YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 390. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

UMRENİN ANLAMI VE MUHTEVİYATI (XII)

SONUÇ

Müslüman teslim olan demektir. Teslimiyetin sembolü olan Hac-Umrenin bütün menasik ve rükünleri tamamen tevkifidir. Yani akla fazla mahal vermeden bizzat İki Cihanın güneşi efendimiz s. a. v ‘in talim ve uygulamalarıyla teşekkül etmiştir. Fakat bu teslimiyet zoraki değil, iradidir. Çünkü Hac ve Umre “Şiar” ibadet oldukları için insana şuur verir. İnsan şuurlandıkça da hiçbir icbar görmeden, (kendiliğinden) Allaha olan teslimiyetini zirveye taşır. Bu aşamadan sonra ibadetleri oluşturan şartlar ve rükünler, artık bambaşka bir anlam ve hüviyet kazanır.
Şöyle ki:
Mikat: Kabre benzer. Kabre nasıl kefensiz girilmezse mikat mahalleri de ihramsız geçilmez.
İhram: Namazdaki İftitah tekbiri gibidir. İkisinde de dünya ile irtibat bir nebze kopar. Yine kefenle ihram da bir birine benzer: Beyaz ve dikişsiz olup cepleri yoktur. Başka en küçük bir şey giyilmez, tırnaklar kesilmez, tıraş olunmaz, koku sürülmez. Binaen aleyh her ikisinde de: Dünyadan kopuş, ahirete mütevec-cih bir duruş vardır. Aralarındaki tek fark: Biri ihtiari diğeri ise ıztıraridir. Yani İhramı sen giyersin, kefeni sana giydirirler.
Telbiye: Namazdaki kıraattır adeta. Nasıl ki Fatiha ve zammı sure okumadan namaz olmazsa Telbiyesiz de ihram giyilmiş olmaz. Fatihada: Ya Rabbi yalnız sana kulluk ederim diye verdiğimiz sözü Telbiyede: Buyur Allah’ım, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, muhakkak surette her çeşit övgü, nimet ve hüküm-ranlık tek sana mahsustur. Asla bir ortağın yoktur.diye hem şarh eder hem de bunu, kefen misali iharama bürünerek, Rabbımıza kulluk sadedinde uygulamaya çalışırız.
Diğer Zikirler: Namazdaki dualar gibi Hac ve Umrenin fazilet ve sevabını arttırır.
Tavaf-Sa’y: Namazın rekât ve rükünlerine benzer. Mescidi Harama girilince yapılan tavaf da Tehıyye’tül-mescit namazına mütekabildir.
Ceza Kurbanı: Sehiv secdesine benzer. Namazdaki vacipler sehiv secdesi ile telafi edildiği gibi Hac ve Umrenin vacipleri de Kurban ile ikmal edilmiş olur.
Tıraş: Namazdan selamla çıkılır. Hac ve Umrede de tıraş olarak ihram yasakları kalkar.

Velhasıl Hac ve Umre
Dünyada eşitliğin sağlandığı yegâne yerdir. Dili, rengi, ırkı ve giyimi, makamı, zengin-fakir değişik bütün müslümanların aynı şuur ve iman ile aynı hareket ve elbise içinde olmaları müsavatın en büyük alamet-i farikasıdır. Allah katında tek üstünlük; takva elbisesidir.
Umrede insanlar, ferdiyet ve enaniyet cenderesinden çıkıp ma’şeri ve mahşeri bir bütünlük arz eder. Dün-yevi bütün farklar ve imtiyazlar tevhit potasında erir.

Hac ve Umre, Dünyadaki inanan herkesin kardeş olduğunu isbat sadedinde fitne-fesat ateşinin söndürülüp sulh-u salah sadalarının afakta yankısıdır.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...