YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 391. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

HURMA

Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi üç ayette hurmanın bahsi geçmektedir.  Bu mübarek meyve, Hz. Peygamber’in ve ashabının hayatında önemli bir yer tutmuştur: Ağacın gövdesi Mescid-i Nebevî’nin ve Hâne-i Saâdet odalarının yapımında direk, yaprakları tavan örtüsü ve yapraksız dalları da Kur’ân-ı Kerîm ayetlerinin yazılışında malzeme teşkil etmiştir.                                                                                       
a)- Hurma ve İnsan Benzerliği
İkisi de aynı çamurdan yaratılmış olduğu için Hurma ile insan arasında aşırı benzerlik vardır. İmam-ı Rabbanî k.s, Mektubat adlı eserinin 162. mektubunda hurma hakkında şu bilgileri vermektedir: Hurma ağacının ismi Arapça da “Nahle” dir. Nahle, elekte kalan anlamındadır. Allah (c.c.) Hz. Âdem (a.s.)’i yaratacağı zaman meleklere Hz. Âdem’in toprağını bir eleğe koymalarını emretti. Koydular ve elediler. Saf ve ince olanından Hz. Âdem yaratıldı. Eleğin üzerinde kalan kısmından da hurma yaratıldı. Hurma, bir anlamda, bizim halamız olur. Nitekim Sevgili Peygamberimiz de şöyle buyurmuşlardır: “Hurmaya saygılı davranın, çünkü o, Hz. Âdemin artan toprağından yaratılmıştır.”
 b-) Hurma Ağacının Özellikleri
*Hurma ağacı, çekirdekten yetiştirilebilir. Ama daha sıhatli olması için kendi bünyesinden çıkan filizlerden yetiştirilir.
*Bu yavrular, topraktan değil bizzat ağacın bünyesinden neş’et eder. Belli bir zaman sonra yani tabir caizse doğum vakti geldiğinde adeta sezeryan ameliyatı gibi çok usta ellerle ve özel bıçaklarla yavru filizler ağacın gövdesinden alınır ve anne ağacın yakınında bir yere dikilir.
*Kendisine bir tabak yaş hurma ikram edildiği bir gün, “güzel bir sözün kökü yerde, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzediğini ve o ağacın rabbinin izniyle her zaman meyvesini verdiğini” ifade eden âyeti (İbrâhim 14/25) okuduktan sonra söz konusu ağaçla hurmanın kastedildiğini söylediği belirtilmektedir
*Hurmanın gıda değerine işaret eden Resûl-i Ekrem, içinde kuru hurma (temr) bulunan hâne halkının aç kalmayacağını, bazı rivayetlerde de içinde kuru hurma bulunmayan ev halkının aç olduğunu belirtmiştir.
* Meryem kıssasında onun Hz. Îsâ’yı bir hurma ağacının altında dünyaya getirdiği, kendisine ağacı silkelemesinin ve üzerine dökülen taze hurmadan yemesinin vahy edildiği anlatılmaktadır (Meryem, 23, 25). Bazı müfessirlere göre, Hz. Meryem’in rahatlaması ve Allah’ın yardımı konusunda endişe duymaması için, mevsim kış ve altına sığındığı hurma ağacı kuru olduğu halde kendisine bu ağaçtan taze hurma sunulmuştur.
c)- Acve Hurması                                                                                                                                          Medine hurması dünyanın en meşhur hurmalarındandır. Doksan dokuz çeşidinin olduğu söylenir. En iyisi ve güzeli de  “Acve” hurmasıdır. İmam-ı Bezzaz’a göre: Bir gün huzuru saadete bazı kimseler gelir, ellerindeki yanmış bir hurma dalını göstererek:
- Ya Muhammed, bu hurma dalını dik, şayet hurma yeşerirse biz de senin Peygamberliğini tasdik ederiz, dediler. Rasulullah (s.a.v.) yanmış hurma dalını yere dikti. O hurma dalından ( mucize olarak) hemen hurma hâsıl oldu, meyve verdi. İşte bu mucize hurma Acve hurmasıdır.
Yenildiğinde yanıksı bir koku ve tadı vardır. Peygamberimiz bir hadislerinde: “Her kim her gün sabahları aç karnına yedi tane Acve hurmasından yerse, o gün içinde o kimseye ne zehir ne de sihir zarar verir. Acve ismindeki Medine hurması cennettendir.” Buyurmuştur.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...