YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 468. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA SEFERİLİK VE HÜKÜMLERİ
(IV)

Şer’an Müsafir sayılmanın şartları
Seferi sayılmak için niyet etmek; Bu niyetin sahih olması için de üç şartın yerine getirilmiş olması gerekir.
a)- Kendi kararıyla yola çıkmak
 Zevce, talebe, asker ve çocuk gibi iradesi başkasına endeksli olan kişiler, nereye ve hangi mesafeye gideceklerini bilmedikleri zaman ancak 90 km. sonra sefer ahkâmını uygulamaya başlarlar.
b)- Akıl-baliğ olmak
Hanefilere göre Aksi halde hür bir irade söz konusu değildir. Diğer mezahibe göre ise çocuk iradesinde müstakildir.
c)- Belli uzaklığa gitmeye karar vermek
 Nereye gidileceği belirsiz bir niyetle çıkılan yolculukta namaz kısaltılmaz ve diğer seferi ahkam uygulanmaz.
                                                      
II. BÖLÜM
VATAN VE KISIMLARI

Vatan üç kısma ayrılır

1. Aslî vatan (Vatanı Karargâh= I. Vatan)
  Hanefilere göre
Bir kimsenin doğup büyüdüğü veya evlenip devamlı yaşadığı veya içinde barınmayı kast edip, başka yeri vatan edinmek istemediği yere "aslî vatan" veya vatanı karar denir.
Yine temelli değil de iş icabı veya tayin dolayısıyla başka bir memlekette yaşayan, fakat orada yerleşip kalmak arzusunda olmayan kişi, sonunda asıl memleketine dönmek niyetinde ise, kendi asıl memleketi onun vatan-ı aslîsi olmaya devam eder. (İbn Abidn,  II,131, 132; Ö. Nasuhi Bilmen, B. İslâm İlmihali, 231, 232)
Vatanı Asli taaddüd eder mi?
Her iki yerde ehil ve ıyalinin bulunması şartıyla birden fazla vatanı asli olabilir. Nitekim bir kimse bir şehirde otururken ailesini nakletmeden başka bir şehirde de evlense, her iki şehir kendisi için asıl vatan olur. Binaen aleyh hangisine gitse mukîm sayılır. Hz. Osman gibi…
 Ancak bir kimsenin, bir yerde mücerret mülk edinmesi, hayvan sürüsüne sahip olması, hatta anası-babasının bulunmasıyla orası onun için vatanı asli olmaz. ( Fıkhul İslami ve Edilletühü, II, 344)
Vatanı Asli Değişir mi?
Bir kimse yerleştiği yerden, yine sürekli oturmak amacıyla başka bir yere giderse, orası artık onun vatan-ı aslîsi olup birinci yer, vatan-ı aslî olmaktan çıkar. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s) Mekke'ye gittiklerinde kendisini müsafir saymış ve "Biz seferîyiz" buyurmuştur ( Şevkânî, Neylül-evtar III, 270).

Diğer Ehli Sünnet Mezheplerine göre Vatanı Asli
Şafiilere göre
Yaz-kış hiç ayrılmayıp sürekli oturulan toprak parçasıdır.
Malikilere göre
İnsanın doğup büyüdüğü ve yetiştiği yerdir. Eş(ler)inin oturduğu yer bir şartla ancak vatanı asli olur: Aralarında geçimsizlik yoksa.
Hanbelilere göre
Hanımın bulunduğu ve temelli oturmaya karar verdiği yerdir.

Balkıca

Döviz

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...