YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 39. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

TARİHTE BUNLARI BİLMEK LAZIM   (II)

 12)- Türbedar ve Ulu Hakan
Cennet mekan Sultan Il. Abdülhamid Han döneminde, Yavuz Sultan Selim' in türbedarlığını yapmakta olan bir zatın, şiddetli geçim darlığının kendisine verdiği sıkıntılı bir haleti-ruhiye içinde : “Bir de evliyadan olduğunu söylerler, Yıllarca türbedarlığını yaptım yoksulluk içindeyim" diye türbeye hiddetle vurduğunu... .Ertesi sabah aniden Abdülhamid Han'ın, türbedarı huzuruna çağırarak bir kese dolusu altın verdiğini..
(NOT: Bu olay, bir rivayette Fatih Sultan Mehmed’in türbedarı için anlatılır.)
-(Refik,İbrahim; Efsane Soluklar, T Ö V Yay, İzmir/1992 s 57)

13)- Ecdadımızın Silinmez İzleri
1976 yılında Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde, deniz suyunu tatlı suya çeviren bir tesisin açılışından sonra meslektaşları ile sohbet eden dönemin Türkiye Büyükelçisi Necdet Özmen'in bir ara söze: "Bu Suudi Arabistan'ın ilk tuzdan arıtma te’sisidir" diye başlaması üzerine, Fransız Büyükelçisinin hayretler içinde kalarak: " Bu Suudi Arabistan'ın ilk tuzdan arıtma tesisi değildir. İlki Osmanlılar'ın 1800.lü yılların sonunda yaptığıdır" diyerek ecdadımızın eşsiz mirasından habersiz olan Büyük (!) elçimizi mahcup ettiğini…
-(Apuhan, Recep Şükrü; Ruhumda Darp İzi Var, Timaş İst?1990, s. 41)

14)- Yaş Kesen Baş kesen
Sultan ll. Abdülhamid devrinde, Belgrad ormanlarına zarar verip ormanı tahrip ettikleri için bir köyün kitle halinde sürgün edildiğini. .                                                                -(Sevinç, Necdet; Osmanlılarda Sosyo-ekonomik Yapı.Kutsan Yay İst / 1978 s. 150)

15)- İttihatçıların Akılsızlığı
Sultan II. Abdülhamid'in dahice bir politika güderek, her hangi bir isyan çıkartmalarını önlemek için Arabistan'ın Hicaz ileri gelenlerini, Şura-yı Devlet üyesi olarak İstanbul'da tuttuğunu. . .
Bunlardan Şerif Hüseyin'in, Mekke'ye emir olmak isteğini defaatla reddetmesine karşılık Ulu Hakan'ın tahttan indirilmesiyle birlikte İttihat ve Terakki yönetiminin, Şerif Hüseyin'in bu isteğini yerine getirerek onu emir olarak tayin ettiğini ve hemen ardından da Şerif'in Osmanlı'ya karsı isyan bayrağını açtığını...
Çok sonraları İngiliz Başvekil Lloyd George'un Avam Kamarası'nda: ""Şerif Hüseyin Mekke emiri olduktan sonra kendisi ile Arap milliyetçiliği ve isyan konusunda anlaştık. Bu isyana karşı ayda 40 bin altın vermiştik" dediğini...
-(Bardakçı, İlhan; İmparatorluğa Veda, Hülbe Yay., İst/1985, s. 57)

16)- Japon İmparatoru ve AbdüIHamid Han
Japon İmparatorunun, Sultan Abdulhamid'den: İslam dininin bilhassa tefekkür, gaye, felsefe ve manevi terkibi üzerinde şahsen kendisine izahat vermek için Japonca bilen, yoksa tercihen İngilizce Fransızca ve Almancası kifayetli Osmanlı alimleri, istemesi üzerine, Ulu Hakanın çaresizlik içinde, karşı tarafa menfi-müsbet arası, zaman kazandıran dolaylı, bir cevap verdiğini...
Abdülhamid Han'ın kalbinde yara olan bu hadise hakkında, daha sonraları (sürgün yıllarında) Fethi Bey'e: "Eğer ben, Japon İmparatorunun istediği kıymette din ve maneviyat şahsiyetlerini bulabilseydim, evvela kendi memleketimi kurtarırdım " dediğini...
-(Okyar, Fethi; Üç Devirde Bir Adam, Tercüman Yay.. İst /1980, s103)

17)- Halkını Düşünen Gerçek Devlet Adamı
Okkası 30 paraya satılan ekmeğin fiyatına 10 paralık bir zam yapmak isteyen fırıncıları, huzuruna çağıran müşfik sultan Abdülhamid Han'ın onlara: “Siz, yine ekmeği 30 paraya satmaya devam edin. Sattığınız her ekmek için istediğiniz 10 parayı ben vereceğim. Çünkü bir memlekette ekmek fiyatına zam yapılırsa, bunu bütün zaruri ihtiyaçların pahalılaşması gibi bir hareket kovalar ki, halkımız bundan büyük ızdırap çeker." diyerek, halkını gerçek manada düşünen bir devlet adamlığı örneği sergilediğini…
-(Banarlı, Nihat Sami; Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri, Kubbealtı Neşriyat ,İst?1984,s. 148)

18)- Nereden Nereye
Birinci Dünya Savaşı'ndan bir hafta önce, 1914 yazında 1 Türk lirasının 3.7 dolar ve 18.45 marka tekabül ettiğini. . .
-(Öztuna, Yılmaz; Tarih Sohbetleri, Ötüken Yay., İst?1988, s. 147)

19)- Talan Edilen Mirasımız
Şanlı Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazinin mübarek anası Hayme Hatunun Domaniç’teki türbesini ulu hakan Abdülhamid Han'ın, ecdadına hürmetinin ifadesi olarak büyük bir itina ile tamir ettirip pencerelerini atlas perdelerle kaplattırdığını ve zeminini de Hereke dokuması muhteşem bir halı ile, döşettiğini . . .
Daha sonraları iş başına gelen Halk Partisi döneminde ise o muhteşem halının türbeden gasp edilerek, partinin İnegöl ilçe yöneticilerinin kapılarına paspas yapıldığını ve atlas perdelerinin de kaymakamlık binasında kullanıldığını...
-(Apuhan, Recep Şükrü; Batı'nın Darağacında İsyan, Timaş, İst/1989 s.50)

20)- Ecdad Nesline Hürmet
Merhum Adnan Menderes'in, İstanbul'un imarı faaliyetlerinin başlatıldığı l950'li yılların birinde, gece yarısı cennetmekan Sultan Abdülhamid Han'ın muhtereme kerimeleri Ayşe Osmanoğlu ile annesi Müşfika Kadın Efendi'nin kaldığı evin kapısını çalarak gizlice içeri girip her ikisinin de ellerini öptükten sonra: "Siz, bize veli nimetlerimizin emanetlerisiniz. Fakat maalesef sizlerle bugüne kadar alakadar olamadım. Çok özür dilerim Çevremiz böyle tavırları hazmedemeyecek insanlarla dolu!... " dediğini...
Daha sonra da, Osmanlı'nın bu aziz analarına, kimseye muhtaç olmamaları için, içinde 10.000 lira bulunan bir zarf bırakıp ayrıca tahsisat-ı mestureden (örtülü ödenek) maaş bağladığını ve 2 7 Mayıs'da bu paranın kesildiğini...
-(Mısıroğlu, Kadir' Geçmiş Günü Anarken, cilt l, Sebil Yay. İst.93 sh. 132)

Balkıca

Döviz

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...