YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 42. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

TARİHTE BUNLARI BİLMEK LAZIM   (V)

 43)- Yahudi’nin Şecaatı
İsrail dışişleri ve Başbakanlarından (Hani şu on sene uğraşıp da bir türlü ölemeyen) Ariel Sharon'un arkadaşı ve suç ortağı olan Meir Hartzion'un, l950'li yılların başında Gazze'de yapılan bir İsrail baskınında masum bir Filistinliyi sırtından bıçaklayarak öldürmesinden sonra kendisiyle yapılan bir röportajda, yaptığından vicdan azabı duyup duymadığının sorulması üzerine: "Vicdan azabı mı?  Neden vicdan azabı duyayım ki? Bir adamı tabancayla öldürmek çok kolayadır: Tetiği çekersin hepsi bu kadar. Ama bıçak bambaşka bir şey, gerçek bir silah. Fantastik bir duygu bu, erkek olduğunu hissettiriyor insana. " diye cevap verdiğini...
 (NOT:Şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatini söylermiş = Çingenenin civan mert olanı, yaptığı kahramanlıkları söylerken, işlediği hırsızlılarını sayarmış. Yahudi’nin kahramanlığı da kalleşlikten başka olacak değil ya!)

44)- Marks'ın Hayranlığı
Şeyh Şamil liderliğindeki Kafkas halkının, istilacı Ruslara karşı olan istiklal savaşlarında göstermiş oldukları büyük direniş karşısında Karl Marks' ın: "Hürriyetin nasıl elde edilmesi lazım geldiğini Kafkasya dağlılarından ibretle öğreniniz. Hür yaşamak isteyenlerin nelere muktedir olduğunu görünüz. Ey Dünya Milletleri, onlardan ders alınız. .. " diyerek hayranlığını itiraf etmek zorunda kaldığını...
-( Efsane Soluklar, İzmir/1992 s.51)

45)- Mehterin Büyüleyici Tesiri
Batı musiki şaheserlerini yazmış olan Mozart ve Bizet gibi büyük bestekarların mehter musikisinin büyüleyici tesiri altında kalarak, Türk tarzında Alla Turca denilen kısımlarını yazdıklarını....
-(Mehterhane ve Musikisi', İlgi dergisi,sayı: 65,1991, s 23)

46)- İhtilal Mantığı
Sık sık ihtilal yapılan Güney Amerika ülkelerinin birinde, batılı bir gazetecinin, kaldığı otelin müdürüne: "Burada niçin bu kadar çok ihtilal yapılıyor?" diye sorması üzerine, otel müdürünün:
"Anayasamıza göre herkesin devlet başkanı olmaya hakkı var. Bu yüzden her vatandaş bir defa devlet başkanı olmayı deniyor" diye cevap verdiğini...
-( Sur dergisi, Kasım/92, sayı:200, s. 47)

47)- Bez Parçası
İskilipli Atıf Hoca'nın İstiklal Mahkemesi'nde yargılanırken savcının, dini kıyafetlerden bez parçası" diye bahsetmesi üzerine Atıf Hoca'nın hiddetli bir şekilde duvarda asılı olan bayrağı gösterip : “İşte o da bez, hadi indirip yırtsana" diye haykırdığını..
-(İsmail, Hekimoğlu; Derdimi Seviyorum, cilt 2, Timaş, İst?1988, s. 16)

48)- İsrail ve Orman Kanunu
1953- 1955 yılları arasında İsrail Başbakanlığı'nı yürüten Moshe Sharett'in, İsrail askerlerinin yaptığı katliamlarla ilgili olarak tuttuğu özel günlüğünde: "İsrail devleti, dünyanın gözünde çağdaş toplumların geliştirip benimsediği temel hukuk kanunlarını tanımayan ve orman kanunlarına göre davranan bir devlet haline gelmiştir" diye yazarak itirafta bulunduğun .
-(İsrail'in Kutsal Terörü, Belge Yay., İst?1984, s.61)

49)-  Sibirya'ya Sürgün
Tarihin en korkunç emirlerinden birinin 1799 yılında Rus Çar'ı I Paul tarafından verildiğini...
Bir sabah, önünde resmi geçit yapan birliğin yürüyüşünü beğenmediği için: "Sibirya'ya marş marş!" diye emir verdiğini ve dörtyüz kişilik bu birlikten bir daha haber alınamadığını...
-(Sur dergisi, Kasım/92, s. 53)

50)- Yunus Nadi' nin Kulakları
Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi'nin ortak olduğu bir şirketin, Müdafaa-i Milliye'ye çürük eğer ve koşum takımları satması üzerine Millet Meclisi'nde hakkında soruşturma açıldığını, fakat Yunus Nadi'nin birçok eşikleri öpmekle bin bela bu işten yakasını kurtarabildiğini...
Bu devleti dolandırma hadisesi üzerine Reis-i Cumhur Mustafa Kemal'in kendisini çağırarak:
"Yunus Nadi Bey, hangi Yahudi şirketini tetkik etsek, kulakların o şirketin arkasında görünüyor. Sen, Cumhuriyet gazetesini çıkaracak şahsiyet değilsin. Yarından itibaren gazeteyi çıkarmayacaksın. Aksi takdirde seni toprak altı ederim " dediğini...
-( Aşiroğlu, Orhan Gazi; Basına Baskın, Burak Yay., İst?Tarihsiz, s. 228)

51)- Mahlûk
Yunus Nadi'nin, Ankara'da Yeni Gün isminde bir gazete çıkartarak Anadolu'daki Milli Mücadele hareketine destek verip devamlı M. Kemal'in lehinde yazılar yazdığını…
Daha sonraları ise aleyhte yazılar yazması üzerine bu çarpıklığın sebebini anlayamayan Dr. Rıza Nur'un, işin hikmetini Mustafa Kemal'e sorması üzerine onun: "Haaa,o böyle bir mahluktur ki, aldığı yetmez. Arada bir avucu kaşınır. O vakit aleyhte yazar. Fakat son zamanlarda çok kaşınıyor. Matbuat idaresinin parası ve benim verdiklerim yetmiyor. Vire istiyor. Ne çare bunu böyle idare etmek lazım" dediğini...
-(Aşiroğlu, Orhan Gazi; Basına Baskın, Burak Yay., İst?Tarihsiz, s. 224)

52)- Sen Çağımızın Peygamberisin(!)
30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ile Anadolu'nun parçalanmasının söz konusu olduğu günlerde Amerika Cumhurbaşkanı Wilson'un: “Türkler haritadan silinmelidir!" hezayanını savunduğunu . . .
Wilson böyle söylerken gazeteci Yunus Nadi'nin bu adama gönderdiği mektupta:” Siz çağımızın peygamberisiniz" dediğini…
-(Kafkas, Mehmet; Milli Mücadele'de Öncüler, cilt 1. Nil Yay., İzmir/1991, s.8)

53)- Marks ve Türkler
Komünizmin fikir babası Karl Marks'ın 16 Eylül 1853 de arkadaşı Engels e yazdığı mektupta: “ Osmanlı’da toplum yapısını değiştirmek için halkın şuurunda devlet' diye şekillenmiş, o sosyal hayat inancı ve kısaca manevi değer olarak ne varsa öncelikle silmek şarttır" diye yazdığını...
-( Bardakçı, İlhan; Tarihten Bugüne, İst?1983, s. 208)

54)- Kıyamete Kadar Çan Sesi Dinlemek
Ahmet Vefik Paşa' nın, Rumelihisarı'nın üst tarafında kurulan "Robert Kolej" adlı misyoner yuvasının arsasını Amerikalı protestan misyonerlere sattığını...
Bu zatın, öldüğünde vasiyet ettiği gibi Eyyüb Sultan 'a gömülmek istediğini, fakat zamanın padişahı Abdülhamid Han'ın buna kat'iyen müsaade etmeyerek: "Protestanlara arsa satan adam, kıyamete dek onların çan sesini dinlesin" diyerek Eyyüb Sultan'a değil, sattığı arsanın hemen önündeki Rumeli mezarlığına gömülmesini emrettiğini…
                                              -(Müftüoğlu, Mustafa; Tarihi Gerçekler, cilt 2, Seha Neşr., İst?1993, s. 41)

 

MUTLAKA BİLMEK LAZIM   !
Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...