YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 475. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA SEFERİLİK VE HÜKÜMLERİ
(XI)

Cem’in tatbikatı Nerelerde ve Nasıl Yapılır?

 Ebû Hanîfe’ye göre
Arife günü Arafat'ta birlikte kılınan öğle ve ikindi namazının cemaatle kılınmasını şart koştuğu halde diğer mezhepler bu şartı aramazlar. Cem‘ ile namaz kılınırken bir ezan okunur, fakat iki namaz için ayrı ayrı kamet getirilir. Öğle namazının farzı eda edildikten sonra sünnet kılınmaksızın ikindi namazına geçilir. İkindi namazı öğle namazına tâbi olduğundan, öğle namazı herhangi bir nedenle sahih olmamışsa ikindi namazının da öğle ile birlikte iade edilmesi gerekir.
Müzdelife'de ise akşam ile yatsı namazı tek ezan ve tek kamet ile kılınır. Akşamın farzı ile yatsının farzı arasında sünnet namaz kılınmaz. Arada sünnet kılınmışsa yatsı için tekrar kamet getirilir.

Diğer mezheplerde
Cem‘, belirli sebep ve şartlarla câiz görülmüştür. İki namazın cemedilmesini câiz kılan sebepler şunlardır: Yolculuk, Yağmur-çamur, kar-dolu, Hastalık, İhtiyaç ve meşguliyet. (Caferilerde ise, hiçbir mazerete gerek olmaksızın iki namazın bir vakitte cemedilmesi câizdir. Şu anda İran’da beş vakit namaz uygulaması buna göre yapılmaktadır. Yani üç vakitte beş namaz kılınmaktadır.)

1). Yolculuk
Hanefîler dışındaki mezhep âlimleri, yolculuğu bir mazeret kabul ederek, yolculukta cem‘ yapılmasını câiz görmüşlerdir. Ancak bazı ayrıntılarda aralarında görüş ayrılığı vardır. Buna göre:
*Mâlikîler, cem‘ yapmanın câiz olabilmesi için yolculuğun yorucu olmasını şart koşarken;
*Şâfiîler ve Hanbelîler, yorucu olup olmamasına bakılmaksızın her yolculuğun cem‘ için bir mazeret teşkil ettiğini ileri sürerler.
Bu noktada Şafiiler, Malikilerin ve Hanbelilerin aksine, ayrı bir şart ileri sürerek, cem‘ yapmayı câiz kılan yolculuğun, herhangi bir yolculuk değil, namazların kısaltılmasını câiz kılan nitelik, süre veya mesafedeki yolculuk olması gerekir derler.
Bu arada yolculuğun türüne ve amacına bağlı olarak da bazı görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Bazı Malikiler, deniz yolculuğunu da sefer hükmünden istisna etmişlerdir.

2). Yağmur, Kar, Dolu
Maliki, Şafii ve Hanbelî mezheplerinde, yolcu olmayan (mukim) kişiler için bir mazeret kabul edilmiş ve böyle günlerde namazın Cem’i belli şartlarla câiz görülmüştür:
*Malikiler ve Hanbelîler, sadece akşam ile yatsının mescitte cem‘-i takdimini câiz görürken,
* Şafiiler buna öğle ve ikindinin Cem’ini de ilâve etmişlerdir.
*Bu ve benzeri sebepler, evde değil, sadece mescitte cemaatle birlikte cem‘ yapmayı câiz hale getirir.
*Şafiiler, yerlerin çamurlu olmasını cem‘ yapmayı câiz kılan mazeret kabul etmezken,
*Hanbelîler bunu bir mazeret saymıştır.

* Malikiler ise cem‘in câiz olabilmesi için çamurla birlikte zifiri karanlık olmasını şart koşmuşlardır.
Balkıca

Döviz

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...