YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 40. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

TARİHTE BUNLARI BİLMEK LAZIM   (III)

 21)- Batıda Yemek Kültürü
İsviçre, nin Branderburg Prensi, ziyafete çağırdığı bir derebeyine gönderdiği davetiyenin açıklama kısmına:
""Eti yedikten sonra kemiği arkaya atmak yok!
Yağlı ağzını yenine silmek yok!
Tabağı kaldırıp altına tükürmek yok!"  
 Diye yazmak mecburiyetinde kaldığını...
-(Ayverdi, Samiha; Bağ Bozumu, Hülbe Yay., İst?1987, s. 71)

22)- İade-i Ziyaret
Meşhur bir politikacımıza Fransa'da: "Siz Osmanlıların Viyana kapılarında ne işiniz vardı? diye sorulması üzerine, o politikacımızın gayet veciz bir şekilde: "Sizin Haçlı seferlerinin iade-i ziyaretiydi” diye cevap verdiğini…
-(Sur dergisi, Kasım/92, s. 56)

23)- Bir Hazır Cevap
Fransa Kralı III Napolyon'un, Paris'te Osmanlı Devleti Büyükelçisi olarak bulunan Ahmet Vefik Paşa ile konuşması esnasında, alaylı bir şekilde: "Sen kendini Yavuz Sultan Selim'in elçisi mi zannediyorsun?" demesi üzerine Ahmet Vefik Paşa'nın da büyük bir hazır cevaplılıkla: "Öyle olsaydım, siz Fransa'da imparator olarak bulunamazdınız" cevabını verdiğini…
-(Sızıntı dergisi, Ocak/1989, Sayı: 96, s. 481)

24)- Engizisyon Gerçeği
1481-1808 yılları arasında batıda, Katolik kilisesinin siyasi bir işkence aracı olarak faaliyet gösteren Engizisyon mahkemelerinde yakılarak öldürülme cezasına çarptırılan insanların sayısının 34.024 e ulaştığını
-(Kuran ve Mesajı, Kültür Basın Birliği, İst?1988, s. 99)

25)- Üçüncü Dünya Kobayları
Batıda ilaç üretmekle ilgili yönetmeliklerin son derece ağır olup, bir ilacın piyasaya çıkarılmadan önce kobaylar üzerinde yeterince deneme yapılması gerektiğini; bunun ise uzun ve pahalı bir süreç olduğunu…
Buna çare bulan batılı hümanistlerin(!), yeni geliştirdikleri ilaçları üçüncü dünya ülkelerine pazarlayarak hem para kazanıp, hem de milyonlarca gönüllü kobay üzerinde denediklerini…
İlaç iyi çıktığı takdirde mallarını batıda pazarladıklarını… Kötü çıktığında ise foyası çıkana kadar üçüncü dünya ülkelerine satmaya devam ettiklerini
-(Üçüncü Dünyanın Batılılaştırılması, Pınar Yay., İstanbul/ 1990, s 167)

26)- Vahşetin Böylesi
1096 yılında Haçlıların Kudüs'e girerek 40. 000 Müslümanı kılıçtan geçirdikten sonra Gödofroi dö Buygom' un Papa II. Urban' a yazdığı mektupta: “Kudüs'te bulunan bütün Müslümanları katlettik, malumunuz olsun ki, Süleyman Mabedi'nde atlarımızın diz kapaklarına kadar Müslüman kanına batmış olarak yürüyoruz. " diyerek barbarlıklarını belgelediklerini...
-(Kotan, Necati; Tarih Fıkraları, M E.B Yay, İst/1988, s. 80)

27)- İngiliz Mantığı(!)
Hindistan'ın Amir şehrinde, bisikletle dolaşan bir İngiliz kızı ile alay ettikleri bahanesi ile, İngiliz askerlerinin hadise mahallindeki halktan 700 kişiyi oracıkta kurşunlayarak katlettiklerini...
Bölge valisinin, ceza olarak bütün şehir halkını günlerce yerde sürünmeye mecbur ettiğini… Böyle davranmasının sebebi sorulunca da valinin: Onlar ilahelerle alay diyorlar, bir İngiliz kızı, onların taptıklarından daha azizdir!." diye cevap verdiğini...
-(Sumnu, İbrahim Erdinç; Sömürgecilik, Zafer Yay., İst/1991, s 36)

28)- Hümanist Batı
Hümanist ( ! ) Hollandalıların l905'de yeni icat ettikleri bir bombanın tesir gücünü, Afrikalı zavallı yerli halkın makatlarında deneme barbarlığı gösterdiklerini…
-(Bardakçı, İhlan; Tarihten Bugüne, Hülbe Yay., İst?1983, s. 40)

29)- Kızılderili Medeniyeti
Sömürgeleştirmek gayesi ile gittikleri Kuzey Amerikada, Kızılderili kabilelerinin hayat tarzlarını ve kültürlerini araştıran bir misyonerin: "Son derece hayret uyandırıcı nokta şu ki karşılıklı münasebetlerde, medeni dünyanın alelade insanları arasın da görülemeyecek şekilde nazik ve lütufkarlar. Bu da şüphesiz, bizim kalplerimizdeki cömertlik şefkat hissini söndüren 'benim, ve 'senin' kelimelerinin bu insanların dilin de bulunmadığı için" diyerek itirafta bulunduğunu...
-(Medeniyetin Temelleri, Boğaziçi Yay.. İst?1978, s. 42) 

30)- Diyojen ve İnsanın Kıymeti
Yunan-Pers savaşları sonunda esir edilen Pers (İran) askerlerinin Atina meydanında satılığa çıkarılması üzerine, esirlerin üzerindeki göz kamaştırıcı elbiselerin bir çırpıda satılmasına karşılık, esirlere alıcı çıkmaması üzerine, orada bulunan Romen Diyojen 'in düşünceli düşünceli : "İnsan ne garip mahluk! Arızi meziyetler üzerinden sökülüp atılınca kendisi on para etmiyor" dediğini...
-(Necip Fazıl; 1001 Çerçeve, Toker Yay.İst?1968)

31)- Batılıların Gerçek Yüzü
Aşırı beslenme sonucu her yıl binlerce insanın hastalanıp tedavi gördüğü batı ülkelerinden biri olan Almanya'da, Stern dergisinin okuyucuları arasında yaptığı bir araştırmada sorduğu: Devletinizin hangi giderlerinin azaltılmasını istersiniz? Sorusuna, Almanların % 68'lik çoğunluğunun: Üçüncü dünya ülkelerine yapılan yardımların cevabını verdiğini...
Yine dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre' de yapılan bir referandumda sorulan:"Üçüncü dünya ülkelerine yapılan seksen milyon dolarlık bir yardım yapılmasını onaylıyor musunuz?" sorusuna İsviçrelilerin % 56'sının "Hayır diye cevap vererek ne kadar insan sevgisi ile dopdolu( ! ) olduklarını gösterdiklerini. . .                                                                                                -(Dünya Meydan Okuyor, Yılmaz Yay.,İst,/1991, s. 183)

32)- Beyaz Adamın Afrika'ya Yardımı
Ünlü İtalyan film yönetmeni Marco Ferrari'nin "İşiniz İş, Beyazlar" isimli filmiyle ilgili büyük yankılar uyandıran bir röportajında : "Avrupalıların Afrika'ya başlattıkları yardım seferberliği şeytanca bir tuzaktır ve bu yardım sömürgecilikten daha tehlikelidir. Bizim siyah kıtada artık yapabileceğimiz birşey yok. Çabuk terkedelim orayı ! Artık beyazların iktidarının sonu gelmiştir.
Bizler, ihtiyarların yoksulların Paris'te, Roma'da, Londra da zenci muamelesi gördüğü bir medeniyetin içinde yaşarken, nasıl olurda Afrikalılara yardim etme iddiasında bulunabiliriz. Bugün, Afrikalı insanlara Yardım adı altında köpekler için hazırlanmış konserveler gönderilmektedir.
Bizim medeniyetimizin ne olduğu görülüp bilinirken, tutup da yardımseverlikten bahsetmesi için insanın yüzsüz olması gerekir. Asıl yardıma muhtaç olanlar bizleriz" diyerek gayet ibretli bir şekilde batı medeniyetinin gerçek yüzünü gözler önüne serdiğini
-(Vakkasoğlu, Vehbi; Öğretmenin Not Defteri, cilt 5, Cihan Yay., İstanbul/ 1992, s. 106)

BİLMEMİZ LAZIM!

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...