YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 396. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

PEYGAMBERİMİZİN DÜNYAYI TEŞRİFLERİ (II)

b)- Nur'un temiz alından temiz alına geçerek gelmesi
Allah Teâlâ ayet-i kerimede mealen şöyle bildirmiştir: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ " Senin nurun, hep secde edenlerden dolaştırılıp, sana ınkılab etmiş ve ulaşmıştır."(Şuara suresi: 219)
Âdem aleyhisselamın alnına nakşedilen bu nur orada parlamaya başladı. Buradan Hazret-i Havva'ya, ondan da Şit a.s.’a ve böylece temiz erkeklerden temiz kadınlara ve temiz kadınlardan temiz erkeklere geçti. Âdem aleyhisselam vefat edeceği zaman, oğlu Şit aleyhisselama şu vasiyette bulundu: "Yavrum! Bu alnında parlayan nur, son peygamber Muhammed’in nurudur. Bunu, mümin, temiz ve afif hanımlara teslim et ve oğullarına da vasiyette bulun!"
Âdem aleyhisselam’dan evlattan evlada geçerek gelen bu nur, Tarah'a, ondan oğlu İbrahim aleyhi selama, sonra oğlu İsmail aleyhisselama intikal etmiştir.. Onun da alnında güneş gibi parlayan nur, evlatlarından Adnan'a ondan Me'ada, ondan da Nizar'a intikal etmiştir. Nizar doğunca, babası Me'add, oğlunun alnındaki nuru görüp sevinmiş, büyük bir ziyafet vererek; "Böyle oğul için, bu kadar ziyafet az bir şey" dediği için, oğlunun adı Nizar, yani az bir şey manasında kalmıştır. Bundan sonra da bu nur, sıra ile intikal ederek asıl sahibi olan sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselama ulaştı.
Muhammed aleyhisselama gelinceye kadar, bütün babalar, oğullarına böyle vasiyet etti. Hepsi bu vasiyeti yerine getirip, en asil ve en kibar kızlar ile evlendiler. Nur, kadın erkek, temiz alınlardan geçerek asıl sahibine ulaştı.
Resulullah efendimizin dedelerinden birinin iki oğlu olsa yahut bir kabile iki kola ayrılsa, peygamberimizin nuru, en şerefli ve hayırlı olan tarafta bulunurdu. Her asırda O'nun dedesi olan zat, yüzündeki nurdan belli oluyordu.
O'nun nurunu taşıyan seçilmiş bir soy vardı ki, her asırda bu nur ile kardeşleri arasında seçilir, içinde bulunduğu kabile başka kabilelerden daha üstün, daha şerefli olurdu.
Nitekim Hadis-i şeriflerde ise bu husus şöyle bildirilmiştir:
*"Allahü teâlâ insanları yarattı. İnsanların en iyisini seçti. Sonra evlerden, ailelerden en iyisinden beni meydana getirdi. O halde, benim ruhum ve cesedim mahlukların en iyisidir. Benim silsilem, ecdadım en iyi insanlardır."

* "Benim dedelerimin hiç biri zina yapmadı. Allahü teâlâ, beni, temiz, tayyib, iyi babalardan temiz analardan getirdi. Dedelerimden birinin iki oğlu olsa, ben bunların en hayırlısında, en iyisinde bulunurdum."
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...