YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 45. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

AKTÜEL BAZI MESELELER VE CEVAPLARI (III)


  Balkonda tesettür
Tesettürün sınırları, sokakta ayrı; balkonda ayrı değildir. Her iki durumda da avret olan yerler aynı ölçüde kapatılmalıdır. Kollar, kaldırılınca açılmayacak şekilde bulunmalıdır.

Erkek doktorun doğum yaptırması
Doğumda yardımcı olabilecek kadın doktor, ebe ya da herhangi bir yardımcı varsa, bir erkek, doktor olsa dahi, doğum yaptıramaz. Bunlârın hiçbiri yoksa zaruret var demektir ve zaruret ölçüsünde, yani zorunluluk olmayan yerlerini açmadan bir erkek doktordan yardım görebilir. Ancâk bugünkü şartlarda doğum için bir kadının bir erkek doktora muhtaç kalıp gidebilmesi; olsa olsa çok ender bir olay olabilir.

Kadınlarla tokalaşmak caiz midir?
Mahrem olmayan kadına bakmak haram olduğuna göre, onlara dokunmak veya tokalaşmak mutlak haramdır. Peygamber'e (sav) bi'at eden kadınlar dediler ki: Ey Allah'ın Resulü biat ederken elimizi tutmadınız. Peygamber (sav) kadınların elini tutup tokalaşmam buyurdu (Ahmed bin hanbel, Nesai, İbn Mace). Hazret, Aişe (ra) biat ile ilgili şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki Resulüllah'ın eli bir kadının eline dokunmadı. Sadece sözle onlardan biat aldı" (Müslim).
Peygamber (sav) bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Sizden biriniz başına iğne ile dürtülmesi, kendisi için helal olmayan bir kadına dokunmaktan daha hayırlıdır." İslam dini kadınla tokalaşmayı yasaklamakla kadını tezyif etmiyor. Bilakis şerefini kurtarıyor. Kötü niyetli kimselerin şehvetle el uzatmasına engel oluyor.

Oje ve ruj gibi şeylerle alınan abdest
Bilindiği gibi abdestin sahih olabilmesi için suyun, abdest azalarının dış kısmına, yani deriye ve tırnağa temas etmesi gerekir. Bu temasa mânî olan şey abdeste de mânidir. Kına yakmada âzada kalan şey sadece renktir, suyun temasına engel bir kalınlık (hacimli madde) yoktur. Oje ise, tırnağı balık pulu gibi kapatmakta ve suyun temasına engel olmaktadır. Öyleyse abdeste de engeldir. ( Nimet-i Islâm 45) Nitekim balık pulunun abdeste engel olduğu fıkıh kitaplarımızda açıkça zikredilmektedir. (  el-fıkhu'I-Islâmî I/239)

Lezbiyenlik
Bu "sevicilik"denen cinsel sapıklık ve hastalık belirtisi olup kesinlikle çirkin ve haram bir davranıştır. Açık-saçıklık, bedenler temas edecek şekilde kadın kadına oynama; bir başka kadınla aynı yatakta yatma; hemcinsleri ile İslamın yasakladığı sıkı-fıkı ilişkilerde bulunma; haram-helâl mefhumu tanımayanların her aklına eseni deneme merakı, bu hastalığın başlıca sebeblerindendir.
Erkeklerin, homoseksüellik hastalığına yakalanıp, kadınları terketmeleri,  birden çok kadınla evlenme yasağı bulunan ülkelerde, kadının istediği erkeğin evli olması dolayısı ile, ona varamaması da bu hastalıkta etkilidir: Nitekim Lût kavmi erkekleri "homoseksüel" oldukları için kadınları da "lezbiyen" olmuşlardır. Her iki cinsin bu sapkınlığı ise, o bilinen belâya duçar olmalarına sebebiyet vermiştir. ( Zuhaylî, VI/24)

Bir kadın, gayrimüslim ile evlenebilir mi?
Müslüman bir hanım ancak müslüman bir kimse ile evlenebileceğinden önce müslümanı tanıtmamız lazımdır. Müslüman: İslam dininin inanç ve farz-harambütün hükümlerini kabul edip hiç birisini reddetmeyen kimsedir. Yani namaz, oruç, zekât, hacc, abdest, gusül ve benzeri emirleriyle; katl, zina, içki, faiz ve benzeri nehiyleri kabul edip onlara inanan kimsedir. Ama zikredilen şeylerin tümünü veya bir kısmını kabul etmeyen kimse müslüman sayılmadığı gibi onunla evlenmek de caiz değildir

Şehvet ile kayın validesinin elini öpenin eşi ona haram olur mu?
Bir kimse kayın validesinin elini tutar veya sıkarsa ve bu sebeple ikisinin veya birisinin şehvet hissi doğarsa Hanefi mezhebine göre zevcesi kendisine ebediyen haram olup, nikahı gider (Mecma'u'l-Enhur).

Şiir yazmak ve dinlemek caiz midir?
Şiir ile söz arasında fark yoktur. Şiirin iyisi iyi, müstehceni de müstehcendir. Yani şiir Allah, Peygamber ve güzel ahlakı dile getirirse vacip veya sünnet, mübah bir şeyi beyan ediyorsa mübah, gıybet veya müstehcen şeyler tasvir ediyorsa haramdır. Peygamber (sav)'in Hassan b. Sabit, Abdullah b. Revaha ve Ka'b b. Malik gibi şairleri vardı. Onların şiirlerini dinlerdi.
Bir gün Peygamberimizin huzurunda Kur'an-ı Kerim okundu, sonra şiir söylendi. Bunun üzerine birisi: Ey Allah'ın Resulü olduğun yerde hem Kur'an, hem şiir olur mu? Dedi. Peygamber (sav): "Evet olur" buyurdu. Bu Bekir (ra) de şöyle diyor: Bir gün Peygamber'e (sav) gittim. Huzurunda bir bedevi şiir söylüyordu. Bunun için ey Allah'ın resulü! Hem Kur'an, hem şiir olur mu? Dedim. Peygamber (sav): "Ey Ebu Bekr, bir defa şöyle bir defa böyle"buyurdu.
Hz. Hüseyin'in başıyla top gibi oynandığına dair hiç bir şeye rastlanmamıştır. Faraza başı kesildikten sonra sağa veya sola atılmış ise top ile oynamanın haram olmasına sebep olmaz. Çünkü top oynamakla hiç bir münasebeti yoktur. Ancak top oynarken gayri meşru  ( tesettüre riayetsizlik, namazın geçmesi, küfür, dövüş-kavga, kumar gibi) durum ve bir hareket olursa o cihetten haram olur.

 Dar veya çok ince bir Elbise giymek
Vücud hatlarını belli edecek şekilde dar veya ince bir şey giyip dışarda gezmek haramdır. Ahlakın bozulmasına sebep olduğu gibi, fitne ve fesada da vesiledir. Namus ve şeref mefhumuna sahip kimse, erkek olsun kadın olsun böyle bir elbise ile gezemez.
Bir gün Ebu Bekir'in kızı (ra) Esma', üzerinde ince bir elbise olduğu halde Peygamber (sav)'in yanına girdi. Bunun üzerine Peygamber(sav) ondan yüz çevirdi, sonra buyurdu ki: "Ey Esma; kadın adet görecek yaşa gelirse (yüz ve ellerine işaret ederek) şundan ve bundan başka bir şeyin görünmesi caiz değildir”.

Aynı zamanda böyle bir elbise ile namaz kılmak caiz değildir. Mesela kadının saç rengini gösteren ince tülbent ile başını örtüp namaz kılması sahih değildir.
Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...