YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 479. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA SEFERİLİK VE HÜKÜMLERİ
(XV)

b)- İddet halleri
Dört mezhebe göre de kocası ölen kadın iddetini kocasının evinde itmam etmesi icap eder. Binaen aleyh yolculuğa ise hiç çıkamaz. Bunun hac veya umre seferi olması dahi durumu değiştirmez. Fakat yolculuk sırasında kocası ölen kadın hakkında farklı içtihatlar serdetmişlerdir:
*Hanefi ve Hanbeli’ye göre: Yolculukta kasır mesafesi aşıldıysa kadın devam eder, aşılmadıysa geri döner.
*Malikilere göre: Hac ve Umre yolculuğunda İhrama niyet edildiyse devam; edilmedi ise yoldan rücu eder.
*Şafiilere göre ise: Yerleşim alanı dışına çıkıldı ise artık seferin mütebaki kısmı ikmal edilebilir.
Ne var ki, Kadın izinsiz, isterse farz hacca gitsin nafakası kocasının uhdesinden düşer.

9)- İbnüs-Sebil
Kur’an’da; seyahat halinde olup yolda kalan kimseler için kullanılan bu terkip, müsafirin kadir-kıymetini öğretmek gayesiyle hem Mekki ve hem de Medeni ayetlerde zikredilmektedir. Her şeylerini kaybedip yolda kalanların hangi maldan ne kadar alacakları ayetlerde sarahaten açıklanmıştır. Şöyle ki:
a)- Zekattan %2,5 alacakları zekatın sarf mahallini beyan eden ayetle sabittir.
b)- Ganimetlerin 1/5’inden hisse yap olurlar. (Enfal, 41)
c)- Fey’  (savaşta elde edilen gayrimenkul) gelirlerinden de yine ihmal edilmemişlerdir. (Haşr, 7)
Böylece yolcular, o memleketin fakirleriyle beraber her türlü gelirden istifade ettirilmiş bulunmaktadır. Şu kadar var ki yolculuk, gayri meşru hedeflere matuf olmamalıdır.
İslam’ın, yolcuya verdiği bu haklar sosyal güvenlik, yol emniyeti ile, değerinin ne kadar muazzam olduğunu göstermesi bakımından calibi dikkattir. O ise diğer din ve ideolojilerde misafire karşı asla böylesine bir saygı olmayıp bil-akis ( hırsızlık, öldürme, işkence, kaçırma gibi) vahşiyane tutum ve davranışlar hâkimdir. Yolcu sanki vahşi hayvanların barınağına düşmekten bin beter olmaktadır.

10)- Müsafir su bulamasa teyemmüm eder
وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا
Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz. (Maide, 6)

Yolculuğun Meşru veya gayri meşru olması hükümleri etkiler mi?
Hanefi Mezhebine göre
Yolculuk ister ibadet için, ister mubah veya masiyet bulunan bir gaye ile olsun, her türlü yolculuk sırasında namazları kısaltmak caizdir. Meselâ; yol kesmek, meşru olmayan bir eğlence yapmak veya başka bir haram işlemek için yolculuk yapan kimse de seferilik ruhsatlarından yararlanır. Zira bu konudaki nasslar hepsine şamildir. Çünkü "Yeryüzünde yürüdüğünüz zaman sizin için namazları kısaltmanızda bir sakınca yoktur." (Nîsa, 101) ayetinde yolculuğun meşru veya gayri meşru olması arasında bir ayırım yapılmamıştır (İbnül-Hümâm, a.g.e., I, 405; İbn Abidin, Reddül-Muhtar, I, 733, 736).

Hanefiler dışındaki mezheplere göre ise;
Yol kesmek, şarap ve haram şeylerin ticaretini yapmak gibi Allah'a isyanın söz konusu olduğu yolculuklarda, sefere mahsus olan namazların kısaltılması, birleştirilmesi, oruçlunun iftar etmesi, mestler üzerine üç gün mesh etmek, binek üzerinde nafile namaz kılmak gibi ruhsatlar geçerli olmaz.

Bu konudaki kaide şudur: "Ruhsatlar masiyet ve kötülük işlemeye dayanak yapılamaz". Nitekim Allah Teâlâ darda kalana ölü hayvan etini yemeyi "haddi aşmama ve Allah'a isyanda bulunmama" şartına bağlamıştır (Bakara,173). Binaen aleyh bu husustaki ruhsatlar günah ve kötülük işlemeye dayanak yapılamaz. (İ. Kudame, el-Muğnî, II, 261; Zühaylî, II, 323; İbn Rüşd, B. Müctehid, I, 163).
Balkıca

Döviz

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...