YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 44. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

AKTÜEL BAZI MESELELER VE CEVAPLARI (II)


   Cünüpken kitap okumak
Cünüp bir kimse yiyip içebilir mi, dini kitaplar dışında kitap ve gazete okuyabilir mi? Sebep yokken cünüp olarak geceleyebilir mi?
Cünüpken yeme ve içmenin mekruh olduğunu, ağzını çalkalaması halinde ise câizdir. Bu konuda âdetli ve lohusa cünüp gibi değildir. Onlar için yeme ve içme mübahdır.
Âdetli, lohusa ve cünüp olanlar, Kur'ân-ı Kerimi, ona bitişik olmayan bir kap, veya bez olmaksızın tutamazlar, onun bir âyet kadarını Kur'ân kastıyla okuyamazlar. Duâ anlamındaki âyetleri duâ maksadıyla okuyabilirler. Kelime atlayarak ve heceleyerek okumaları ise câizdir. Çünkü buna "tilavett" denmez; Yasaklanan şey ise tilavettir. Ayetler dışındaki yazıları okuyabilirler.;Âyet içermiyorlarsa, gazete, dergi vs. kitap okumaları câizdir. Namaz vaktini geçirmeyecek şekilde, cünüp gecelemek de câizdir. (Halalebî sağîr, 38)

Cenaze için çelenk göndermenin İslam'da yeri var mıdır?
İslam'da çelenk gibi şeyler olmayıp böyle bir uygulama tamamen bid’attır. Hıristiyan Avrupa onu İslam diyarına sokmuştur. Çelenk için İslam'ın emri ne ise onu yapmamız daha uygundur. Çelenk gibi hurafa olan şeyler ölüye fayda vermez. Kısa bir zaman sonra solup heder olacak çiçeklere para vermek külliyen israftan başka bir şey değildir. İsraf ise dinimizde çok büyük bir günahtır.

Cünüpken yeme içme
İhtiyatlı görüşe göre kadın için de erkek için de cünüp iken yemek, içmek mekruhtur. Ancak cünüp olan kimse, elini ve ağzını yıkadıktan sonra yiyip içebilir. Âdetli ve lohusanın durumu böyle değildir. Onlar yıkanacak zamana gelmedikce, Yiyip içebilirler, artıkları temizdir. ( Halebî (sağîr) 41-42; Hindiyye I/13; Kâdihân NI/404 )

Cünüp olan kimsenin tıraş olması veya tırnak kesmesi caiz midir?
Cünüp olan kimsenin yıkanmadan tıraş olması ve tırnak kesmesi haram olmasa da iyi değildir. İmam Gazali, ihyaü 'Ulüm ed-Din kitabında şöyle diyor: Cünüp olan kimsenin tırnak kesmesi, tıraş olması, etek ve koltuk altını temizlemesi, kan aldırması veya vücuttan herhangi bir parça kopartması uygun değildir. Çünkü ahirette bütün vücud geri döneceğinden yıkanmadan kesilen veya tıraş olunan şey cünüp olarak dönecektir

Cünüp olan kimseye yasak olan şeyler nelerdir?
Cünüp olan kimseye haram olan şeyler aşağıya alınmıştır:
1- Namaz kılmak,
2- Kâbe’yi tavaf etmek,
3- Kur'an-ı Kerim'e dokunmak ve onu taşımak.
4- Kur'an-ı Kerim'i okumak.
5- Camide kalmak.

Ölen kimsenin fotoğrafının tabuta ve göğüslere asılması caiz midir?
Ölen kimsenin fotoğrafını naaşa ve göğüse asmak kesinlikle caiz değildir. Bu iş, körü körüne yabancıların taklidinden kaynaklanmaktadır. Bunun İslamla uzaktan-yakından hiçbir ilgisi yoktur.

Ölenin elbisesi
Ölen bir kimsenin elbise ve diğer şahsi eşyasını vasiyeti olmaksızın fakirlere vermek caiz midir?
Vârislerinin rızası olursa câizdir. Rızalarının olmadığı biliniyorsa, ya da olmama ihtimalı varsa, câiz değildir. Ancak ölenin bu konuda vasiyyeti varsa ve elbisesinin değeri; bıraktığı malın üçte birini aşmıyorsa, varislerin rızasına bakılmaz ve derhal vasiyyeti yerine getirilir.

Ölmüş olan kimseyi öpmek caiz midir?
Ölmüş olan kimseyi öpmekte beis yoktur. Zira Hz. Peygamberimiz sav, sütkardeşi Osman bin Ma’zunun naaşını öpmüştür.
Yine Hz. Ebu Bekir es-Sıddık r. a Refik-i A'laya intikal edince Peygamberimizi iki gözleri arasından öperek: " Hayatında güzeldin, mematında da güzelsin, Ey Allahın Sevgili Resulü” demiştir.

Ölen için bazı geceler
İslâm’da ölünün kırkıncı ya da elli ikinci gecesi diye bir şey yoktur. Bu tür inanışlar, müslümanların arasına başka bâtıl dinlerden girmiştir. O yüzden bid’attır. Kur'ân-ı Kerim okunup sevabı ölüye gönderilebilir, Ama bunun bir zamanı ve mekânı yoktur.

Ölüler hayatta olanların hallerini bilirler mi?
Ölüler hayatta olan kimselerin yaptıklarını bilirler. Şayet iyi amel işlenirrse sevinirler, kötü amel ile de üzülürler. Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor: "Amelleriniz, ölmüş akraba ve aşiretinize gösterilir. Ameliniz iyi olursa sevinirler, iyi olmazsa "Allah'ım onları hidayete erdirmeden ruhlarını alma” diyerek dua ederler".

Ölüler ziyaretlerine gelenleri tanırlar mı?
Ölüler, ziyaretlerine gelenleri tanırlar. Bu hususta günler arasında fark yoktur. İbni Ebi ed-Dünya'nın rivayet ettiği bir hadiste, Peygamber (sav) şöyle buyuruyor: "Herhangi bir kimse, mü'min kardeşinin ziyaretine gider ve kabri yanında oturursa mutlaka ondan hoşlanır ve selamını alır”.

Ölüm döşeğinde bulunan kimsenin yanında ne yapılır?
Ölüm döşeğinde bulunan kimsenin yanında öncelikle (ve özellikle) Kelime tevhit (veya şahadet ) söylenir. O da getirsin diye. Ama asla söyle! Diye baskı yapılmaz. Ayrıca Yasin-i Şerif okumak sünnettir. Peygamber (sav): "Ölülerinize Yasin okuyunuz”  "Ölüm döşeğinde bulunan kimsenin yanında Yasin okunsa mutlaka Allah Teala ölümünü kolaylaştırır”. Buyuruyor: Başka zikirler de yapılabilir: Tevbe istiğfar gibi.

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...