YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 47. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

TARİHTE BUNLARI BİLMEK LAZIM   (VI)

55)- İlmin Değeri
Son devrin kıymetli âlimlerinden Hüsrev Efendi'nin, ders okuturken üzerinde hâsıl olan durgunluğunun sebebini soran öğrencilerine: “Buraya geleceğim sırada kızım vefat etti. Onun cenazesi, defin işi vardı ortada. Dersinizi ihmal ederim diye Allah'dan korktum. Bu durumda yine geldim. Onun için üzerimde durgunluk var, hemen gidip onun defni ile meşgul olacağım. Kusura bakmayın, o yüzden biraz cansız konuştum" diyerek ilim öğretmenin ehemmiyetini nefsinde yaşayarak gösterdiğini...
-(Şahin, Ahmed; İslam'ı Böyle Yaşadılar, s. 11)

56)- Bibliyoman
18. yüzyıl sonlarında yaşamış ve bugünkü İstanbul Millet Kütüphanesi'nin kurucusu olan Ali Emiri Efendi'nin bir bibliyoman (kitap hastası veya kitap kurdu) olduğunu. . .
Elinde bulunan güzel bir Arapça kitabın kendisindeki noksan olan ikinci cildini temin etmek için, mevcut olduğunu Yemene tayinini çıkartmak istediğini ....
-(Tevfikoğlu, Dr. Muhtar. Ali Emiri Efendi, Kültür Bakanlığı Yay. s. 51)

57)- Bir Siyaset Dahisinin Ölümü
Devrinin en buhranlı döneminde devraldığı Osmanlı Devleti'ni 33 yıl süreyle dâhice politikalar takip ederek yöneten Ulu Hakan Abdülhamid Han’a kıblesi batıya ayarlı ve yerli aydınlarca birçok iftiralar atılıp batılı ağzıyla "kızıl sultan" denmesine karşılık dönemin İngiltere Hariciye Nazırı Sir Edvvard Grey'in Sultan Abdülhamid'in vefatını öğrendiği zaman: "Ne büyük kayıp! Hasmımdı ama onun ölümü ile diplomasi mesleği artık şevkini kaybetti" dediğini...
-(Refik, İbrahim; Efsane Soluklar, T.Ö.V.Yay., İzmir/1992, s.133)

58)- Neuzü Billah
Timur'un, Nasreddin Hoca'yı huzuruna çağırıp onunla sohbet ederken bir ara: "Abbasi halifelerinin isimlerinin sonunda 'Allah' lafzı da var. Kimine el-Mu'tasım Billah, kimine, el-Mütevekkil Alellah ve kimine de el-Kaim Biemrillah deniliyor. Bu lakaplar bizim için de adet olsa acaba bana ne isim yaraşırdı diye sorması üzerine Nasreddin Hoca'nın büyük bir pervasızlık ve hazır cevaplılıkla: Neuzü-Billah!(Allah 'a sığınırız) lakabı yakışır."diye cevap verdiğini...
-( Banarlı, Nihat Sami; şiir ve Edebiyat Sohbetleri, cilt 2,  s. 149)

59)- İbni Kayyım El-Cevzi’nin Vasiyeti
Büyük âlim İbni Cevzi'nin, tedris, telif ve fetva ile dolu dolu yaşadığı ömrünün tek anını bile boşa geçirmediğini…
Bazısı yirmi cildi bulan 340'dan fazla eser vererek, kitap yazmadık hiçbir ilim dalı bırakmadığını…
Yazmış olduğu eserlerinin toplamı ömrünün günlerine bölündüğünde bir güne dört defter (forma) düştüğünü...
İbni Cevzi'nin, ömrü boyunca, bıraktığı birbirinden kıymetli eserleri yazarken kullandığı kalemlerin yontulmasından ortaya çıkan talaşları biriktirip, vefatında yıkama suyunun ısıtılması için kullanılmasını vasiyet ettiğini…
Bu büyük âlimin vefatında vasiyeti yerine getirilerek biriktirdiği talaşların gasil suyunu ısıtmaya kâfi geldiğini...
-( Refik, İbrahim; "Zaman şuuru", Sızıntı Dergisi, Mayıs/1990, s. 153)

60)- Kitap Okumadan Geçen İki Gece
Onuncu yüzyılın büyük alimlerinden Endülüslü İbn-i Rüşd ün ömrü boyunca kitap okumadan geçen sadece iki gecesinin' bulunduğunu...
Bunlardan birinin evlendiği, diğerinin de babasının vefat ettiği gece olduğunu...
-( Refik, İbrahim; "Zaman şuuru", Sızıntı, Mayıs/1990, s. 153)

 

61)- Osmanlı 'ya İhanetin Cezası
Meşhur Mısırlı İslam âlimi Muhammed el-Gazali'nin (İmamaı Gazali değil), Mescid-i Aksa'nın işgalinin 25.yılı münasebetiyle Kahire'de verdiği bir konferansta:  "Şu bir hakikat ki, Müslümanlar, Osmanlı hilafet devletine hıyanet ettiler. İngilizler, bir milyona yakın Mısırlıyı Osmanlı hilafet devletini parçalamak için aldılar ve Müslüman Türklere karşı onları kullandılar ve Türkler perişan oldu.
Türkleri, ihanet eden Araplar perişan etti ve biz bu yaptığımız hıyanet ve ihanetin cezasını Filistin ve Mescid-i Aksa topraklarının İngilizlerin eline geçmesiyle çok pahalı ödedik, Filistin ve Kudüs elimizden çıktı" diyerek çok acı bir itirafta bulunduğunu!..
-(Zaman, 19 Eylül 1992, s. 8)

62)- Kardinalin Cuma Namazı
Yunus Emre hakkında bir oratorya düzenlendiği zaman bunu dinleyen büyük şair Yahya Kemal Beyatlı'ya oratoryayı nasıl bulduğu sorulduğunda, Yahya Kemal'in: Kardinalin cuma namazı kıldırmasına benziyor" diye cevap verdiğini...
-
(Mevlana Güldestesi, Konya Belediyesi Yay., Konya/1993, s. 145)

63)- Abdülhamid'in Haremi
ll. Abdülhamid Han'ın karısı Müşfika Sultan'ın, kocasının vefatından sonra, kızının da Avrupa'ya sürgün gitmesi üzerine, İstanbul'da yıllarca yalnız yaşadığını...
Ayşe Sultan'ın, defaatle Avrupa'ya yanına çağırmasına rağmen annesinin gitmediğini…
Bunun sebebini soranlara: “Efendim, pek kıskançtı. Harem ağaları bile başlarını kaldırıp yüzüme bakmaktan men edilmişti. Avrupa’ya gittiğimi, yüzümü yabancı erkeklerin gördüklerini kabrinde hissederse gücenir dediğini”…
 Onun için de bağrıma taş basarak yıllar yılı dar-ı dünyada evladımın hasretine katlandım" diye ibretli bir şekilde cevap verdiğini. . .
-( Örik, N. Sırrı; Abdülhamid'in Haremi, Arba Yay., İst?1989, sh. 34)

64)- Kadının Ruhu Var mı?
16. Yüzyıl Avrupa'sında, kadınların ruhlarının olup olmadığı ve Cennet'e gidip gidemeyecekleri meselesinin Hristiyan çevrelerde durmadan tartışıldığını...
Yine o dönemde bir üniversite hocasının, kadınların insan türünden olmadıklarını ispat etmek üzere Latince tezler yazdığını ve o dönemin kraliyet fermanlarında, kadınların dövülme meselesi ile alakalı olarak:
"Dövme aletinin ucu keskin demir olmasın ve açılan yara da makul bir cezanın hudutlarını aşmış olmasın" diye hükümler yer aldığını...
-(M. A. Ubucini, Türkiye 1850, cilt 2, Tercüman 1001 Temel Eser,İst/ Tarihsiz, s. 468)

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...