YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 469. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA SEFERİLİK VE HÜKÜMLERİ
(V)

2. Vatanı İkamet  = II. Vatan
Hanefilere göre
Bir kimsenin doğup büyüdüğü, evlenip sürekli yerleşmeye karar verdiği bir yer niteliğinde olmaksızın, yalnız on beş günden fazla kalmak üzere yerleştiği yere “vatan-ı ikamet" denir. Bu yer aslî vatana sefer mesafesi uzakta olmalıdır. Askerlik, öğrencilik, işçilik veya memurluk gibi hizmetler sebebiyle temelli yerleşilmeyen beldeler gibi. On beş günden fazla kalmaya niyet edilmesi yüzünden "ikâmetgah vatanı" niteliğindedir. Uzun bile kalınsa sonuçta ayrılınacağı için de geçici bir yerdir. İstanbul’da okuyan veya memurluk yapan ile Avrupa’da çalışan Denizlililer gibi. Her üçü için de Denizli Vatanı asli, İstanbul ve Avrupa ise vatanı-ikamet (geçici=müvakkat bir yer) statüsündedir. (Seferilik ve Hükümleri, 124)
Bu durumda olan kişi;
*Aslî ve ikâmet vatanları arasında yalnız yolculuk sırasında seferî hükümleri uygulanır. Bu vatanlara ulaşan kimse, "mukîm" sayılır.
*Dinî görevleri yapma konusunda Vatan-ı ikâmet'le Vatan-ı asıl arasında fark yoktur. Binaen aleyh vatan-ı ikâmette olan kişi de misafire ait olan dinî kolaylıklardan yararlanamaz.
*Aslî veya ikâmet vatanlarında (90 km. den az) yolculuk sırasında seferî hükümleri uygulamaz.

Vatanı İkamet Nasıl Bozulur?
Vatan-ı İkâmet, başka bir Vatan-ı İkâmetle veya bir Vatan-ı Aslî ile bozulur. Dolayısıyla; bir memlekette on beş günden fazla kalan bir kimse, kendi memleketine veya yine on beş günden daha fazla kalacağı bir yere gitse ya da kısa da olsa bir yolculuğa çıksa, onun eski Vatan-ı İkâmeti değişmiş olur. Böyle birisi vatan-ı ikâmetine döner ve on beş günden az kalırsa orada misafirdir. Dinin misafire tanıdığı kolaylıklardan yararlanır ( Reddü'l-Muhtar, II,132; Ö. N. B. Büyük İslâm İlmihali, 231, 232; Seferilik ve Hükümleri, 125)                                                                              

Şafiilere ve Malikilere göre
Giriş-çıkış günleri hariç dört günden fazla kalmaya niyet edilen yerdir. Ancak (la alet-tayin) kalma günleri uzarsa Şafiilere göre 18 güne kadar seferidir. Sonrasında ne kadar uzarsa uzasın mukim konumuna geçer. Malikiye göre ise Hanefiler gibi olup muayyen bir gün hududu yoktur.
*Şâfiî ve Malikilere göre, yolcu bir yerde dört gün kalmaya niyet ederse namazlarını tam kılar. Çünkü sünnette, dört günden az ikâmetin, seferin hükmünü kesmeyeceği açıklanmıştır. Rasülullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Muhacir hacdaki ibadetlerini yaptıktan sonra üç gün ikâmet eder. " Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s), umre yaptığı zaman Mekke'de üç gün süreyle kaldığı halde namazlarını kısaltarak kılıyordu" ( Neylül-Evtâr, III, 207 ).
Hanbelilere göre
Kalınan süre 20 vakit namazı geçen veya giriş-çıkış günleri dâhil dört gün aşılan bir yerdir. Hanbelîlere göre yolcu, dört günden fazla veya yirmi vakitten fazla kalmaya niyet ederse namazlarını tam kılar. Bundan az olursa kısaltarak kılar.

Balkıca

Döviz

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...