YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 394. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

BÜYÜK GÜNAHLAR VE İMAN’A ETKİSİ (III)

ÖNEMLİ NOT:
"Kendisine emanet edilemeyen kimsenin imanı yoktur.
 -Zina eden kimse, mümin iken zina etmez,
 -Mümin iken hırsızlık yapmaz,
 -Mümin iken içki içmez. (Buhârî, Mezalim 30; Müslim,İman 100,104; E. Davûd, Sünnet, 15; Tirmizî İman, 11).
 Şeklinde varid olan hadis-i şerifler, büyük günah işleyenlerin kâfir olduklarına değil; ancak imanlarının kâmil olmadığına delildir. Çünkü kâmil bir iman, büyük günahların işlenmesine engeldir.
Hepsi bu kadar olmamakla birlikte aşağıda sıralayacağımız suçlar, İslâm'da büyük günahlar olarak kabul edilmiş ve bunlardan bir kısmına İslâm hukukuna göre bazı cezalar takdir edilmiştir:
-Allah'a şirk koşmak,
 -İçki içmek, kumar oynamak " (Bakara, 219);
-Haram aylarda harb etmek (Bakara, 217);
-Bakmakla yükümlü olduğu yetimin malını kendi malına katarak –nahak yere- yemek (Nisa, 2; İsra, 34);
-Fakirlik korkusuyla çocuğunu öldürmek (İsra, 31);
-İnsanlar arasında fitne çıkarmak ( Bakara 217);
-Faiz yemek (Bakara, 275);
-Allah'tan başkasına ibadet etmek (İsra,23);
-Ana-babaya karşı gelmek (İsra, 23),
 -Akrabaya miras hakkını vermemek (Nisa, 7, 13; İsra, 26);
-Malı gereksiz yere israf etmek (İsra, 27);
-Zina yapmak (İsra 32; Nisa, 15-16);
 -Haksız yere adam öldürmek (İsra, 33);
-Ölçü ve tartıda hile yapmak (İsra, 35);
 -Kibirlenmek (İsra, 37);
 -İffetli kadına zina isnat etmek (Nisa, 23);
 -Tesettüre riayet etmemek (Nur, 31);
-Yalan yere yemin;
-Peygamber'e (s.a.s.) yalan hadis uydurmak (Peygamber'e yalan yere hadis uydurmak,
-İnsanları diliyle çekiştirmek;
 -Kaş göz hareketleriyle alay etmek (Hümeze, 1 ).

b)- Mutezileye göre
Büyük günah işleyen ne mümin, ne de kâfirdir. O fasıktır ve iki menzil arasındadır. Bu mezhep, imanı kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve amellerin yapılması şeklinde tarif ettikleri için; büyük günah işleyenleri mümin kabûl etmemişlerdir. Ancak kâfir de kabul etmemişlerdir. Çünkü, Peygamber (s.a.s.) asrında ve takip eden dönemlerin hiçbirinde büyük günah işleyenlere, dinden çıkanlara verilen ölüm cezası verilmemiştir. Eğer kâfir olsalardı, imandan sonra küfre gitmenin cezası olarak öldürülmeleri gerekirdi. Bu yapılmamıştır, onun için bunlar iman ile küfür arasındadırlar. Bunlara "fâsık" denir.

c)-Haricilere Göre
Haricîlere göre; büyük ve küçük günah işleyen kimse kâfir olur. İslâm'ın, yapılmasını emrettiği ameller imanın bir parçasıdır. Yani amel imandan bir cüz'dür.
Haricîlerden bir fırka olan el-Ezârika'nın görüşü: Büyük günah işleyen kimse "müşrik"tir. Çünkü böyle kimse hem Allah için, hem de Allah'tan başkası için amel etmektedir. Yaptığı büyük günah ile Allah'tan başkasını (nefsini veyahut şeytanı) ona ortak koşmuştur.
d)-Hasan el-Basrî'ye göre
Büyük günah işleyen kimse "münafık"tır. Kalben inanmadığı halde dıştan inanmış gibi görünenlere münafık denildiği halde Hasan Basri nifâkı; imanı gizleyip büyük günahı işlemek suretiyle küfrü açığa çıkarmak, şeklinde kabul etmiştir.

SONUÇ
Cumhûr-ı ulemaya göre; günahlar büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılır. Beş vakit namaz, Ramazan orucu, hac, umre, abdest gibi hayırlı amellerin kendilerine keffaret olabileceği günahlar "küçük günah"; bu tür ibadetlerin keffâret olamadığı günahlar ise "büyük günah"lardır. Mesela:
-İki umre, aralarında yapılan günahlara keffarettir. (Ahmed İbn Hanbel, II, 461). "
-Kabul edilmiş bir hac, o yıl ki hatalara keffarettir. " (Ahmed İbn Hanbel, II, 348), "
-Şehidden akan ilk damla kan, onun bütün günahları için keffarettir." (Ahmed İbn Hanbel, IV, 300), "
-Allah, Cuma'yı kılanın iki cuma arasındaki günahlarını örter." (Ahmed İbn Hanbel, V, 181).
Hadislerde, başka ibadetlerin kendilerine keffaret olduğu bildirilen cinsten günahlar küçük günahtır. Ancak herhangi bir ibadetin, kendisi hakkında keffaret kabul edilmediği günahlar ise büyük günahlardır. Meselâ: hiç bir ibadet adam öldürmeye, zina yapmaya, içki içmeye ve benzeri günahlara keffaret olarak kabul edilmez; bunlara ancak Şerîat'ın, haklarında takdir ettiği cezalar tatbik edilir.
Hz. Ömer'le İbn Abbas (r.a.) "İstiğfarla büyük günah, ısrarla da küçük günah kalmaz" demişlerdir. Yani (Şerîat'in verdiği cezalar tatbik edildikten sonra) istiğfarla büyük günahlar affedilir. Fakat küçük günahlar ısrarla işlenmeye devam edilirse, onlar da büyük günah olur.
İşbu ifadelere göre büyük günahlara sayısal açıdan sınır koymak mümkün olmaz.

Büyük günahların başında gelen ve en büyük günah olarak kabul edilen "şirk"in küfür olduğu muhakkaktır.
Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...