YAZARLARIMIZ
BAYDD

Önceki Yazısı<< 385. YAZISI >>Sonraki Yazısı

Hikmet Adem

HİKMET ADEM

 

          

UMRENİN ANLAMI VE MUHTEVİYATI (VII)

 Kabenin Köşeleri

a)- Rüknü Haceri-Esved
Hacerul esved köşesi. Tavafın başlama ve nihayet noktasını tayin eder. Aynı zamanda Safa tepesi cihetinin kıblesidir.
b)- Rüknü Iraki
Irak tarafı köşesi demektir ki O cihetten namaz kılanların kıblesi bu tarafa denk gelir.
c)- Rüknü Şami
Şam tarafı köşesidir. Suriye cihetinden namaz kılarken kıble, buraya denk gelir. Türkiyede namaz kılanlar bu köşeye dönmüş olurlar.
d)- Rüknü Yemani
Yemen cihetinin kıblesine denk gelen köşedir. Burada 70 peygamber medfundur. Ebu Hüreyre r.a. şöyle nakletmiştir: Rüknü Yemanide 70 bin melek nöbetleşe vazifeli olup Rabbena Atina ve rabbenağfirli dualarını okuyanlara “Âmin” diye iştirak ederler. Peygamberimiz Veda Haccının tavafını yaparken Cebrail a.s.’ı orada görünce asasıyla ona selam vermiştir.
  طَافَ رَسُولُ اللَّهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ
 Resulüllah (s.a.v) veda haccında Kâbe’yi deveye binmiş vaziyette tavaf etti. Elindeki sopasıyla da istilam ediyordu” demiştir.

C)- MEKKE-İ MÜKERREME
Mekke-i Mükerremenin, Kur'ân-ı Kerim'de mezkür “Bekke, Ümmü'l-Kura ve Beledü'l-Emin” şeklinde değişik isimleri vardır. Mekke ve Bekke, Babil dilinde: “Beyt-ev” anlamında olup, Amalika kavmi tarafından bu şehrin adı olarak kullanılmıştır.
Mekke, “Ceziretü’l-Arabın Hicaz bölgesinde, Kızıldeniz sahilindeki Cidde limanının yüz km. doğusundadır. Yengeç dönencesinin güneyinde, 21° -30' enlem ve 40°- 20' boylamları arasında-dır.
Resulullah'ın, risaletle görevlendirilmesinden sonra on üç sene boyunca Mekke'deki cahilî yaşantı ve siyasî yapıda değişiklik olmamıştı. Bu esnada Habeşistan Necaşi'si Ashama, Müslümanların tarafını tutmuş, kendisine sığınan müslümanlara iyi muamele etmişti.
Hicretten sonra Mekke, fethine kadar geçen sekiz sene, Medine İslâm devletini yok etmek için yapılan yoğun faaliyetlere sahne oldu.
Hicretin sekizinci yılında Resulullah (s.a.s.)'e boyun eğen Mekke, bu tarihten sonra yeni bir dö-nemi yaşamaya başladı. Allah Teâlâ'nın mübarek kıldığı, İslâm dininin merkezi olan bu belde, şirkten, putperestlikten ve bütün diğer küfür alametlerinden arındırılmış yeni bir hayata kavuştu.

Mekke, gayri müslimlerin ayak basmalarının yasak olduğu harem bölgesinin içindedir. Bu bölgede, bilhassa Harem-i Şerif'de insanlar, tam bir güvenlik içerisinde olurlar.
Balkıca

Döviz
©COPYRIGHT BY MURAT TAKIM BAYDD Başlık küçük alt
DUYURU 18!
2016-2017 eğitim yılında burs almaya hak kazanan ve tek seferlik yardım hakkı kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Öğrenciler durumlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ile veya Öğrenci Numaraları ile sorgulayabilirler. Burs ve yardım verilmesinde katkısı olan herkese yapmış olduğu katkılardan ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...