YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 388. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

UMRENİN ANLAMI VE MUHTEVİYATI (X)

C- PEYGAMBERİMİZİ ZİYARET

1)- Peygamberimizi Ziyaretin Önemi
Kabr-i saadetlerini ziyaretin faziletiyle ilgili olarak şu hadisi şerifler zikredilir:
* "Kabrimi ziyaret edene şefaatim sabit olur" ; Kim ki, beni vefatımdan sonra ziyaret ederse, hayatımda ziyaret etmiş gibidir"
* Kim kabrimin yanında salâtı selam getirirse işitirim.
*Ebu Hureyreden: “Allahın rasulünden işittim; irtihalinden sonra kabrimi ziyaret eden hayatımda beni ziyaret etmiş gibidir. Ben ise hayyim. Beni ziyaret edene kıyamet gününde şahit olurum.”
*Yine bir hadisi şerifte: “huzurumda salâtı selam edeni işitirim. Uzaktakini melekler bana geti-rir.”
Bu hadisler göz önüne alınınca, Medine'de Hz. Peygamber (s.a.s)'in kabrini ziyaret etmenin ve Mescidinde namaz kılmanın sevabı kendiliğinden ortaya çıkar. Bundan dolayı müslümanlar, gerek hac ve gerekse umreye gittiklerinde bu mübarek yerin ziyaretine çok önem vermişlerdir.
Hanefi âlimleri, mâlî durumları elverişli olan kimseler için bu ziyareti vâcib derecesinde saymışlar; bir zaruret olmaksızın terkedilmesini büyük bir gaflet ve katı yüreklilik olarak kabul etmişlerdir.
Bu hususta bazı hadisi şerifler şunlardır:
-Kim hacceder de beni ziyaret etmezse bana ezay-ı cefa etmiş olur.
-Ümmetimden hali-vakti yerinde olup da beni ziyaret etmeyenlerin hiçbir mazereti kabul edilmez.
     Merhum Sırrı Paşanın dörtlüğü:
Ol Resulü müctebadır rahmeten lil-âlemin,
Bende medfundur diye fahreyler zemin.
Ravzasını edip ziyaret Cibril-i Emin,
Hezihi Cennatü adnin fedhuluha halidin.
2)- Ziyaretin Usul ve Adabı                                                                                                          
*Hac veya umre yapmak amacıyla Medine'ye gelen kişi, Salavât-ı şerife getirerek Mescid-i Nebi'ye "Bâbü's-Selâm" veya "Bâb-ı Cibril"  kapılarından girer.
* İki rekât "Tahıyyetül-Mescid" kılar. Namazı, imkân bulursa Resulullah (s.a.s)'ın mihrabı yanında, mümkün olmazsa minber veya mihraba yakın bir yerde, bu da olmazsa "Ravza-i Mutahhara" da değilse Hz. Osman zamanında yapılan Mescidin herhangi bir yerinde kılar.
*Sonra da tevâzu ve kemal-i edeple Hz. Muhammed (s.a.s)'in kabr-i saadetine yaklaşıp başı hizasında durur. Resulullah'ın kendisini gördüğünü ve sözlerini duyduğunu düşünüp ona;“Salat-ü selâm” getirerek dua eder. 

3)- Peygamberimize Veda                                                           
      اَللَّهُمَّ ﻻَتَجْعَلْ هَذَا آخِرَالْعَهْدِمِنْ حَرَمِ رَسُولِكَ وَيَسِّرْلَنَاالْعَوْدَإلَى الْحَرَمَيْنِ سَبيِلاًسَهْلَةًبِمَنِّكَ وَفَضلِكَ وَارْزُقْنَاالْعَفْوَوَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْياَ وَاْلآخِرَةِ وَرُدَّنَاسَالِمِينَ غَانِمِينَ إلَى أوْطَانِنَاآمِنِينَ  اَللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّوَالتَّقْوَى ومِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضَى بِرَحْمَتِكَ يَاأرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Manası: Allahım, bunu, rasülün haremine yaptığım son ziyaret eyleme. Lütuf ve kereminle her iki hareme tekrar tekrar gelmeyi nasip eyle. Günahlarımızı affedip din, dünya ve ahiret işlerimizde afiyetler ihsan eyle. Memleketimize sağsalim, emniyet içinde kazançlı döndür. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım, bu seferimizde, rahmetin yüzü suyu hürmetine, senden iyilik, takva ve razı olacan amel işlemeyi istiyoruz.

 

Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...