YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 389. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

UMRENİN ANLAMI VE MUHTEVİYATI (XI)

D)- UMRE BİTERKEN

1-) Umrenin Muhasebesi
Peygamberimiz: “Ölmeden önce ölüme hazırlık yapın; Allahın huzurunda hesaba çekilmeden, kendinizi hesaba çekin.” Buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifler muvacehesinde Umreye çıkarken bir plan yapmamız gerekiyordu. Sayılı günleri nasıl daha iyi değerlendirebiliriz diye. İşte bu muhasebe onun önce nitelik sonra nicelik yönünden sorgulanmasından başka bir şey değildir. Aslında bunu hergün yapmak gerekir ki telafi imkânı olsun. Hz. Ömer, hergün akşam kendine sorarmış: “Ya Ömer bu gün Allah için ne yaptın?” Diye. Allah için kayde değer yaptığı bir şey bulamazsa: “ Sen uyumayı hak etmiyorsun” diye kendine ıtap (ceza vermek) edermiş.
Böyle bir muhasebe durumu, Umrenin de sağlamasını gerçekleştirme yönünden de lazımdır ki rotamızı ona göre ayarlayabilelim.

2)- Umreye Veda                                                                                                                                                                                a) Mekke-i Mükerreme’de
Haccın vaciplerinden birisi de “Veda Tavafıdır.” Ama Umrede böyle bir mükellefiyet yoktur. Çünkü bu Haccı asgardır. Hac kadar şümullü-ihatalı değildir. Ancak yine de Beytullahı en son tavaf ettikten sonra:
--Ya Rabbi!“Yaptığım umremi, takatım nisbetinde ifaya çalıştığım kulluk ve ibadetlerimi dergâhı izzetinde kabul eyle. Ben eksik yaptım, sen ikmal eyle. Onları yarın kıyamet gününde yüzüme çarpma Allahım. Sadece senin rahmetine güvenerek geldim, benim günahlarımı affı-mağfiret eyle. Allahım senin haremine bu son gelişim olmasın n’olur! Sağlık-afiyet içinde defaatla gelmemi müyesser eyle.” Şeklinde dua ederek Kâbe-i Muazzamaya veda edilir.
b) Medine-i Münevvere’de
Ravzada İki rekât teşekkür namazı kılınarak: “AllahımSenin sevgili habibin mescidine bu son gelişim olmasın. Kolaylıkla her iki hareme de tekrar tekrar gelmeyi nasip eyle. Y Rabbi! Bana affınla muamele eyle. Dinimde dünyamda ve ahiretimde bana afiyet ver. İki cihan Peygamberinin şefaatına mazhar eyle. Bu umre yolculuğumu senin rızana uygun kıl. Gibi dualarla son kere Peygambermize salatü selam okuyup mahzün bir vaziyette âmin sadalarıyla Ravza-i Mutahhareye veda edilir.

3)- Geri Dönüş
*Mevla-i Zül-Celal vel-Kemal ile onun sevgili Resulü Hz. Muhammed Mustafa’nın haremine veda etmenin acı ve elemini kalbimizde hissetmeliyiz.
*Umre’nin güzel hatıralar denizine ve derin bir vecde müstağrak halde, kazandığımız ahiret ser-mayesini, ölünceye kadar muhafaza etmenin şuuru ve en kısa zamanda tekrar gelebilmenin dü-şüncesi içinde dönüş yoluna revan olmalıyız.
*Eve varınca şükür namazı kılmalı, hayatımızın geri kalan safhasında Allah’a karşı kulluk plan-rojesi yapmalıyız.
*Bir şeair olan Umre’de elde ettiğimiz şiarı emr-i hak vaki oluncaya kadar eksiksiz tatbik etmenin şuurunu taşımalıyız.

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...