YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 436. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

İMAM-I MÂLİK  (H.93-179) (I)

a-) Nesebi, hayatı ve şahsiyeti
İmam Mâlik, H.93 tarihinde Medine'de doğmuştur.  Ailesi aslen Yemenli olup dedesi,  Zû Asbah kabilesine mensup olan Mâlik b. Ebu Amir el-Asbahî, (Yemen valisinden gördüğü zulüm üzerine) Medine'ye gelip yerleşmiştir. Annesi de, yine Yemenli Ezd kabilesinden, Aliye binti Şüreyk el-Ezdî'dir.
İmam Mâlik'in ailesi, Medine'ye yerleştikten sonra ilimle meşgul olmuş, özellikle hadisleri toplamaya ve Ashab'ın fetvalarını öğrenmeye büyük önem vermişlerdi. Dedesi Mâlik b. Ebu Amir, Tâbiînin büyüklerinden olup Hz. Ömer, Osman, Talha ve Aişe (r. anhüm)'den hadis rivayet etmiştir.
İmam Mâlik, beyaz-güzel yüzlü, mavi gözlü, uzun boylu ve heybetli bir yapıya sahipti. Yeme-içmesine dikkat eder, çok güzel giyinir, ilim ve büründüğü takva elbisesi onun bu heybetine manevî bir değer katardı. Tavırları ciddi ve vakarlı olup onun bakışlarından herkes etkilenir, insanlara büyüklük taslayan idareciler, valiler onun yanında küçülür ve ona saygı gösterirlerdi.
Haddi zatında ise son derece hoşgörülü ve alçak gönüllü, mahviyatkar ve oldukça mütevazi bir şahsiyete sahip idi. Peygamberimizin adı anılınca rengi solar-sararır; Medine toprakları, Rasulullahın mübarek na’aşını sinesinde barındırıyor diye asla bineğe binmez, Ravza-i mutahhareye ziyarete, aşırı hasta olmasına rağmen sürünerek gelirdi. Son derece takvalı, abid ve zahiddi.
İmam Malik hastalığı ağırlaşıp, vefat edeceğini anladığında o zamana kadar gizlediği hastalığını ve sebebini dostlarına şöyle açıklıyordu: "Eğer hayatımın son günleri olmasaydı size bildirmeyecektim. Benim hastalığım idrarımı tutamamamdır. Peygamberin mescidine tam abdestli olmaksızın gelmek istemedim. Rabbime şikayet olmasın diye de hastalığımı kimseye söylemedim" (Muhammed Ebu Zehra, İmam Mâlik, Terc. Osman Keskioğlu, 286). İmam Malik, Hicri 179 yılında Rabiulevvel ayının on dördüncü günü vefat etmiştir. Cennetu'l-Bakî mezarlığına defnedilmiştir (Ömer Rıza Kehhâle, Mu'cemu'l-Müellifin, VIII, 168).

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...