YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 466. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İSLAMDA SEFERİLİK VE HÜKÜMLERİ
(II)

I. BÖLÜM

İSLAM’DA SEYAHAT
 Seyahat Hürriyeti
İslam’a göre kişinin seyahat ve istediği yerde ikamet etme hürriyeti vardır. Bu, onun en tabii ve temel haklarından biridir. Ancak çok ciddi ve önemli sebepler, insanın bu hakkını elinden alabilir.
 Bu husustaki hıcr (kısıtlama) ve tahditler şunlardır:
a)- Borçluluk
Alacaklı, borçlunun vadesi gelmiş borcunu hemen talep edebilir. Ödemeyip buna mukabil rehin veya kefil göstermedikçe onu seferden men etme hakkına sahiptir.
Vadesi gelmemiş borçlar hakkında ise mezheplere göre bazı içtihatlar dermeyan edilmiştir:
*Hanefilere göre: Seyahatten men edemez ama takibini veya kefil isteyebilir.
*Şafii’ye göre: Men edemediği gibi kefil isteme ve takip hakkı da yoktur.
*Maliki ve Hanbeli’ye göre: Alacaklı teminat isteme veya hürriyetini kısıtlama hakkına sahiptir.
İşbuna göre: Hanefi ve Şafiiler kişinin seyahat hakkını esas alırlarken; Diğer ikisi ise, alacaklıların hukukunu gözetmiş oluyorlar.
 b)- Kamu Alacakları
Vergi borcu gibi kamu alacakları seyahat hürriyetinin sınırlanmasına sebebiyet verebilir.
c)- Milli Güvenliğin Sağlanması
Bu gibi durumlarda kişilerin seyahat hak ve hürriyetleri belli bir nispette tahdit edilebilir.
d)- Mahkûmiyet
Bir suçtan dolayı maznun veya mahkûm olan birisine de mahkeme kararıyla engelleme getirilebilir.
d)- Salgın Hastalıklar
Bir yerde bulaşıcı hastalık olması halinde hastalığın önü alınıncaya kadar bazı önlemler muvacehesinde seyr-i sefere mani olunabilir. Nitekim Peygamberimiz: “Bir yerde (Veba ve taun gibi) hastalık olursa oraya girmeyiniz. Orada iseniz çıkmayınız.” Buyurmuştur. (Müslim, 2218)
                                                                                                                                                                                 İslam’da Seyahatin Hikmetleri
Kur’anı Kerim ve Sünnette yolculuk yapmakla ilgili beyanlar yer almış hatta birçok maksada mebni(dayalı)  seyrü sefere çıkmak emir sığalarıyla ifade edilmiştir:
1)- Ders ve ibret almak
 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُها Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmezler mi? Allah onları yere batırmıştır. Kâfirlere de onların benzeri vardır. (Muhammed,10)
2)- Yaratılış gerçeğini anlamak                                                                                                 
*  قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın. İşte Allah bundan sonra (aynı şekilde) ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir. (Ankebut, 20)
3)- Sefer sebebiyle maddi-manevi birçok faydalar te’min etmek                                                                                  Nitekim Bir ayeti kerimede:  هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ = Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Şu halde yerin omuzlarında (üzerinde) dolaşın ve Allah'ın rızkından yeyin. Dönüş ancak O'nadır. (Mülk,15) .
4)- Madden Deşarj olmak, Manen ise ikmal yapmak
“Sefere çıkın ve sıhhat bulun” hadisi, seferdeki birçok sıkıntılarla beraber insanın gözünün ve gönlünün açılıp ruhen zindeleşmesini ve rahatlamasını ifade etmektedir.
5)-  İlim yolculuğu teşvik edilmiştir
“İlim Çin’de bile olsa gidin” gibi. İslam’ın ilk dönemlerinde Müslümanlar, ilim öğrenmek ve Hadis rivayeti için diyar diyar dolaşmışlardır.
6)- Hac ve Umre yapmak için
* وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً =*"Oraya gitmeye gücü yeten herkese, Allah için Kâbe'yi ziyaret edip haccetmek farzdır" (Âl-i İmrân, 97).
*وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ = Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın" (Bakara, 196)
*  وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ = İnsanları hacca davet et ki, gerek yaya olarak ve gerekse uzak yollardan gelen çeşitli vasıtalarla sana varsınlar" (-Hac, 27)
Yalnız dinlenmeye matuf, sadece gezip görmek için yapılan yolculuk 20. Y. Yılda ortaya çıkmıştır.                                                                                                                                                                                     

Hulasa: Tebdili mekânda hayır vardır; Nerede hareket orada bereket denilmiştir. O yüzden İslam âlimleri, ikamet mi hayırlı yoksa seyahat mi tartışmasını bile yapmışlardır.
Balkıca

Döviz

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...