI)

Hz. Muhammed (s.a.s)'in de bu hususta söylediği hadislerden bazıları şöyledir:
*Sizin için en çok korktuğum şey, küçük şirktir." Hazır bulunanlar:
-Ya Rasûlüllah! Küçük şirk nedir?" diye sordukları zaman, Rasûlüllah, şöyle devam etmiştir:
 -Küçük şirk, riya yani gösteriştir. Ahiret gününde insanlara amellerinin karşılığı verildiği zaman, Allah:
 - Dünya hayatında iken, kendileri görsün diye riya ve gösteriş yaptığınız kişilerin yanına gidin, bakın, onların yanında herhangi bir karşılık bulacak mısınız?" buyuracaktır. (A. b. Hanbel, V, 428, 429).
*Ümmetim için en çok korktuğum şey, Allah'a şirk koşmaktır. Ama dikkat edin; Ay'a, Güneş'e veya puta tapacaklar, demiyorum. Allah'ın rızasının dışındaki gayeler için harekette bulunacaklar ve gizli şehvet, yani riyâ ve gösteriş duygularını taşıyacaklar (diyorum)" (İ. Mâce, Zühd, 21).

*Ebu Hureyreden üç rivayet
 1)- Dedi ki, ben Rasûlüllah (s.a.s)'i şöyle söylerken işittim: "Kıyamet günü aleyhine hüküm olunacak şehit getirilir; Allah ona verdiği nimetlerini bir bir anlatır. O da bunları bilir ve hatırlar. Yüce Allah:
-Bu nimetlerin arasında ne yaptın?" diye sorar. O:
-Senin rızan için savaştım ve nihâyet şehit oldum " diye cevap verir. Hz. Allah:
-”Yalan söylüyorsun, sen, hakkında kahraman denilsin diye savaştın. Der. Bunun üzerine o kişi yüz üstü sürüklenerek Cehennem'e atılır.
2)- İlim öğrenmiş, başkalarına da öğretmiş ve Kur'an okumuş biri huzur'u ilahîye getirilir. Yüce Allah ona da verdiği nimetlerini tek tek anlatır. O da bunları anlar. Ona:
-"Bu nimetlerin arasında bulunurken, ne yaptın " diye sorar. O, şu cevabı verir:
-”Senin rızan için Kur'an'ı, ilmi öğrendim ve başkasına da öğrettim." Yüce Allah ona da şöyle der:
-”Yalan söylüyorsun. Sen Kur'an'ı, ilmi riya ve gösteriş için, sana alim, güzel okuyor, desinler diye okudun ve okuttun. Senin için de bu övgüler yapıldı." Allah'ın emri üzerine o da sürüklenerek Cehennem ateşine atılır.
3) -Allah'ın kendisine geniş çapta zenginlik ve çeşitli maldan verdiği biri getirilir. Allah, buna da verdiği nimetleri ayrı ayrı anlatır. O da, bu nimetleri kabul eder, hatırlar. Yüce Allah ona da şunu sorar:
-"Bu nimetlerin arasında bulunurken, ne gibi hayırlı işler yaptın? Şöyle cevap verir:
-"Senin rızan için, sevdiğin her türlü yola para harcadım. Maddi yardımda bulunmadığım hiç bir kimse bırakmadım. " Yüce Allah ona da aynı şekilde cevap verir:
-Sen yalan söylüyorsun. Aslında sen bunlarla riya ve gösterişte bulundun. Beklediğin medih ve övgülere de kavuştun." O da Allah'ın emri üzerine yüzüstü sürüklenerek Cehennem ateşine atılır" (Müslim, İmâre, 152)

Bu hadiste ifade edildiği gibi, şehit olmak, alim olmak ve hayır yollarına maddi yardımda bulunmak, son derece güzel şeylerdir. Ancak bunlar Allah rızası için değil, riya, gösteriş veya başka herhangi bir menfaat duygusu ile olunca, hiç bir kıymeti ve değeri yoktur.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...