YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 43. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

AKTÜEL BAZI MESELELER VE CEVAPLARI (I)


   Alkollü deodorantlar, kolonya ve ispirto
İçinde alkol bulunan deodorantları abdestli iken kullanarak ibadet yapabilir miyiz?
Önce hangi türden olursa olsun, vücuda ya da elbiseye alkol sürmüş olmanın abdesti bozmayacağını bilmek gerekir. Abdestin bozulması tamamen insanın vücudundan bir şey çıkmasına bağlıdır. Ancak insanın üzerinde, ya da elbisesinde pis bir madde varken namaz kılması câiz değildir. Çünkü namaz için abdest gibi, üstün- başın temiz olması da şarttır. Sözü edilen deodorant ve parfümlerdeki alkol, kolonya ve ispirto pis sayıldığı için, onların değdiği yeri dahi yıkayarak namazlarını kılanlar daha ihtiyatli davranmış olurlar.

Dedi-kodu
Gıybet diye bilinen kötü huyun Türkçe karşılığıdır. Bir insanın bazı kusurlarını ele alarak kötülemektir. Bir adamın arkasından işittiği zaman hoşlanmayacağı şeyleri söylemektir. Bu haram bir davranış olup ahlâk dışı bir harekettir.
Dedi-kodu, başkalarında kusur arama alışkanlığının sonucudur. Bazıları kendi kusurlarını görüp düzeltecekleri yerde, başkalarının eksiklerini araştırıp etrafa yaymaya çalışırlar. Bu davranışın kötülüğünden söz edilince, yalan söylemediklerini ifade ederek kendilerini savunurlar. Aslında gıybet eden, yalancı değildir. Zaten yalan söyleseydi, yaptığı iş, dedi-kodu değil, iftira olurdu. (et-Tergîb ve't-Terhib, Mısır 1962, V, 157).

Beddua ve lânet
"Allah belânı versin", " tepe üstü gidesin" "gidişin olur, dönüşün olmaz" gibi kötü sözler söyleniyor. Bunların hükmü nedir?
Bu tür sözler fısk ve günah sözlerdir. Söylenene, hak etmemişse herhangi bir zarar yoktur.
Rasûlüllah Efendimiz: "Ben lânetçi olarak gönderilmedim." (Müslim, birr 87) Buyurur. Bir mü'mine lânet (Beddua) etmenin, onu öldürmek gibi olduğunu bildirir. (Buhârî, edep 44) Yapılan bir lânetin, yerine vardığında haksız yere yapıldıgını görünce sahibine döneceğini haber verir. (Tirmizî, birr 48; )

Cinler ile evlenmek caiz midir?
Cinler insan gibi akıl ve şuur sahibi ama ateşten yaratılmış metafizik varlıklardır. Varlıklarında, en ufak bir şüpheye mahal yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim, te'vil götürmeyen, açık bir ifade ile onların varlığından, küfür ve imanlarından söz ediyor. Bu bir gerçektir, O yüzden varlıklarını inkâr etmek küfürdür.
Onlarla evlenme meselesine gelince, Onlarla evlenmekten söz edenler, daha ziyade, gayri muteber kimselerdir. Şimdiye kadar bir insanın cinlerle evlendiği tesbit edilememiştir. Sadece anormal bazı kişilerin iddiası olmuştur. Ancak onlarla evlenmek akla uzak bir ihtimal de olsa, fıkıh kitaplarımız şu hükmü dile getirmişlerdir: Bir insanın bir hayvan ile cins ayrılığı olduğu için evlenmesi caiz olmadığı gibi cinni ile de evlenmesi caiz değildir.

Evlat edinmek (Tebenni)
İslamiyet gelmeden önce evlat edinmek yaygın bir adetti. Hatta Peygamber (sav) nübüvvetinden evvel cari olan adet üzere Zeyd b. harise'yi evlat edinmişti. Ama İslamiyet geldikten sonra onu yasakladı.
Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor: "Muhammed sizin erkeklerinizden kimsenin babası değildir" (Ahzab suresi).
Peygamber (sav) şöyle buyurur: "Babasından başka bir kimseye mensup olduğunu söyleyen kimseye babası olmadığını bildiği halde cennet haramdır (Buhari-Müslim). Ve böylece İslamiyet evlat edinmeyi yasaklamış oldu. Evlat edinmek çok çirkin bir iştir. Varis olmayan, varis olduğu gibi, varis olan da mahrum bırakılır.

 İslami yılbaşı
Müslümanların itibar ettiği yılın başlangıcı, Rasûlullah'ın ashabı ile birlikte Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri kamerî Muharrem ayının birinci günüdür. Muharrem de yılın birinci ayı olmuş olur. Kameri yıl, milâdî yıldan yaklaşık on gün kısa olduğu için, Islâmî yıl başlangıcı milâdi yıla göre her sene on gün önce gelir ve yine otuz altı yılda, milâdi yıla nazaran bir yıl fark atar. Mükellefiyetlerle (Zekat, Hac gibi) ilgili yaşlarda ve hükümlerde kamerî yıla itibar edileceği için, meselâ zekât her yıl aynı mevsimde verilmez. Meselâ, Resûlullah Efendimiz altmış üç yaşında vefat etti deniyorsa, bu milâdî yılla yaklaşık altmışbir yaş demektir. Ya da günümüzdeki anlayışla otuz beş yaşında olduğunu söyleyen birisi gerçekte otuz altı yaşındadır.
Bir Ocak Müslümanlara ait bir yılbaşı değildir. Aslında Hıristiyanlarla da pek ilgili yoktur. Çünkü Hz.İsa a.s.’ın doğumu 24 Aralık’tır.

Pazarlık etmek
Malın fiyatı; satıcı ile alıcının anlaşması sonucunda, yani pazarlıkla ortaya çıkar. Pazarlık yapmak helâldir. Helâl olmayan davranış: Bir mala aşırı fiyat istemek veya değerinin çok altında fiyat vermektir.
Alıcı ile satıcı pazarlık yaparken ikinci bir alıcının pazarlık yapması caiz değildir. Abdullah b. Ömer, pazarlık üzerine ikinci bir şahsın pazarlık yapmasını Peygamberimizin yasakladığını söyler. (el-Buhârî, Büyû, 58, üslim, Büyû, 14). Malı alma niyeti olmaksızın fiyatı artırmak veya kırmak, böylece üçüncü şahıslara zarar vermek, kapalı veya açık artırmalarda yapılan hîle ve gizli anlaşmalar da haramdır. Bütün bu davranışlara dinimizde "necş = aldatma" denir ve Peygamberimiz tarafından yasaklanmıştır. (el-Buhârî, Büyû, 64, Müslim, Büyû, 14).

Cuma günü cemaatle öğle namazı kılmak
Cuma günü herhangi bir özrü sebebiyle Cuma namazına gidemeyenler öğle namazını cemaatle kılamazlar. Çünkü o vakitte Cuma namazı asıldır. Cemaat onun hakkıdır. Cuma kelimesi de Cemaatı ifade eder zaten. ( el-Hidaye I/84)

Balkıca

Döviz

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...