YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 483. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

ŞİRK VE MÜŞRİK (II)

İnsanlık Tarihinde şirk
İlk pagan hareketi İdris a.s. dan önce bir ailenin evladını Allaha ortak koşmasıyla başlamıştır. Toplu şirk durumu ise Hz. İdris devrinden sonra olmuştur. Şöyle ki: Onun yanından ayrılmayan bazı âlimler, İdris a.s’ın vefatından sonra güzel öğüt ve davranışlarıyla halkın gönlünde taht kurdular. Fakat onlar da bu âlemden göçüp gittiler. İnsanlar büyük acı ve kedere gark oldular. Bunu fırsat bilen bazı içi bozuk kimseler, Kıymetli âlimlerin zamanla unutulup tesirlerin kaybolacağı endişesi bizi mahvediyor. Oysa bunların eğleştikleri yerlere birer taş diksek, hatta küçük birer taş da evlerde bulundursak ne kadar iyi olur. Zira hem onların hatırası korunmuş hem de anlattıkları hatırdan çıkmadığı için halk da istikametini bozmamış olur.
Zamanla bu taşlar, araç olmaktan çıkmış, birer amaç haline gelerek sonraki nesiller tarafından prestij edilmeye başlanmıştır. Böylece putçuluk gitgide bütün topluma sirayet edip yerleşmiştir. Öyle ki Nuh a.s’a karşı yılmadan ve usanmadan paganizmi savunarak korumaya çalışmışlardır.
Nuh tufanıyla arzdan kökü kazınan tağuti hareket, hemen her peygamberden sonra insanların vahiy nurundan uzaklaşmasıyla kısa sürede tekrar o çirkefe bulaşmışlardır. Özellikle İbrahim ve oğlu İsmail a.s.’dan sonra şirk hareketleri daha çok ivme kazanmıştır. Sebebi: yeryüzünde insan nüfusunun yoğunluk kazanmasıdır. Çünkü sosyolojik ve demografik faktörler ilahi dinlerin dejeneresinde önemli rol oynamışlardır. (Nerede çokluk orada b..luk gibi yani..)
Dini kavramlar, dünyevi olanlarla karışmış veya içi boşaltılmış, ibadetler adetlere feda edilmiş, inanç darmadağın olmuş, böylece bütün kapılar ardına kadar cehalet ve şirk yortusuna açılmıştır.
Yunanistan gibi fikir hayatının alabildiğine canlı olduğu yerlerde ise şirk-küfür anlayış ve hareketleri çok daha fazla olmuştur. Onun için Makedonya bölgesinde tam bir tanrılar resmi geçidi ve bayramı vardır. Yine dinler mozaiği olan Hindistan’da da her türlü sanal tanrılar (inekler de dahil) herkes tarafından en büyük saygıyı görmüş ve el’an görmektedir.
Cahiliye döneminde Araplarda her türlü din ve millet vardı. Mesela Kureşte ta’tıl, Temimde mecusilik, Gassan kabilesinde Yahudilik ve Nasaralık hâkim durumda idi. Öyle ki her beldenin ve kabilenin hatta her evin özel ve tüzel putu vardı.  Nitekim Peygamberimize karşı, Muhammed putlarımıza dil uzatıyor diye paganizmi müdafaa etmişlerdir.
Yakın tarihimizde şirk ve dinsizlik fikri gelişerek sistematik bir hal almıştır artık. Aşağıda isimleri ve sistemleri verilen dinsiz ideolojiler, 20. Asrın gerçekten karakterini belirlemişlerdir. Kur’anın mucizevi gücü karşısında komplexe giren kıta Avrupası tarihinde kendi aralarındaki savaşlara rağmen İslama karşı birlik olup tamamen hücuma geçmişlerdir. Bunun için de bir taraftan iftira, diğer taraftan da İslam âleminde kesif bir misyonerlik faaliyetine hala devam etmektedirler. Dinler arası diyalog gibi nice düzenbazlıklar dahi hep bu hasmane tutumların icabıdır.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...